فیلم ها کارگاه نکته و تست کنکور حسابان یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 7 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هفتم)، معادلات و نامعادلات قدر مطلقی (قسمت دوم) و صفرهای تابع

بحث امروزمون در ادامۀ تست زنی های فصل یک، جبر و معادله اختصاص داره به صفرهای تابع، حل معادله از روش هندسی و موضوعات ترکیبی که تو بحث قدر مطلق و  صفرهای تابع و حل معادله، پیش میاد. بریم جلسۀ امروز رو که میشه گفت تکمیل کنندۀ مباحث حل معادله هست رو باهم ببینیم.