کارگاه نکته و تست حسابان یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم ها : 10
فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از کارگاه نکته و تست حسابان سال یازدهم

فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از کارگاه نکته و تست حسابان سال یازدهم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
سلام بچه های عزیز بخصوص بچه های رشته ریاضی سال یازدهم، اونایی که خوشون رو دارند برای کنکور موعدشون آماده میکنن و میخوان از همین ا...
فیلم جلسه 1 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت اول)، دنباله ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت اول)، دنباله ها (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/7| آلاء
بحث امروزمون اختصاص داره به حل تست های دنباله های حسابی و هندسی، همون مواردی که شما فیلم هاشو تو جلسات 1 و 2 حسابان یازدهم که توی...
فیلم جلسه 2 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دوم)، دنباله ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دوم)، دنباله ها (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
بحث امروزمونم در ادامه مباحث حل تست یا کارگاه نکته و تست تصاعد یا دنباله های حسابی و هندسی هست، شما قشنگ باید مباحث جلسه پیش و هم...
فیلم جلسه 3 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت سوم)، معادلات درجه 2، گنگ و گویا (قسمت اول)

فیلم جلسه 3 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت سوم)، معادلات درجه 2، گنگ و گویا (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/25| آلاء
سلام بچه های عزیز، یازدهمی هایی که صفر تا صد حسابان مارو دیدن، امروز مبحثمون اختصاص داره به حل معادله درجۀ 2، نمودار تابع درجۀ 2،...
فیلم جلسه 4 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت چهارم)، معادلات درجه 2، گنگ و گویا (قسمت دوم)

فیلم جلسه 4 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت چهارم)، معادلات درجه 2، گنگ و گویا (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/2| آلاء
بحث امروزمونم در ادامۀ مباحث تست زنی و کارگاه نکته و تست اختصاص داره به روابط ریشه های معادلۀ درجۀ 2، حل معادله و نامعادله و همچن...
فیلم جلسه 5 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت پنجم)، معادلات درجه 2، گنگ و گویا (قسمت سوم)

فیلم جلسه 5 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت پنجم)، معادلات درجه 2، گنگ و گویا (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/9| آلاء
بحث امروزمونم اختصاص داره به ادامۀ تست زنی های فصل یکمون، موضوعات معادلات گنگ و گویا، موضوعات بحث با قدر مطلق، کار با قدر مطلق، م...
فیلم جلسه 6 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت ششم)، معادلات و نامعادلات قدر مطلقی (قسمت اول)

فیلم جلسه 6 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت ششم)، معادلات و نامعادلات قدر مطلقی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/17| آلاء
بحث امروزمون در ادامۀ تست زنی های فصل یک اختصاص داره به کار با قدر مطلق یعنی اکثر سؤال هایی که امروز حل می کنیم، گرایش خیلی زیادی...
فیلم جلسه 7 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هفتم)، معادلات و نامعادلات قدر مطلقی (قسمت دوم) و صفرهای تابع

فیلم جلسه 7 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هفتم)، معادلات و نامعادلات قدر مطلقی (قسمت دوم) و صفرهای تابع

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/23| آلاء
بحث امروزمون در ادامۀ تست زنی های فصل یک، جبر و معادله اختصاص داره به صفرهای تابع، حل معادله از روش هندسی و موضوعات ترکیبی که تو ...
فیلم جلسه 8 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هشتم)، هندسه تحلیلی (قسمت اول)

فیلم جلسه 8 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هشتم)، هندسه تحلیلی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/30| آلاء
امروز ادامۀ کارمونو توی فصل یک با هندسۀ تحلیلی پی میگیریم، هندسۀ تحلیلی حتماً حتماً توی کنکور سراسری شما سؤال خواهید داشت و همچنی...
فیلم جلسه 9 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت نهم)، هندسه تحلیلی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت نهم)، هندسه تحلیلی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/7| آلاء
امروز هم میخوایم برای شما حل تست هندسۀ تحلیلی از بخش یک حسابان رو برای شما در نظر گرفتیم و میخوایم انجامش بدیم، ادامۀ جلسات پیشمو...