فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) علی اکبر عزتی

Loading
درس اول: Saving Nature (قسمت اول)، نکات گرامری

فیلم جلسه 1 - درس اول: Saving Nature (قسمت ا ...

در این قسمت ابتدا به صورت خلاصه زمان هایی که در دوره اول متوسطه یعنی در سال های هفتم، هشتم و نهم خون ...
درس اول: Saving Nature (قسمت دوم)، حل تست گرامر

فیلم جلسه 2 - درس اول: Saving Nature (قسمت د ...

حالا که با نکات گرامری درس یک سال دهم آشنا شدید، و اونارو مفصل در جلسه قبل براتون گفتم. تصمیم دارم ب ...
درس اول: Saving Nature (قسمت سوم)، تدریس واژگان (قسمت اول)

فیلم جلسه 3 - درس اول: Saving Nature (قسمت س ...

در این جلسه قراره براتون واژگان درس یک سال دهم را بطور مفصل یعنی حتی واژگانی که در دورۀ متوسطه اول خ ...
درس اول: Saving Nature (قسمت چهارم)، تدریس واژگان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 4 - درس اول: Saving Nature (قسمت چ ...

در این قسمت براتون واژگان مهم و جدید، ممکنه جدید باشه ممکنه یه واژه مهم باشه از درس یک سال دهم، قسمت ...
درس اول: Saving Nature (قسمت پنجم)، تدریس واژگان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 5 - درس اول: Saving Nature (قسمت پ ...

در این قسمت میپردازیم به بررسی واژگان مهم و جدید درس یک سال دهم، قسمت آخر. دو بخش از واژگان رو براتو ...
درس اول: Saving Nature (قسمت ششم)، ترجمه متن درس یکم

فیلم جلسه 6 - درس اول: Saving Nature (قسمت ش ...

در این قسمت متن درس یک سال دهم را در صفحات 22 و 23 کتاب درسی مورد بررسی قرار میدم. جمله های این متن ...
درس اول: Saving Nature (قسمت هفتم)، حل تست های واژگان درس یکم

فیلم جلسه 7 - درس اول: Saving Nature (قسمت ه ...

در این قسمت که شما واژگان درس یک سال دهم رو خوب یاد گرفتید، متنشم بررسی کردیم حالا میخوایم بپردازیم ...
درس دوم: Wonders of creation (قسمت اول)، گرامر (قسمت اول)

فیلم جلسه 8 - درس دوم: Wonders of creation ( ...

بچه ها در این جلسه میخوام نکات گرامری درس دوم سال دهم رو براتون بگم. درس دوم درسی است مهم چرا که نکا ...
درس دوم: Wonders of creation (قسمت دوم)، گرامر (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - درس دوم: Wonders of creation ( ...

در این قسمت قراره براتون قسمت دوم نکات گرامری درس دوم از سال دهم رو بررسی کنم، ابتدا خلاصه ای از آنچ ...
درس دوم: Wonders of creation (قسمت سوم)، حل تست های گرامر

فیلم جلسه 10 - درس دوم: Wonders of creation ...

بچه ها حالا که نکات گرامری درس دوم رو مفصل گوش کردید و یاد گرفتید، میخوام براتون 20 تا تست از قسمت ه ...
درس دوم: Wonders of creation (قسمت چهارم)، تدریس واژگان مهم و جدید (قسمت اول)

فیلم جلسه 11 - درس دوم: Wonders of creation ...

در این قسمت تدریس واژگان مهم و جدید درس دو سال دهم رو شروع می کنم، اگر که واژگان رو به سه قسمت تقسیم ...
درس دوم: Wonders of creation (قسمت پنجم)، تدریس واژگان مهم و جدید (قسمت دوم)

فیلم جلسه 12 - درس دوم: Wonders of creation ...

در این قسمت بخش دوم واژگان درس دو سال دهم رو براتون بررسی میکنم، حدوداً 40 تا واژه رو مورد بررسی قرا ...
درس دوم: Wonders of creation (قسمت ششم)، تدریس واژگان مهم و جدید (قسمت سوم)

فیلم جلسه 13 - درس دوم: Wonders of creation ...

در این قسمت واژگان مهم و جدید درس 2 را مورد بررسی قرار میدم، قسمت آخرش، یعنی در واقع، حدوداً 40 تا و ...
درس دوم: Wonders of creation (قسمت هفتم)، ترجمه متن درس دوم

فیلم جلسه 14 - درس دوم: Wonders of creation ...

در این قسمت درس دوم سال دهم رو در صفحات 50 و 51 براتون میخونیم و ترجمه می کنیم و بعد از اون سؤالات ق ...
درس دوم: Wonders of creation (قسمت هشتم)، حل تست های واژگان درس دوم

فیلم جلسه 15 - درس دوم: Wonders of creation ...

در این بخش میپردازیم به حل تست های واژگان درس دوم از سال دهم، سعی میکنیم نکاتی رو هم راجع به تست های ...

فیلم جلسه 4 - درس اول: Saving Nature (قسمت چهارم)، تدریس واژگان (قسمت دوم)

در این قسمت براتون واژگان مهم و جدید، ممکنه جدید باشه ممکنه یه واژه مهم باشه از درس یک سال دهم، قسمت دوم را براتون مورد بررسی قرار میدم، دقت کنید مترادف ها، متضادهایی که من برای این واژه ها میگم یا اگر جمله ای استفاده میکنم یا مخصوصاً معنی دوم سومشون که توی این درس ها نیست را خوب بخاطر بسپارید شاید از معانی دوم و سومشون استفاده بشه. پس در این قسمتن میپردازیم به قسمت دوم واژگان درس یک سال دهم. من این واژگان را به سه بخش تقسیم کردم. این بخش گفته بشه، بخش سوم واژگان کتاب دهم درس یک رو پایان میدیم. حدوداً 120 تا واژه ما براتون انتخاب کردیم.