خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - سعید تودویی

فیلم ها : 35

فیلم جلسه 1 - فصل اول: عددهای صحیح و گویا (قسمت اول)، اعداد صحیح

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اولین جلسه رو با یادآوری اعداد صحیح و اون چیزی که توی فصل دوم پایۀ هفتم خوندیم شروع می‌کنیم، یه یادآوری می‌کنیم، بردارها رو می‌گی

فیلم جلسه 2 - فصل اول: عددهای صحیح و گویا (قسمت دوم)، اعداد گویا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو جلسۀ قبلی اومدیم اعداد صحیح رو گفتیم، ادامه‌اش تو این جلسه اعداد گویا رو می‌گیم و همون اعمالی که روی اعداد بررسی کردیم، جمع، ض

فیلم جلسه 3 - فصل اول: عددهای صحیح و گویا (قسمت سوم)، کسرهای تلسکوپی و مسلسلی و مساوی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اعداد گویا رو ادامه میدیم، کسرهای مسلسلی رو قراره بررسی کنیم، کسرهای تلسکوپی رو می‌گیم و در ادامه چند تا مثال براتون از این مباحث

فیلم جلسه 4 - فصل اول: عددهای صحیح و گویا (قسمت چهارم)، حل تمرین فصل اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی سه جلسۀ قبل فصل اول ریاضی هشتم رو با همدیگه بررسی کردیم، اعداد صحیح رو مرور کردیم از پایۀ هفتم، اعداد گویا رو بهتون آموزش داد

فیلم جلسه 5 - فصل دوم: عددهای اول (قسمت اول)، تعریف اعداد اول و مرکب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه قراره فصل دوم ریاضیتون رو با هم شروع کنیم، مبحث اعداد اول رو داریم، اولین جلسه رو یه مروری می‌کنیم بر اعداد اول، اعدا

فیلم جلسه 6 - فصل دوم: عددهای اول (قسمت دوم)، غربال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این جلسه تعداد شمارنده‌های طبیعی، تعداد شمارنده‌های اول و مرکب یه عدد رو میخوایم پیدا کنیم، در ادامه با استفاده از روش غربال،

فیلم جلسه 7 - فصل دوم: عددهای اول (قسمت سوم). تعیین اول یا مرکب بودن یک عدد با روش تقسیم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه فصل دوم تموم میشه تقسیم اعداد برای به دست آوردن اعداد مرکب و اول رو یاد میگیریم ی تعداد مثال حل خواهیم کرد خط به خط ر

فیلم جلسه 8 - فصل دوم: عددهای اول (قسمت چهارم). حل تمرین (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توو این جلسه میخوایم سوالاتی رو مربوط به فصل دوم و نکاتی که ازش گفتیم حل کنیم و پیدا کردن عدد های اول رو باهم یاد بگیریم خط به خط

فیلم جلسه 9 - فصل دوم: عددهای اول (قسمت پنجم). حل تمرین (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه ادامه ی مثال ها را با هم کار می کنیم اما در این جلسه نمونه سوال هایی از روش غربال با هم حل می کنیم و در این جلسه به ی

فیلم جلسه 10 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت اول)، توازی و تعامد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم را شروع می کنیم و راجب چند ضلعی ها صحبت کنیم و ویژگی های آن ها و بعد راجب خطوط موازی و مورب و اصول اقلیدوسی صحبت کنیم. خط

فیلم جلسه 11 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت دوم)، چهارضلعی‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه دوم از فصل سوم هستیم ادمه مبحث چند ضلعی ها و متوازی اضلاع و ویژگی های اون را با هم بررسی خواهیم کرد. خط به خط ریاضی هشتم (نظ

فیلم جلسه 12 - 12 فصل سوم: چندضلعی ها. زاویه های داخلی و خارجی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
سلام در جلسه سوم از فصل سوم هستیم و توی این جلسه درباره زاویه های داخلی و خارجی صحبت میکنیم خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید

فیلم جلسه 13 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت چهارم), حل تمارین فصل سوم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به نام خدا سلام نمونه سوالات فصل سوم رو داریم خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - سعید تودویی فیلم جلسه 13 - فصل سوم: چندضل

فیلم جلسه 14 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت پنجم) , حل تمارین فصل سوم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با سلام ادامه حل سوالات رو داریم خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - سعید تودویی فیلم جلسه 14 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت پ

فیلم جلسه 15 - فصل چهارم: جبر (قسمت اول)، چند جمله ای

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز قراره فصل چهارم شروع کنیم که راجب یک جمله ای ها صحبت کنیم و چند جمله ای ها و در ادامه تبدیل عبارت های جبری و در نهایت با ضر

فیلم جلسه 16 - فصل چهارم: جبر (قسمت دوم)، فاکتورگیری و تجزیه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه دوم از فصل چهارم که قراره راجب تجزیه و فاکتور گیری صحبت کنیم و با عامل های فاکتور گیری آشنا می شیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظا

