فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری

فیلم جلسه 25 - الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و سوم)، اختلاف پتانسیل بین دو نقطه در میدان الکتریکی یکنواخت

در این جلسه بحث الکتریسیته ساکن اختلاف پتانسیل بین دو نقطه در میدان الکتریکی یکنواخت را خواهیم داشت.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.