صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری

فیلم ها : 98

فیلم جلسه 0 - معرفی دوره صفر تا صد فیزیک یازدهم آقای یاری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این دوره قرار هست فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی رو با هم شروع کنیم، جزوه‌ای که در اختیارتون هست ناقص هست که 70 درصد آن نوشته شده

فیلم جلسه 1 - مقدمه یادگیری نیرو (قسمت اول)، قانون اول نیوتن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قرار هست مقدمه‌ای برای نیرو و برایندگیری اون که کل سال یازدهم درگیر اون هستید بگیم  پس با دقت زیاد با ما همراه باشید

فیلم جلسه 2 - مقدمه یادگیری نیرو (قسمت دوم)، قانون دوم نیوتن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه بحث معرفی نیرو و برایندگیری رو باهم پیش میبریم که بسیار حایز اهمیت هست  پس با ما همراه باشید صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آ

فیلم جلسه 3 - مقدمه یادگیری نیرو (قسمت سوم)، قانون سوم نیوتن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به قسمت آخر معرفی نیرو رسیدیم  که به قانون سوم نیوتون میپردازیم  که بطور کامل بحث نیرو رو در سال دوازدهم کار میکنیم  اما امسال ای

فیلم جلسه 4 - الکتریسیته ساکن (قسمت اول)، بار الکتریکی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه که جلسه اول فصل اول هستش میخوایم در مورد اینکه بار الکتریکی چیه؟ اتم چیه؟ هسته چیه؟ مقدار بار از چه رابطه‌ای به‌دست م

فیلم جلسه 5 - الکتریسیته ساکن (قسمت دوم)، روش باردار کردن اجسام

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم راجع به روش‌های باردار کردن اجسام صحبت کنیم  با ما همراه باشید صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - مح

فیلم جلسه 6 - الکتریسیته ساکن (قسمت سوم)، پخش بار الکتریکی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم راجع به پخش بار الکتریکی و اجسام رسانا و چگالی سطحی بار صحبت کنیم  با ما همراه باشید صفر تا صد فیزیک یازدهم (

فیلم جلسه 7 - الکتریسیته ساکن (قسمت چهارم)، الکتروسکوپ (برق‌نما)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم راجع به الکتروسکوپ یا برق‌نما صحبت کنیم  با ما همراه باشید صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد ر

فیلم جلسه 8 - الکتریسیته ساکن (قسمت پنجم)، قانون کولن (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم راجع به قانون کولن در الکتریسیته ساکن صحبت کنیم  با ما همراه باشید صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 9 - الکتریسیته ساکن (قسمت ششم)، قانون کولن (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم راجع به قانون کولن و بحث بردارها و برایندگیری حالت‌های خاص صحبت کنیم  با ما همراه باشید صفر تا صد فیزیک یازده

فیلم جلسه 10 - الکتریسیته ساکن (قسمت هفتم)، قانون کولن (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم راجع به روابط و فرمول‌های قانون کولن صحبت کنیم و سوال حل میکنیم با ما همراه باشید صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظا

فیلم جلسه 11 - الکتریسیته ساکن (قسمت هشتم)، قانون کولن (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم راجع به قانون کولن و تیپ‌تست‌های اون صحبت کنیم  با ما همراه باشید صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) -

فیلم جلسه 12 - الکتریسیته ساکن (قسمت نهم)، قانون کولن (قسمت پنجم)، تعادل ذره سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم راجع به تیپ‌تست‌های تعادل ذره سوم صحبت کنیم  با ما همراه باشید صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - مح

فیلم جلسه 13 - الکتریسیته ساکن (قسمت دهم)، قانون کولن (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم راجع به قانون کولن صحبت کنیم و سوالات اون رو حل کنیم با ما همراه باشید صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جد

فیلم جلسه 14 - الکتریسیته ساکن (قسمت یازدهم)، میدان الکتریکی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم راجع به میدان الکتریکی که بسیار مهم است صحبت کنیم  با ما همراه باشید صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید

فیلم جلسه 15 - الکتریسیته ساکن (قسمت دوازدهم)، شدت میدان الکتریکی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم راجع به به‌دست آوردن مقدار میدان صحبت کنیم  با ما همراه باشید صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محم

