کارگاه نکته و تست کنکور حسابان یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد صادق ثابتی

فیلم ها : 29

فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از کارگاه نکته و تست حسابان سال یازدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
سلام بچه های عزیز بخصوص بچه های رشته ریاضی سال یازدهم، اونایی که خوشون رو دارند برای کنکور موعدشون آماده میکنن و میخوان از همین ا

فیلم جلسه 1 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت اول)، دنباله ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون اختصاص داره به حل تست های دنباله های حسابی و هندسی، همون مواردی که شما فیلم هاشو تو جلسات 1 و 2 حسابان یازدهم که توی

فیلم جلسه 2 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دوم)، دنباله ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمونم در ادامه مباحث حل تست یا کارگاه نکته و تست تصاعد یا دنباله های حسابی و هندسی هست، شما قشنگ باید مباحث جلسه پیش و هم

فیلم جلسه 3 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت سوم)، معادلات درجه 2، گنگ و گویا (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
سلام بچه های عزیز، یازدهمی هایی که صفر تا صد حسابان مارو دیدن، امروز مبحثمون اختصاص داره به حل معادله درجۀ 2، نمودار تابع درجۀ 2،

فیلم جلسه 4 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت چهارم)، معادلات درجه 2، گنگ و گویا (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمونم در ادامۀ مباحث تست زنی و کارگاه نکته و تست اختصاص داره به روابط ریشه های معادلۀ درجۀ 2، حل معادله و نامعادله و همچن

فیلم جلسه 5 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت پنجم)، معادلات درجه 2، گنگ و گویا (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمونم اختصاص داره به ادامۀ تست زنی های فصل یکمون، موضوعات معادلات گنگ و گویا، موضوعات بحث با قدر مطلق، کار با قدر مطلق، م

فیلم جلسه 6 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت ششم)، معادلات و نامعادلات قدر مطلقی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در ادامۀ تست زنی های فصل یک اختصاص داره به کار با قدر مطلق یعنی اکثر سؤال هایی که امروز حل می کنیم، گرایش خیلی زیادی

فیلم جلسه 7 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هفتم)، معادلات و نامعادلات قدر مطلقی (قسمت دوم) و صفرهای تابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در ادامۀ تست زنی های فصل یک، جبر و معادله اختصاص داره به صفرهای تابع، حل معادله از روش هندسی و موضوعات ترکیبی که تو

فیلم جلسه 8 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هشتم)، هندسه تحلیلی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز ادامۀ کارمونو توی فصل یک با هندسۀ تحلیلی پی میگیریم، هندسۀ تحلیلی حتماً حتماً توی کنکور سراسری شما سؤال خواهید داشت و همچنی

فیلم جلسه 9 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت نهم)، هندسه تحلیلی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم میخوایم برای شما حل تست هندسۀ تحلیلی از بخش یک حسابان رو برای شما در نظر گرفتیم و میخوایم انجامش بدیم، ادامۀ جلسات پیشمو

فیلم جلسه 10 - فصل دوم: تابع (قسمت اول)، آشنایی با توابع و انواع آن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
کارگاه نکته و تستمون رو ادامه میدیم، با موضوع تابع، حل تست هایی که تابع وار میخوایم برای شما انجام بدیم، موضوعات تابع مقدماتی، ان

فیلم جلسه 11 - فصل دوم: تابع (قسمت دوم)، تابع وارون و ترکیب توابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز ادامۀ مباحث تست زنی های تابع رو برای شما در نظر گرفتیم که موضوع اختصاص داره به تابع، تابع وارون و همچنین تابع یک به یک و هم

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: تابع (قسمت سوم)، تابع وارون و ترکیب توابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بخش دوم بحث های تابع و تابع وارون و همچنین ترکیب تابع هارو، حل تست هاشو رو میخوایم با شما درمیون بزاریم، راه کارهای تستی شو برای

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: تابع (قسمت چهارم)، تابع وارون و ترکیب توابع (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بخش آخر حل تست های تابع رو برای شما در نظر گرفتیم که اختصاص داره به تابع وارون و همچنین ترکیب توابع، نکاتی هم که امروز یاد

فیلم جلسه 14 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتم (قسمت اول)، تابع نمایی و لگاریتم (تست های 1 تا 12)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اگر صفر تا صدهای حسابان یازدهم رو خوب دیده باشید و نکاتشو مرور کرده باشید، امروز میخوایم حل تست های خاص مباحث لگاریتم و تابع نمای

