صفر تا صد زبان انگلیسی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) علی اکبر عزتی

فیلم ها : 11
فیلم جلسه 11 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت چهارم)، تدریس واژگان مهم و جدید (قسمت اول)

فیلم جلسه 11 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت چهارم)، تدریس واژگان مهم و جدید (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/14| آلاء
در این قسمت تدریس واژگان مهم و جدید درس دو سال دهم رو شروع می کنم، اگر که واژگان رو به سه قسمت تقسیم کرده باشم، حدوداً هر قسمت 40...
فیلم جلسه 10 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت سوم)، حل تست های گرامر

فیلم جلسه 10 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت سوم)، حل تست های گرامر

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/7| آلاء
بچه ها حالا که نکات گرامری درس دوم رو مفصل گوش کردید و یاد گرفتید، میخوام براتون 20 تا تست از قسمت هایی که توضیح دادیم، براتون حل...
فیلم جلسه 9 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت دوم)، گرامر (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت دوم)، گرامر (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/30| آلاء
در این قسمت قراره براتون قسمت دوم نکات گرامری درس دوم از سال دهم رو بررسی کنم، ابتدا خلاصه ای از آنچه را که در قسمت قبل گفته شد، ...
فیلم جلسه 8 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت اول)، گرامر (قسمت اول)

فیلم جلسه 8 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت اول)، گرامر (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/23| آلاء
بچه ها در این جلسه میخوام نکات گرامری درس دوم سال دهم رو براتون بگم. درس دوم درسی است مهم چرا که نکات گرامریش خیلی زیاده  نکته زی...
فیلم جلسه 7 - درس اول: Saving Nature (قسمت هفتم)، حل تست های واژگان درس یکم

فیلم جلسه 7 - درس اول: Saving Nature (قسمت هفتم)، حل تست های واژگان درس یکم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/16| آلاء
در این قسمت که شما واژگان درس یک سال دهم رو خوب یاد گرفتید، متنشم بررسی کردیم حالا میخوایم بپردازیم به حل 30 تا تست واژگان از این...
فیلم جلسه 6 - درس اول: Saving Nature (قسمت ششم)، ترجمه متن درس یکم

فیلم جلسه 6 - درس اول: Saving Nature (قسمت ششم)، ترجمه متن درس یکم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/9| آلاء
در این قسمت متن درس یک سال دهم را در صفحات 22 و 23 کتاب درسی مورد بررسی قرار میدم. جمله های این متن رو براتون میخونم. ترجمه میکنم...
فیلم جلسه 5 - درس اول: Saving Nature (قسمت پنجم)، تدریس واژگان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 5 - درس اول: Saving Nature (قسمت پنجم)، تدریس واژگان (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/2| آلاء
در این قسمت میپردازیم به بررسی واژگان مهم و جدید درس یک سال دهم، قسمت آخر. دو بخش از واژگان رو براتون بررسی کردم، حدوداً 80 تا وا...
فیلم جلسه 4 - درس اول: Saving Nature (قسمت چهارم)، تدریس واژگان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 4 - درس اول: Saving Nature (قسمت چهارم)، تدریس واژگان (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/25| آلاء
در این قسمت براتون واژگان مهم و جدید، ممکنه جدید باشه ممکنه یه واژه مهم باشه از درس یک سال دهم، قسمت دوم را براتون مورد بررسی قرا...
فیلم جلسه 3 - درس اول: Saving Nature (قسمت سوم)، تدریس واژگان (قسمت اول)

فیلم جلسه 3 - درس اول: Saving Nature (قسمت سوم)، تدریس واژگان (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
در این جلسه قراره براتون واژگان درس یک سال دهم را بطور مفصل یعنی حتی واژگانی که در دورۀ متوسطه اول خوندید و فراموش کردید، همه را ...
فیلم جلسه 2 - درس اول: Saving Nature (قسمت دوم)، حل تست گرامر

فیلم جلسه 2 - درس اول: Saving Nature (قسمت دوم)، حل تست گرامر

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
حالا که با نکات گرامری درس یک سال دهم آشنا شدید، و اونارو مفصل در جلسه قبل براتون گفتم. تصمیم دارم بپردازم به حل 20 تا تست گرامر ...
فیلم جلسه 1 - درس اول: Saving Nature (قسمت اول)، نکات گرامری

فیلم جلسه 1 - درس اول: Saving Nature (قسمت اول)، نکات گرامری

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
در این قسمت ابتدا به صورت خلاصه زمان هایی که در دوره اول متوسطه یعنی در سال های هفتم، هشتم و نهم خوندید را براتون میگیم و بعد به ...