فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 11 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت یازدهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت چهارم)

امروز گفتار 3، تموم میشه و در مجموع فصل اول زیست دوازدهمِ تون، امروز تموم میشه، بحث ساختار آنزیم رو باهم داریم و بحث عوامل مؤثر بر فعالیت آنزیم هارو مفصل و با تمام نکاتش باهم بررسی میکنیم. 

دوره‌های مرتبط:

آرشآرش