فیلم جلسه 16 - الکتریسیته ساکن (قسمت سیزدهم)، شدت میدان الکتریکی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم راجع به میدان الکتریکی و سوالات مختلف اون و برایند میدان ها صحبت کنیم  با ما همراه باشید صفر تا صد فیزیک یازد

فیلم جلسه 17 - الکتریسیته ساکن (قسمت چهاردهم)، شدت میدان الکتریکی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم راجع به ادامۀ میدان الکتریکی و تیپ‌تست‌های اون صحبت کنیم که این جلسه مهم‌ترین جلسه تیپ‌تست‌هاست. صفر تا صد فی

فیلم جلسه 18 - الکتریسیته ساکن (قسمت پانزدهم)، شدت میدان الکتریکی (قسمت چهارم)، آزمایش رابرت میلیکان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم راجع به شدت میدان و آونگ الکتریکی صحبت کنیم  با ما همراه باشید صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - مح

فیلم جلسه 19 - الکتریسیته ساکن (قسمت شانزدهم)، سوالات تکمیلی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم تست های این فصل رو حل کنیم که بسیار مهم است با ما همراه باشید صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محم

فیلم جلسه 20 - الکتریسیته ساکن (قسمت هفدهم)، سوالات تکمیلی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توو این جلسه تست های تکمیلی راجع به نیرو وو میدان حل خواهیم کرد که بصورت ترکیبی هستش  با ما همراه باشید صفر تا صد فیزیک یازدهم (ن

فیلم جلسه 21 - الکتریسیته ساکن (قسمت هجدهم)، سوالات تکمیلی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به آخرین جلسه تست های تکمیلی میدان و نیرو میرسیم و چند تیپ تست جدید یاد میگیریم صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد

فیلم جلسه 22 - الکتریسیته ساکن (قسمت نوزدهم)، انرژی پتانسیل ذره، اختلاف پتانسیل دو نقطه، پتانسیل یک نقطه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامه فصل اول فیزیک یازدهم میپردازیم و انرژی پتانسیل و اختلاف پتانسیل را بررسی میکنیم. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدی

فیلم جلسه 23 - الکتریسیته ساکن (قسمت بیستم)، انرژی پتانسیل ذره، اختلاف پتانسیل دو نقطه، پتانسیل یک نقطه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه ان‌شاءالله قراره که چند تا سوال از بحث انرژی پتانسیل ذره، اختلاف پتانسیل دو نقطه و پتانسیل یک نقطه با هم دیگه حل کنیم

فیلم جلسه 24 - الکتریسیته ساکن (قسمت 22)، انرژی پتانسیل ذره، اختلاف پتانسیل دو نقطه، پتانسیل یک نقطه (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه ادامه الکتریسیته میپردازیم امروز با هم تغییرات انرژی پتانسیل و کار میدان رو بررسی میکنیم صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام

فیلم جلسه 25 - الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و سوم)، اختلاف پتانسیل بین دو نقطه در میدان الکتریکی یکنواخت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه بحث الکتریسیته ساکن اختلاف پتانسیل بین دو نقطه در میدان الکتریکی یکنواخت را خواهیم داشت. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام

فیلم جلسه 26 - الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و چهارم)، سوالات تکمیلی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در جلسات قبلی راجع به مفهوم انرژی پتانسیل ذره، اختلاف انرژی پتانسیل ذره در یک جابجایی، اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه و پتان

فیلم جلسه 27 - الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و پنجم)، سوالات تکمیلی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه با هم دیگه سوالات تکمیلی بحث انرژی پتانسیل و اختلاف پتانسیل و پتانسیل و این‌هارو حل می‌کنیم، علاوه بر اون یک سری سوال

فیلم جلسه 28 - الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و ششم)، خازن (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت بحث خازن را با هم شروع می کنیم و مفاهیم ابتدایی آن را با هم کار خواهیم کرد. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 29 - الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و هفتم)، خازن (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه ادامه بحث خازن رو داریم و سوالات اون رو حل میکنیم صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری فیلم جلسه

فیلم جلسه 30 - الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و هشتم)، خازن (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به قسمت‌های آخر آموزش فصل اول رسیدیم، در این قسمت سعی می‌کنیم که سؤالات بیشتری رو راجع به خازن، انرژی خازن و ... رو با همدیگه ببی

