فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ زیست دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 1 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت اول)، گفتار 1: نوکلئیک اسیدها

امروز استارت میزنیم کارگاه تست زیست دوازدهم رو، به همون سبک و سیاق کارگاه های خودمون که میدونید دیگه، تو هر جلسه از کارگاه میریم سراغ یکی از گفتارهای کتاب و ازش تست میزنیم، امروز که جلسه اول کارگاه تست دوازدهمه، میریم سراغ گفتار 1 فصل اول. بریم ازش تست بزنیم.

دوره‌های مرتبط:

آرشآرش