فیلم ها کارگاه نکته و تست حسابان یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

Loading
راهنمای استفاده از کارگاه نکته و تست حسابان سال یازدهم

فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از کارگاه نکته ...

سلام بچه های عزیز بخصوص بچه های رشته ریاضی سال یازدهم، اونایی که خوشون رو دارند برای کنکور موعدشون آ ...
فصل اول: جبر و معادله (قسمت اول)، دنباله ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت او ...

بحث امروزمون اختصاص داره به حل تست های دنباله های حسابی و هندسی، همون مواردی که شما فیلم هاشو تو جلس ...
فصل اول: جبر و معادله (قسمت دوم)، دنباله ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دو ...

بحث امروزمونم در ادامه مباحث حل تست یا کارگاه نکته و تست تصاعد یا دنباله های حسابی و هندسی هست، شما ...
فصل اول: جبر و معادله (قسمت سوم)، معادلات درجه 2، گنگ و گویا (قسمت اول)

فیلم جلسه 3 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت سو ...

سلام بچه های عزیز، یازدهمی هایی که صفر تا صد حسابان مارو دیدن، امروز مبحثمون اختصاص داره به حل معادل ...
فصل اول: جبر و معادله (قسمت چهارم)، معادلات درجه 2، گنگ و گویا (قسمت دوم)

فیلم جلسه 4 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت چه ...

بحث امروزمونم در ادامۀ مباحث تست زنی و کارگاه نکته و تست اختصاص داره به روابط ریشه های معادلۀ درجۀ 2 ...
فصل اول: جبر و معادله (قسمت پنجم)، معادلات درجه 2، گنگ و گویا (قسمت سوم)

فیلم جلسه 5 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت پن ...

بحث امروزمونم اختصاص داره به ادامۀ تست زنی های فصل یکمون، موضوعات معادلات گنگ و گویا، موضوعات بحث با ...
فصل اول: جبر و معادله (قسمت ششم)، معادلات و نامعادلات قدر مطلقی (قسمت اول)

فیلم جلسه 6 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت شش ...

بحث امروزمون در ادامۀ تست زنی های فصل یک اختصاص داره به کار با قدر مطلق یعنی اکثر سؤال هایی که امروز ...
فصل اول: جبر و معادله (قسمت هفتم)، معادلات و نامعادلات قدر مطلقی (قسمت دوم) و صفرهای تابع

فیلم جلسه 7 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هف ...

بحث امروزمون در ادامۀ تست زنی های فصل یک، جبر و معادله اختصاص داره به صفرهای تابع، حل معادله از روش ...
فصل اول: جبر و معادله (قسمت هشتم)، هندسه تحلیلی (قسمت اول)

فیلم جلسه 8 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هش ...

امروز ادامۀ کارمونو توی فصل یک با هندسۀ تحلیلی پی میگیریم، هندسۀ تحلیلی حتماً حتماً توی کنکور سراسری ...
فصل اول: جبر و معادله (قسمت نهم)، هندسه تحلیلی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت نه ...

امروز هم میخوایم برای شما حل تست هندسۀ تحلیلی از بخش یک حسابان رو برای شما در نظر گرفتیم و میخوایم ا ...
فصل دوم: تابع (قسمت اول)، آشنایی با توابع و انواع آن

فیلم جلسه 10 - فصل دوم: تابع (قسمت اول)، آشن ...

کارگاه نکته و تستمون رو ادامه میدیم، با موضوع تابع، حل تست هایی که تابع وار میخوایم برای شما انجام ب ...
فصل دوم: تابع (قسمت دوم)، تابع وارون و ترکیب توابع

فیلم جلسه 11 - فصل دوم: تابع (قسمت دوم)، تاب ...

امروز ادامۀ مباحث تست زنی های تابع رو برای شما در نظر گرفتیم که موضوع اختصاص داره به تابع، تابع وارو ...

فیلم جلسه 6 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت ششم)، معادلات و نامعادلات قدر مطلقی (قسمت اول)

بحث امروزمون در ادامۀ تست زنی های فصل یک اختصاص داره به کار با قدر مطلق یعنی اکثر سؤال هایی که امروز حل می کنیم، گرایش خیلی زیادی به این داره که شما اطلاعات قدر مطلقیتون خوب باشه، کار با قدر مطلق رو قشنگ تو فیلم ها یاد گرفته باشید. موضوعات رو قشنگ یادداشت هاشو برداشته باشید، امروزم میخوایم چندتا تست برای شما حل کنیم، که قدر مطلق توشون حرف اول رو میزنه. بریم ادامۀ کارو ببینیم. 

 • ریاضی و فیزیک
  • 1) دهم, ریاضی, فصل چهارم: معادله‌ها و نا‌معادله‌ها, تعیین علامت, نامعادلۀ غیر‌قدرمطلقی
  • 2) دهم, ریاضی, فصل چهارم: معادله‌ها و نا‌معادله‌ها, تعیین علامت, نامعادلۀ قدرمطلقی
  • 3) یازدهم, حسابان, فصل اول: جبر و معادله, درس چهارم: قدر مطلق و ویژگی‌های آن, مفهوم و ویژگی‌های قدر مطلق
  • 4) یازدهم, حسابان, فصل اول: جبر و معادله, درس چهارم: قدر مطلق و ویژگی‌های آن, رسم توابع قدر مطلقی و تابع |(y=|f(x
  • 5) یازدهم, حسابان, فصل اول: جبر و معادله, درس چهارم: قدر مطلق و ویژگی‌های آن, معادلات قدر مطلقی