فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری

فیلم جلسه 24 - الکتریسیته ساکن (قسمت 22)، انرژی پتانسیل ذره، اختلاف پتانسیل دو نقطه، پتانسیل یک نقطه (قسمت سوم)

در این جلسه ادامه الکتریسیته میپردازیم امروز با هم تغییرات انرژی پتانسیل و کار میدان رو بررسی میکنیم

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.