خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) (1400-1399) سعید تودویی

فیلم ها : 35

فیلم جلسه 1 - فصل اول: عددهای صحیح و گویا (قسمت اول)، اعداد صحیح

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اولین جلسه رو با یادآوری اعداد صحیح و اون چیزی که توی فصل دوم پایۀ هفتم خوندیم شروع می‌کنیم، یه یادآوری می‌کنیم، بردارها رو می‌گی

فیلم جلسه 2 - فصل اول: عددهای صحیح و گویا (قسمت دوم)، اعداد گویا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو جلسۀ قبلی اومدیم اعداد صحیح رو گفتیم، ادامه‌اش تو این جلسه اعداد گویا رو می‌گیم و همون اعمالی که روی اعداد بررسی کردیم، جمع، ض

فیلم جلسه 3 - فصل اول: عددهای صحیح و گویا (قسمت سوم)، کسرهای تلسکوپی و مسلسلی و مساوی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اعداد گویا رو ادامه میدیم، کسرهای مسلسلی رو قراره بررسی کنیم، کسرهای تلسکوپی رو می‌گیم و در ادامه چند تا مثال براتون از این مباحث

فیلم جلسه 4 - فصل اول: عددهای صحیح و گویا (قسمت چهارم)، حل تمرین فصل اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی سه جلسۀ قبل فصل اول ریاضی هشتم رو با همدیگه بررسی کردیم، اعداد صحیح رو مرور کردیم از پایۀ هفتم، اعداد گویا رو بهتون آموزش داد

فیلم جلسه 5 - فصل دوم: عددهای اول (قسمت اول)، تعریف اعداد اول و مرکب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه قراره فصل دوم ریاضیتون رو با هم شروع کنیم، مبحث اعداد اول رو داریم، اولین جلسه رو یه مروری می‌کنیم بر اعداد اول، اعدا

فیلم جلسه 6 - فصل دوم: عددهای اول (قسمت دوم)، غربال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این جلسه تعداد شمارنده‌های طبیعی، تعداد شمارنده‌های اول و مرکب یه عدد رو میخوایم پیدا کنیم، در ادامه با استفاده از روش غربال،

فیلم جلسه 7 - فصل دوم: عددهای اول (قسمت سوم). تعیین اول یا مرکب بودن یک عدد با روش تقسیم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه فصل دوم تموم میشه تقسیم اعداد برای به دست آوردن اعداد مرکب و اول رو یاد میگیریم ی تعداد مثال حل خواهیم کرد خط به خط ر

فیلم جلسه 8 - فصل دوم: عددهای اول (قسمت چهارم). حل تمرین (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توو این جلسه میخوایم سوالاتی رو مربوط به فصل دوم و نکاتی که ازش گفتیم حل کنیم و پیدا کردن عدد های اول رو باهم یاد بگیریم خط به خط

فیلم جلسه 9 - فصل دوم: عددهای اول (قسمت پنجم). حل تمرین (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه ادامه ی مثال ها را با هم کار می کنیم اما در این جلسه نمونه سوال هایی از روش غربال با هم حل می کنیم و در این جلسه به ی

فیلم جلسه 10 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت اول)، توازی و تعامد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم را شروع می کنیم و راجب چند ضلعی ها صحبت کنیم و ویژگی های آن ها و بعد راجب خطوط موازی و مورب و اصول اقلیدوسی صحبت کنیم. خط

فیلم جلسه 11 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت دوم)، چهارضلعی‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه دوم از فصل سوم هستیم ادمه مبحث چند ضلعی ها و متوازی اضلاع و ویژگی های اون را با هم بررسی خواهیم کرد. خط به خط ریاضی هشتم (نظ

فیلم جلسه 12 - 12 فصل سوم: چندضلعی ها. زاویه های داخلی و خارجی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
سلام در جلسه سوم از فصل سوم هستیم و توی این جلسه درباره زاویه های داخلی و خارجی صحبت میکنیم خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید

فیلم جلسه 13 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت چهارم), حل تمارین فصل سوم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به نام خدا سلام نمونه سوالات فصل سوم رو داریم خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) (1400-1399) سعید تودویی فیلم جلسه 13 - فصل

فیلم جلسه 14 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت پنجم) , حل تمارین فصل سوم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با سلام ادامه حل سوالات رو داریم خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) (1400-1399) سعید تودویی فیلم جلسه 14 - فصل سوم: چندضلعی‌

فیلم جلسه 15 - فصل چهارم: جبر (قسمت اول)، چند جمله ای

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز قراره فصل چهارم شروع کنیم که راجب یک جمله ای ها صحبت کنیم و چند جمله ای ها و در ادامه تبدیل عبارت های جبری و در نهایت با ضر

فیلم جلسه 16 - فصل چهارم: جبر (قسمت دوم)، فاکتورگیری و تجزیه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه دوم از فصل چهارم که قراره راجب تجزیه و فاکتور گیری صحبت کنیم و با عامل های فاکتور گیری آشنا می شیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظا

فیلم جلسه 17 - فصل چهارم: جبر (قسمت سوم)، معادله

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز آخرین جلسه از فصل چهارم را با هم شروع می کنیم، و در این جلسه راجب معادلات کسری صحبت می کنیم. با ما همراه باشید. خط به خط ری

فیلم جلسه 18 - فصل چهارم: جبر (قسمت چهارم)، حل تمارین فصل چهارم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به یک سری نمونه سوالات تشریحی میپردازیم این سوالات از مبحث حل معادلات ، معادلات کسری، ساده کردن عبارت های جبری و فاکت

فیلم جلسه 19 - فصل چهارم: جبر (قسمت پنجم)، حل تمارین فصل چهارم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه در ادامه جلسه قبل به حل تست از همان سرفصل‌ها می‌پردازیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) (1400-1399) سعید تودو

فیلم جلسه 20 - فصل پنجم: بردارها (قسمت اول), مختصات بردار، جمع بردار و تساوی بردار ها(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز فصل پنجم و را بردار ها شروع میکنیم جمع های مختصاتی و برداری را باهم برسی میکنیم و در ادامه خاصیت های جمع را میگیم و نهایتا

فیلم جلسه 21 - فصل پنجم: بردارها (قسمت دوم), مختصات بردار، جمع بردار و تساوی بردار ها(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه هم ضرب بردار ها را با استفاده از روش هندسی و مختصاتی قراره بگیم و هم تجزیه بردار و در نهایت دو تا بردار برای واحد های

فیلم جلسه 22 - فصل پنجم: بردارها (قسمت سوم), حل تمارین فصل پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این جلسه قراره تمرینات فصل پنجم رو باهم بررسی کنیم  خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) (1400-1399) سعید تودویی فیلم جلسه

فیلم جلسه 23 - فصل ششم: مثلث (قسمت اول)، قضیه فیثاغورس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه قراره فصل ششم رو آغاز کنیم بخشی که مربوط به هندسه هستش که قراره راجع به مثلث قائم‌الزاویه و قضیۀ فیثاغورس صحبت کنیم. خط

فیلم جلسه 24 - فصل ششم: مثلث (قسمت دوم)، رسم پاره‌خط رادیکالی روی محور و هم‌نهشتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه قراره راجع به پیدا کردن اعداد رادیکالی روی محور رو باهم بررسی کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) (1400-1399

فیلم جلسه 25 - فصل ششم: مثلث (قسمت سوم)، حالت‌های هم‌نهشتی مثلث

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسۀ سوم از فصل ششم هست توی این جلسه قراره راجع به مثلث‌های هم‌نهشت با هم صحبت کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) (1400

فیلم جلسه 26 - فصل ششم: مثلث (قسمت چهارم)، حل تمرین هم‌نهشتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز می‌خوایم کلی مثال از فصل ششم حل کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) (1400-1399) سعید تودویی فیلم جلسه 26 - فصل شش

فیلم جلسه 27 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت اول)، یادآوری توان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل هفتم رو قراره آغاز کنیم مباحث امروزمون راجب جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد توان دار هستش خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید

فیلم جلسه 28 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت دوم)، جذر و رادیکال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این جلسه قراره راجب جذر و رادیکال و ریشه اعداد صحبت کنیم خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) (1400-1399) سعید تودویی فیلم

فیلم جلسه 29 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت سوم)، ساده کردن رادیکال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز ساده کردن رادیکال ها رو داریم بصورت کامل توضیح خواهیم داد و مثال های خوبی رو حل خواهیم کرد خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی

فیلم جلسه 30 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت چهارم)، حل تمرین (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این جلسه قراره تمرین‌های فصل هفتم رو بررسی کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) (1400-1399) سعید تودویی فیلم جلسه 30

فیلم جلسه 31 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت پنجم)، حل تمرین (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ جلسۀ قبل می‌پردازیم توی این جلسه قراره ادامۀ مثال‌هامون رو حل کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) (1400-1399) س

فیلم جلسه 32 - فصل هشتم: آمار و احتمال (قسمت اول)، میانگین و جدول فراوانی و احتمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل هشتم رو قراره امروز شروع کنیم و می‌ریم آمار و احتمال فصل هشتم رو آغاز می‌کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) (1400-1

فیلم جلسه 33 - فصل هشتم: آمار و احتمال (قسمت دوم)، حل تمارین فصل هشتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این جلسه قراره یه سری نمونه سوال از فصل هشتم حل کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) (1400-1399) سعید تودویی فیلم جلس

فیلم جلسه 34 - فصل نهم: دایره (قسمت اول)، آشنایی با دایره و زوایای آن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل نهم رو آغاز می‌کنیم توی این فصل قراره راجع به دایره و انواع زاویه در دایره صحبت کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 35 - فصل نهم: دایره (قسمت دوم)، حل تمارین فصل نهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز به حل تمرینات فصل نهم می‌پردازیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) (1400-1399) سعید تودویی فیلم جلسه 35 - فصل نهم: د