فیلم جلسه 15 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتم (قسمت دوم)، تابع نمایی و لگاریتم (تست های 13 تا 24)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث لگاریتم رو امروز هم باز میخوایم پی بگیریم باهمدیگه، تست هارو یخورده داریم لولشو یواش یواش میبریم بالا، همچنین مباحث کاربرد ل

فیلم جلسه 16 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتم (قسمت سوم)، تابع نمایی و لگاریتم (تست های 25 تا 60)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از حل تست لگاریتم رو براتون در نظر گرفتیم، حواستون باشه امروز سرعتمون خیلی بالاس، یه خرده با دید وسیع تر و سرعت بیشت

فیلم جلسه 17 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت اول) روابط مجموع و تفاضل (تست های 1 تا 16)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز قسمت اول حل تست های مثلثات رو میخوایم برای شما در نظر بگیریم، موضوعاتی که باهاش کار می کنیم عمدتاً اختصاص داره به نسبت های

فیلم جلسه 18 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت دوم) حذفیات درون کمانی و کمان های مثلثاتی (تست های 17 تا 30)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز قسمت دوم حل تست های مثلثات رو برای شما در نظر گرفتیم، حذفیات درون کمانی و همچنین مقایسۀ نمودارهای مثلثاتی باهم و چندتا تیپ

فیلم جلسه 19 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت سوم) حذفیات درون کمانی و کمان های مثلثاتی (تست های 31 تا 48)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز آخرین جلسه ای است که تست های مرتبط با مثلثات رو میخوایم باهمدیگه مرور کنیم و نکاتش رو باهمدیگه یه بازبینی دیگه داشته باشیم،

فیلم جلسه 20 - فصل پنجم: حد توابع (قسمت اول)، حل تست های 1 تا 15

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم قسمت اول حل تست های مرتبط با حد توابع رو باهمدیگه پی بگیریم، بحث های اصلیمون حد داشتن، نداشتن توابع هست و نکاتی که

فیلم جلسه 21 - فصل پنجم: حد توابع (قسمت دوم)، حل تست های 16 تا 26

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از حل تست های مرتبط با حد توابع رو باهمدیگه پی میگیریم، ترکیب یا چهار عمل اصلی حدها رو باهمدیگه صحبت خواهیم کرد و حد

فیلم جلسه 22 - فصل پنجم: حد توابع (قسمت سوم)، حل تست های پیشرفته 1 تا 6

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز اولین جلسه ایه که تست های پیشرفته تر حد رو میخوایم برای شما بررسی و کندوکاو کنیم، مباحثی مثل برخورد با حدهای براکتی و همچنی

فیلم جلسه 23 - فصل پنجم: حد توابع (قسمت چهارم)، حل تست های پیشرفته 7 تا 14

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگۀ حل تست های حد پیشرفته رو میخوایم باهمدیگه دنبال کنیم، بخصوص یکی از موضوعاتی که امروز دنبال می کنیم باهمدیگه، هم ارزی ثا

فیلم جلسه 24 - فصل پنجم: حد توابع (قسمت پنجم)، حل تست های پیشرفته 15 تا 25

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از حل تست ها رو باهم مرور می کنیم، مباحثی که داریم همسایگی ها است، همسایگی راست، همسایگی چپ، یکی دوتا سؤال برای شما

فیلم جلسه 25 - فصل پنجم: حد توابع (قسمت ششم)، حل تست های پیشرفته 26 تا 34

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز آخرین قسمتی است که حل تست های حد پیشرفته رو برای شما در نظر گرفتیم، انشاالله که بتونید استفادۀ وافی رو ببرید ازش، نکات آخر

فیلم جلسه 26 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، حل تست های 1 تا 11

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم مباحث پیوستگی رو با تست باهمدیگه مرور کنیم، منتهی این وسط سؤالاتی هم از حد دوباره حل می کنیم برای شما، چون موضوع حد

فیلم جلسه 27 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت دوم)، حل تست های 12 تا 25

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه از موضوعات پیوستگی رو میخوایم باهمدیگه مرور کنیم، ولی باز هم مثل جلسه پیش، سؤال های حد هم این وسط ها قاطی هست، محض یادآ

فیلم جلسه 28 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت سوم)، حل تست های 26 تا 40

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز قسمت آخریه که میخوایم بررسی پیوستگی توابع رو باهمدیگه انجام بدیم، یه چهار پنج تا نکتۀ خوب از پیوستگی هم داریم که حتماً باید