فیلم جلسه 31 - الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و نهم)، در یک نگاه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به آخرین جلسه قسمت اول رسیدیم امیدوارم که این قسمت رو کامل یاد گرفته باشید  در این جلسه کل چیز هایی که در سی قسمت قبل گفته شد رو

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت اول)، جریان الکتریکی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه با هم فصل دوم فیزیک یازدهم رو با هم شروع می‌کنیم، در این جلسه راجع به جریان الکتریکی صحبت می‌کنیم. صفر تا صد فیزیک یا

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت دوم)، جریان مستقیم و قانون اهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامه صفر تا صد فیزیک سال یازدهم میپردازیم و در جلسه قبل فصل دو رو با هم استارت زدیم و در این جلسه ادامه مطلب رو داریم صفر تا

فیلم جلسه 34 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سوم)، جریان الکتریکی و قانون اهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامه صفر تا صد فیزیک یازدهم میپردازیم و قوانین اهم رو بررسی میکنیم صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری

فیلم جلسه 35 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت چهارم)، مفهوم مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میبینیم که مقاومت الکتریکی به چه عواملی بستگی دارد صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری فیلم جلس

فیلم جلسه 36 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت پنجم)، مفهوم مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به کامل کردن جلسه پیش میپردازیم و مثال هایی را از ان حل میکنیم صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا ی

فیلم جلسه 37 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت ششم)، تاثیر دما بر مقاومت رساناها و نیمه رساناها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت اثر دما بر مقاومت الکتریکی را برسی میکنیم و نکته قابل ملاحضه این قسمت این است که این جلسه مختص بچه های ریاضی است صفر

فیلم جلسه 38 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم، (قسمت هفتم) انواع مقاومت ها و مقاومت های خاص

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه بیشتر با مسائل مفهمومی طرف ذهستیم و حتما بعد از دیدن این جلسه کتاب درسی را مطالعه کنید صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموز

فیلم جلسه 39 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هشتم)، قوانین کیرشهف، انرژی و توان الکتریکی مصرفی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه مدار های چند حلقه و قوانین کیرشهف را برسی میکنیم صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری فیلم جلسه

فیلم جلسه 40 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت نهم)، توان اسمی و ولتاژ اسمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به ادامه جلسه پیش میپردازیم بیشتر مربوط به توان الکتریکی صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری فی

فیلم جلسه 41 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت دهم)، مقاومت‌های سری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 بحث مقاومت های سری رو با هم دنبال میکنیم. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری فیلم جلسه 41 - جریان الکتری

فیلم جلسه 42 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت یازدهم)، مقاومت‌های موازی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در جلسۀ قبلی راجع به به‌هم بستن مقاومت‌ها به‌صورت سری صحبت کردیم و در این جلسه میخوایم راجع به به‌هم بستن مقاومت‌ها به صورت موازی

فیلم جلسه 43 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت دوازدهم)، مدارهای سری - موازی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی دو جلسۀ قبلی راجع به به‌هم پیوستن مقاومت‌ها به‌صورت سری و موازی صحبت کردیم و ان‌شاءالله می‌خوایم تو این جلسه، اون مطالب رو با

فیلم جلسه 44 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سیزدهم)، مدارهای سری - موازی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو جلسات قبلی به‌هم بستن سری‌هارو گفتیم، موازی‌هارو گفتیم، ترکیبی سری و موازی رو گفتیم، حالا میخوایم در ادامۀ همون‌ها باز با هم م

فیلم جلسه 45 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت چهاردهم)، مدارهای سری - موازی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم چند تا تیپ‌تست خیلی معروف از به هم بستن مقاومت‌ها حل کنیم. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری فیلم

فیلم جلسه 46 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت پانزدهم)، مدار های التریکی - مقاومت بحرانی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه میخوایم دوباره به بحث توان‌ها بپردازیم و چند تا تیپ‌تست رو با هم می‌بینیم. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 47 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت شانزدهم)، به هم بستن توان‌های اسمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم یه مطلب جدیدی رو به شما ارائه بدیم از به هم بستن توان‌های اسمی صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - مح

