صفر تا صد زبان انگلیسی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) علی اکبر عزتی

فیلم ها : 7
فیلم جلسه 1 - درس اول: Saving Nature (قسمت اول)، نکات گرامری

فیلم جلسه 1 - درس اول: Saving Nature (قسمت اول)، نکات گرامری

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
در این قسمت ابتدا به صورت خلاصه زمان هایی که در دوره اول متوسطه یعنی در سال های هفتم، هشتم و نهم خوندید را براتون میگیم و بعد به ...
فیلم جلسه 2 - درس اول: Saving Nature (قسمت دوم)، حل تست گرامر

فیلم جلسه 2 - درس اول: Saving Nature (قسمت دوم)، حل تست گرامر

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
حالا که با نکات گرامری درس یک سال دهم آشنا شدید، و اونارو مفصل در جلسه قبل براتون گفتم. تصمیم دارم بپردازم به حل 20 تا تست گرامر ...
فیلم جلسه 3 - درس اول: Saving Nature (قسمت سوم)، تدریس واژگان (قسمت اول)

فیلم جلسه 3 - درس اول: Saving Nature (قسمت سوم)، تدریس واژگان (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
در این جلسه قراره براتون واژگان درس یک سال دهم را بطور مفصل یعنی حتی واژگانی که در دورۀ متوسطه اول خوندید و فراموش کردید، همه را ...
فیلم جلسه 4 - درس اول: Saving Nature (قسمت چهارم)، تدریس واژگان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 4 - درس اول: Saving Nature (قسمت چهارم)، تدریس واژگان (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/25| آلاء
در این قسمت براتون واژگان مهم و جدید، ممکنه جدید باشه ممکنه یه واژه مهم باشه از درس یک سال دهم، قسمت دوم را براتون مورد بررسی قرا...
فیلم جلسه 5 - درس اول: Saving Nature (قسمت پنجم)، تدریس واژگان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 5 - درس اول: Saving Nature (قسمت پنجم)، تدریس واژگان (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/2| آلاء
در این قسمت میپردازیم به بررسی واژگان مهم و جدید درس یک سال دهم، قسمت آخر. دو بخش از واژگان رو براتون بررسی کردم، حدوداً 80 تا وا...
فیلم جلسه 6 - درس اول: Saving Nature (قسمت ششم)، ترجمه متن درس یکم

فیلم جلسه 6 - درس اول: Saving Nature (قسمت ششم)، ترجمه متن درس یکم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/9| آلاء
در این قسمت متن درس یک سال دهم را در صفحات 22 و 23 کتاب درسی مورد بررسی قرار میدم. جمله های این متن رو براتون میخونم. ترجمه میکنم...
فیلم جلسه 7 - درس اول: Saving Nature (قسمت هفتم)، حل تست های واژگان درس یکم

فیلم جلسه 7 - درس اول: Saving Nature (قسمت هفتم)، حل تست های واژگان درس یکم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/16| آلاء
در این قسمت که شما واژگان درس یک سال دهم رو خوب یاد گرفتید، متنشم بررسی کردیم حالا میخوایم بپردازیم به حل 30 تا تست واژگان از این...