فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد رضا یاری

فیلم جلسه 68 - مغناطیس (قسمت چهارم)، نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک (قسمت اول)

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.