فیلم جلسه 48 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هفدهم)، توان، اختلاف پتانسیل و جریان مدارهای ترکیبی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه مفصل راجع به بحث اختلاف پتانسیل و توان حرف میزنیم و سوال حل میکنیم بعد از این که من سوالات را حل میکنم حتما یک دور شم

فیلم جلسه 49 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هجدهم)، مدارهای ترکیبی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه هم به ادامه حل سوالات میپردازیم صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری فیلم جلسه 49 - جریان الکتر

فیلم جلسه 50 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت نوزدهم)، اجزاء مدار (مقاومت)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به اجزای مختلف مدار میپردازیم که اولیش مقاومت ها هستن صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری فیلم

فیلم جلسه 51 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیستم)، اجزای مختلف مدار (مولد و مقاومت درونی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه در ادامه مطالبی که جلسه قبل گفته شد میخوایم مولد رو توضیح بدیم ببینیم که چجوری و چگونه قراره در مدار برای من کار کنه

فیلم جلسه 52 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و یکم)، مولد و مقاومت درونی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم راجع به اون چیزهایی که جلسه قبل به صورت مفهومی راجبش صحبت کردیم میخوایم تمرین هاش رو حل کنیم. صفر تا صد فیزیک

فیلم جلسه 53 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و دوم)، مقاومت درونی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به نام خدا با سلام، به ادامه بحثمون میپردازیم توی اجزای مختلف یک مدار صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری ف

فیلم جلسه 54 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و سوم)، استفاده از چند مولد در مدار تک حلقه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با سلام به ادامه صفر تا صد فیزیک سال یازدهم می پردازیم مبحث مولد در مدار صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یار

فیلم جلسه 55 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و چهارم)، اجزاء مدار (مولد)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی اجزای مدار هستیم و داریم مولد رو باهم صحبت میکنیم صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری فیلم جلسه 55 - ج

فیلم جلسه 56 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و پنجم)، توان مفید مولد (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه بحث توان مفید مولد رو با هم پیش می‌بریم. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری فیلم جلسه 56 - جر

فیلم جلسه 57 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و ششم)، توان مفید مولد (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه مبحث توان‌های مولد رو داریم. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری فیلم جلسه 57 - جریان الکتریکی و مدا

فیلم جلسه 58 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و هفتم)، راندمان مولد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی مبحث مولد هستیم و در این جلسه میخوام مطلب جدیدی رو خدمتتون بگم. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری فیل

فیلم جلسه 59 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و هشتم)، آمپرسنج و ولت‌سنج (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به اواخر فصل دوم رسیدیم مبحث آمپرسنج و ولت‌سنج. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری فیلم جلسه 59 - جریان ا

فیلم جلسه 60 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و نهم)، آمپرسنج و ولت‌سنج (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامه بحثمون در جلسه قبل که مبحث آمپرسنج و ولت‌سنج بود می‌پردازیم. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری ف

فیلم جلسه 61 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سی‌ام)، سوالات تکمیلی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما آموزش فصل دوم رو تموم کردیم چند تا تیپ‌تست جدیدتر داریم که این‌ها رو حل می‌کنیم. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - م

فیلم جلسه 62 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سی و یکم)، سوالات تکمیلی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دیگه به جلسات آخر فصل دوم رسیدیم و در ادامه جلسه پیش به حل ادامه سوالات می‌پردازیم. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - م

فیلم جلسه 63 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سی و دوم)، سوالات تکمیلی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به اخرین جلسه فصل دوم رسیدیم به حل ادامه سوالات میپردازیم صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری فیلم جلسه 63

فیلم جلسه 64 - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سی و سوم)، در یک نگاه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه قراره که کل فصل دوم رو تو یه جلسه ببینیم که در چه صورت هست سعی کردم کل مطالب رو براتون بگم که در ذهن شما خوب جای بگیره.

