فیلم ها صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - مهدی امینی راد

فیلم جلسه 25 - فصل ششم: ترکیبیات (قسمت دوم)، چگونه بدون شمارش بشماریم (قسمت دوم)

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.