فیلم ها کارگاه نکته و تست کنکور حسابان یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 9 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت نهم)، هندسه تحلیلی (قسمت دوم)

امروز هم میخوایم برای شما حل تست هندسۀ تحلیلی از بخش یک حسابان رو برای شما در نظر گرفتیم و میخوایم انجامش بدیم، ادامۀ جلسات پیشمون هست، نکات جدیدی هم امروز یاد میگیرید، محاسبات بعضاً میریم جلوتر میبینیم که تست ها دیگه حالت تکراری پیدا میکنه و شما دیگه تسلط کافی تو اونها باید حتماً بدست بیارید. بریم امروز رو باهمدیگه دنبال کنیم.