فیلم جلسه 65 - مغناطیس (قسمت اول)، آهنربا و خاصیت مغناطیسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه فصل سوم را شروع می‌کنیم که مغناطیس هستش بچه‌های تجربی یک فصل دارن که بحث القا هست ولی بچه‌های ریاضی دو فصل دارن که یک

فیلم جلسه 66 - مغناطیس (قسمت دوم)، مواد از نظر خاصیت مغناطیسی و رسم خطوط میدان مغناطیسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه مواد رو از لحاظ مغناطیسی بررسی می‌کنیم و رسم خطوط میدان رو هم تدریس خواهیم کرد. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی ج

فیلم جلسه 67 - مغناطیس (قسمت سوم)، خطوط میدان مغناطیسی در اطراف کرۀ زمین و نیروی مغناطیسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه خطوط میدان رو ادامه می‌دیم و به بررسی اون در اطراف کره زمین می‌پردازیم و نیروی مغناطیسی رو هم تدریس خواهیم کرد. صفر ت

فیلم جلسه 68 - مغناطیس (قسمت چهارم)، نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قرار هست نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک رو با هم یاد بگیریم. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - مح

فیلم جلسه 69 - مغناطیس (قسمت پنجم)، نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامه فصل سوم مغناطیس می‌پردازیم در این جلسه می‌خوایم تست‌های یکم جون‌دارتر را ببینیم. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدی

فیلم جلسه 70 - مغناطیس (قسمت ششم)، نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامه فصل سوم مغناطیس می‌پردازیم توی این جلسه می‌خواهیم چند تا سوال جوندار و مفهومی رو با هم حل کنیم. صفر تا صد فیزیک یازدهم (

فیلم جلسه 71 - مغناطیس (قسمت هفتم)، نیروی مغناطیسی وارد برسیم حامل جریان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ مبحث مغناطیس هستیم. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری فیلم جلسه 71 - مغناطیس (قسمت هفتم)، نیروی

فیلم جلسه 72 - مغناطیس (قسمت هشتم)، نیروی مغناطیسی وارد برسیم حامل جریان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ صفر تا صد سال یازدهم می‌پردازیم، توی این قسمت می‌خوایم یک سری تمرین از بحث سیم حامل جریان حل کنیم. صفر تا صد فیزیک یازده

فیلم جلسه 73 - مغناطیس (قسمت نهم)، میدان در اطراف سیم طویل حامل جریان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث سیم حامل جریان رو گفتیم و این جلسه بحث میدان در اطراف سیم طویل حامل جریان است. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - مح

فیلم جلسه 74 - مغناطیس (قسمت دهم)، میدان در اطراف سیم طویل حامل جریان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ فصل سوم مغناطیس می‌پردازیم و مبحث میدان در اطراف سیم طویل حامل جریان (قسمت دوم) رو داریم. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آ

فیلم جلسه 75 - مغناطیس (قسمت یازدهم)، شدت میدان مغناطیسی در اطراف سیم طویل حامل جریان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ بحثمون می‌پردازیم و می‌رسیم به شدت میدان مغناطیسی در اطراف سیم طویل حامل جریان. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید

فیلم جلسه 76 - مغناطیس (قسمت دوازدهم)، شدت میدان مغناطیسی در اطراف سیم طویل حامل جریان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ شدت میدان می‌پردازیم و می‌خواهیم چند تا تست از اون رو هم ببینیم. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یا

فیلم جلسه 77 - مغناطیس (قسمت سیزدهم)، نیروی دو سیم موازی حامل جریان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امیدوارم تا اینجا فصل سوم رو درک کرده باشید، بحث ما در این جلسه دربارۀ نیروی دو سیم موازی حامل جریان است. صفر تا صد فیزیک یازدهم

فیلم جلسه 78 - مغناطیس (قسمت چهاردهم)، سیملوله و پیچه مسطح (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ صفر تا صد یازدهم می‌پردازیم تو فصل سه قسمت مغناطیس هستیم، تو این جلسه قراره پیچه و سیملوله رو با هم یاد بگیریم و نحوۀ مح

فیلم جلسه 79 - مغناطیس (قسمت پانزدهم)، سیملوله و پیچه مسطح (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه قرار است با هم سؤالات مربوط به سیملوله و پیچۀ مسطح رو با هم دیگه حل کنیم و سوال‌های متنوعی در این موضوع ببینیم. صفر ت

فیلم جلسه 80 - مغناطیس (قسمت شانزدهم)، سیملوله و پیچه مسطح (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می‌خوایم سوالاتی از سیملوله و پیچه مسطح براتون حل کنیم.  صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری فی

