فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی دهم (نظام آموزشی جدید) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 22 - درس چهارم: Traveling the world (قسمت اول)، گرامر

در این قسمت نکات گرامری درس چهار سال دهم را دنبال کنیم که مربوط به افعال وجهی ناقص یا کمکی را براتون می گویم و بعد هم حروف اضافه را بررسی می کنیم.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.