فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست سال یازدهم

آقا این کارگاه تست یازدهم داستانش چیه؟ خوب گوش کن، بچه هایی که کارگاه تست دهم رو دیدن میدونن حالا بچه هایی که ندیدن من  یه توضیح مجمل بدم که کارگاه میخوایم چی کار بکنیم، کارگاه تست یازدهم ما 313 گلچین شده از کتاب یازدهم شما باهم تحلیل و بررسی می کنیم. آقا چه جوری؟ هر جلسمون 1 گفتار شماست، یعنی کتاب زیست یازدهم تو که 24 گفتار داره میشه چند جلسه کارگاه؟ 24 جلسه یعنی جلسه اول کارگاه گفتار 1 فصل اولِ جلسه دوم گفتار 2 فصل اول همینجوری گفتار به گفتار تست های مربوط به اون گفتاررو باهم تحلیل و بررسی می کنیم

فیلم معرفی توزیع سریع زیست سال یازدهم

آرشآرش