فیلم جلسه 81 - مغناطیس (قسمت هفدهم)، سیملوله و پیچه مسطح (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ حل تست‌ها می‌پردازیم. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری فیلم جلسه 81 - مغناطیس (قسمت هفدهم)، سی

فیلم جلسه 82 - مغناطیس (قسمت هجدهم)، در یک نگاه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می‌خوایم کل فصل رو به‌صورت خلاصه با هم مورد بررسی قرار بدیم. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یار

فیلم جلسه 83 - القای الکترومغناطیس و جریان متناوب (قسمت اول)، شار مغناطیسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 القای الکترومغناطیس و جریان متناوب (قسمت اول)، شار مغناطیسی (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری

فیلم جلسه 84 - القای الکترومغناطیس و جریان متناوب (قسمت دوم)، شار مغناطیسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می‌خوایم مفصل تر در مورد شار مغناطیسی بحث کنیم و سوال حل کنیم. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا ی

فیلم جلسه 85 - القای الکترومغناطیس و جریان متناوب (قسمت سوم)، قانون القای فارادی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ بحثمون داخل القای الکترومغناطیس می‌پردازیم، در این جلسه قانون القای فارادی رو با هم یاد خواهیم گرفت. صفر تا صد فیزیک یاز

فیلم جلسه 86 - القای الکترومغناطیس و جریان متناوب (قسمت چهارم)، تغییرات شار مغناطیسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به بررسی این که شار از چه طریقی تغییر حالت خواهد داد را بررسی خواهیم کرد و تمرین‌های خوبی حل می‌کنیم. صفر تا صد فیزیک

فیلم جلسه 87 - القای الکترومغناطیس و جریان متناوب (قسمت پنجم)، قانون القای فارادی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت در مورد القا فارادی و تغییرات شار مغناطیسی صحبت می‌شود. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری فیل

فیلم جلسه 88 - القای الکترومغناطیس و جریان متناوب (قسمت ششم)، قانون القای فارادی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت در مورد سومین عامل تغییر شار مغناطیسی (تغییر مساحت) صحبت می‌شود. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا

فیلم جلسه 89 - القای الکترومغناطیس و جریان متناوب (قسمت هفتم)، قانون لنز (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 القای الکترومغناطیس و جریان متناوب (قسمت هفتم)، قانون لنز (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری ف

فیلم جلسه 90 - القای الکترومغناطیس و جریان متناوب (قسمت هشتم)، قانون لنز (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
القای الکترومغناطیس و جریان متناوب (قسمت هشتم)، قانون لنز (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری فی

فیلم جلسه 91 - القای الکترومغناطیس و جریان متناوب (قسمت نهم)، قانون لنز (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامه قانون لنز می‌پردازیم، تو این قسمت چند سوال هم حل خواهیم کرد بریم که ببینیم. صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) -

فیلم جلسه 92 - القای الکترومغناطیس و جریان متناوب(قسمت دهم) ، خود القاوری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در مورد مبحث خود القاوری (خودالقایی) صحبت می کنیم صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری فیلم جلسه 92 - القای

فیلم جلسه 93 - القای الکترومغناطیس و جریان متناوب(قسمت یازدهم) ، القای متقابل انرژی القاگر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در مورد القای متقابل و انرژی که در القاگرها ذخیره می شود صحبت می کنیم که بسیار مهم هستند صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید

فیلم جلسه 94 - القای الکترومغناطیس و جریان متناوب(قسمت دوازدهم) ، القای متقابل انرژی القاگر(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 القای الکترومغناطیس و جریان متناوب(قسمت دوازدهم) ، القای متقابل انرژی القاگر(قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 95 - القای الکترومغناطیس و جریان متناوب(قسمت سیزدهم) ، جریان متناوب (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
القای الکترومغناطیس و جریان متناوب(قسمت سیزدهم) ، جریان متناوب (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یا

فیلم جلسه 96 - القای الکترومغناطیس و جریان متناوب(قسمت چهاردهم) ، جریان متناوب (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
القای الکترومغناطیس و جریان متناوب(قسمت چهاردهم) ، جریان متناوب (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا ی

فیلم جلسه 97 - القای الکترومغناطیس و جریان متناوب(قسمت پانزدهم)، مبدل

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
القای الکترومغناطیس و جریان متناوب(قسمت پانزدهم)، مبدل صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری فیلم جلسه 97 -