فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی دهم (نظام آموزشی جدید) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 24 - درس چهارم: Traveling the world (قسمت سوم)، تدریس واژگان(قسمت اول)

در این فیلم به بررسی لغات مهم و جدید درس چهار سال دهم، لغات مهمی که قبلا خونده اید را دوباره بررسی می کنیم و واژگان جدید این درس را هم پی می گیریم.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.