فیلم جلسه 17 - فصل چهارم: جبر (قسمت سوم)، معادله

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز آخرین جلسه از فصل چهارم را با هم شروع می کنیم، و در این جلسه راجب معادلات کسری صحبت می کنیم. با ما همراه باشید. خط به خط ری

فیلم جلسه 18 - فصل چهارم: جبر (قسمت چهارم)، حل تمارین فصل چهارم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به یک سری نمونه سوالات تشریحی میپردازیم این سوالات از مبحث حل معادلات ، معادلات کسری، ساده کردن عبارت های جبری و فاکت

فیلم جلسه 19 - فصل چهارم: جبر (قسمت پنجم)، حل تمارین فصل چهارم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه در ادامه جلسه قبل به حل تست از همان سرفصل‌ها می‌پردازیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - سعید تودویی فیلم جل

فیلم جلسه 20 - فصل پنجم: بردارها (قسمت اول), مختصات بردار، جمع بردار و تساوی بردار ها(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز فصل پنجم و را بردار ها شروع میکنیم جمع های مختصاتی و برداری را باهم برسی میکنیم و در ادامه خاصیت های جمع را میگیم و نهایتا

فیلم جلسه 21 - فصل پنجم: بردارها (قسمت دوم), مختصات بردار، جمع بردار و تساوی بردار ها(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه هم ضرب بردار ها را با استفاده از روش هندسی و مختصاتی قراره بگیم و هم تجزیه بردار و در نهایت دو تا بردار برای واحد های

فیلم جلسه 22 - فصل پنجم: بردارها (قسمت سوم), حل تمارین فصل پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این جلسه قراره تمرینات فصل پنجم رو باهم بررسی کنیم  خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - سعید تودویی فیلم جلسه 22 - فصل

فیلم جلسه 23 - فصل ششم: مثلث (قسمت اول)، قضیه فیثاغورس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه قراره فصل ششم رو آغاز کنیم بخشی که مربوط به هندسه هستش که قراره راجع به مثلث قائم‌الزاویه و قضیۀ فیثاغورس صحبت کنیم. خط

فیلم جلسه 24 - فصل ششم: مثلث (قسمت دوم)، رسم پاره‌خط رادیکالی روی محور و هم‌نهشتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه قراره راجع به پیدا کردن اعداد رادیکالی روی محور رو باهم بررسی کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - سعید تود

فیلم جلسه 25 - فصل ششم: مثلث (قسمت سوم)، حالت‌های هم‌نهشتی مثلث

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسۀ سوم از فصل ششم هست توی این جلسه قراره راجع به مثلث‌های هم‌نهشت با هم صحبت کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - سعی

فیلم جلسه 26 - فصل ششم: مثلث (قسمت چهارم)، حل تمرین هم‌نهشتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز می‌خوایم کلی مثال از فصل ششم حل کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - سعید تودویی فیلم جلسه 26 - فصل ششم: مثلث (ق

فیلم جلسه 27 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت اول)، یادآوری توان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل هفتم رو قراره آغاز کنیم مباحث امروزمون راجب جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد توان دار هستش خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید

فیلم جلسه 28 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت دوم)، جذر و رادیکال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این جلسه قراره راجب جذر و رادیکال و ریشه اعداد صحبت کنیم خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - سعید تودویی فیلم جلسه 28 -

فیلم جلسه 29 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت سوم)، ساده کردن رادیکال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز ساده کردن رادیکال ها رو داریم بصورت کامل توضیح خواهیم داد و مثال های خوبی رو حل خواهیم کرد خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی

فیلم جلسه 30 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت چهارم)، حل تمرین (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این جلسه قراره تمرین‌های فصل هفتم رو بررسی کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - سعید تودویی فیلم جلسه 30 - فصل هفت

فیلم جلسه 31 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت پنجم)، حل تمرین (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ جلسۀ قبل می‌پردازیم توی این جلسه قراره ادامۀ مثال‌هامون رو حل کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - سعید تودویی

فیلم جلسه 32 - فصل هشتم: آمار و احتمال (قسمت اول)، میانگین و جدول فراوانی و احتمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل هشتم رو قراره امروز شروع کنیم و می‌ریم آمار و احتمال فصل هشتم رو آغاز می‌کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - سعید

فیلم جلسه 33 - فصل هشتم: آمار و احتمال (قسمت دوم)، حل تمارین فصل هشتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این جلسه قراره یه سری نمونه سوال از فصل هشتم حل کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - سعید تودویی فیلم جلسه 33 - فص

فیلم جلسه 34 - فصل نهم: دایره (قسمت اول)، آشنایی با دایره و زوایای آن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل نهم رو آغاز می‌کنیم توی این فصل قراره راجع به دایره و انواع زاویه در دایره صحبت کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 35 - فصل نهم: دایره (قسمت دوم)، حل تمارین فصل نهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز به حل تمرینات فصل نهم می‌پردازیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - سعید تودویی فیلم جلسه 35 - فصل نهم: دایره (قسمت