فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 6 - درس اول: Saving Nature (قسمت ششم)، ترجمه متن درس یکم

در این قسمت متن درس یک سال دهم را در صفحات 22 و 23 کتاب درسی مورد بررسی قرار میدم. جمله های این متن رو براتون میخونم. ترجمه میکنم اگر نکته ای لابلای جمله ها خواهد بود، براتون بررسی کنم و صفحه 23 هم که سوال های مربوط به درک مطلب هست را براتون حل میکنم.