صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) فرشید داداشی

فیلم ها : 19 | جزوه ها: 19
فیلم جلسه 1 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت اول)، شناخت حرکت، تندی متوسط، سرعت متوسط (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت اول)، شناخت حرکت، تندی متوسط، سرعت متوسط (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
توی این جلسه بحث مسافت، جابجایی، سرعت متوسط و تندی متوسط رو خواهیم داشت. البته سؤالات مربوط به این جلسه توی این جلسه تموم نمیشه و...
فیلم جلسه 2 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت دوم)، شناخت حرکت، تندی متوسط، سرعت متوسط (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت دوم)، شناخت حرکت، تندی متوسط، سرعت متوسط (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
ما تو این جلسه میخوایم بیشتر در مورد تفاوت بین تندی متوسط و سرعت متوسط صحبت کنیم، در واقع تفاوت بین مسافت و جابجایی، در مورد نمود...
فیلم جلسه 3 - فصل اول:حرکت بر خط راست (قسمت سوم)تحلیل بیشتر معادله و نمودار مکان زمان، تندی لحظه ای و سرعت لحظه ای

فیلم جلسه 3 - فصل اول:حرکت بر خط راست (قسمت سوم)تحلیل بیشتر معادله و نمودار مکان زمان، تندی لحظه ای و سرعت لحظه ای

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
توی این جلسه ما دوتا موضوع رو میخوایم بررسی کنیم، بحث اولمون در مورد معادلۀ مکان زمان هست، که یه سری اطلاعات میخوایم از معادله مک...
فیلم جلسه 4 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت چهارم)، حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت اول)

فیلم جلسه 4 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت چهارم)، حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
ما توی اول جلسه یه سوال از کتاب درسی رو مطرح میکنیم و میخوایم ازش یه نتیجه خیلی مهم بگیریم، بعداً بهش نیاز هست، توجه کنید و خوب م...
فیلم جلسه 5 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت پنجم) حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت پنجم) حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
تو این جلسه بحث نمودار سرعت زمان رو خواهیم داشت، تحلیلی در مورد نمودار خواهیم کرد و در ادامه نکته ای رو خواهیم گفت که مربوط میشه ...
فیلم جلسه 6 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ششم)، حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ششم)، حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/21| آلاء
تو این جلسه ما میخوایم سوالات مربوط به سرعت زمان رو ادامه بدیم، مسائل متنوعی رو حل خواهیم کرد، از تشابه مثلث ها استفاده خواهیم کر...
فیلم جلسه 7 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هفتم)، شتاب متوسط و شتاب لحظه ای

فیلم جلسه 7 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هفتم)، شتاب متوسط و شتاب لحظه ای

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/23| آلاء
موضوع این جلسمون بحث شتاب متوسط و شتاب لحظه ای، یه سری سوالاتی که در حد جایگزاریه حل میکنیم، برای اینکه این مطلب جابیوفته و در اد...
فیلم جلسه 8 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هشتم)، حرکت با سرعت ثابت (قسمت اول)

فیلم جلسه 8 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هشتم)، حرکت با سرعت ثابت (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/25| آلاء
توی این جلسه میخوایم موضوع حرکت با سرعت ثابت رو بررسی کنیم، یعنی الآن میدونیم سرعت متوسطمون ثابتِ میخوایم ببینیم نمودارهاش چجوری ...
فیلم جلسه 9 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت نهم)، حرکت با سرعت ثابت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت نهم)، حرکت با سرعت ثابت (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/9| آلاء
تو این جلسه میخوایم بحث حرکت با سرعت ثابت رو ادامه بدیم، اول جلسه مروری بر جلسه قبل داریم و در ادامه هم یه سری سوال هارو میخوایم ...
فیلم جلسه 10 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت دهم)، بررسی حرکت دو متحرک با سرعت ثابت (قسمت اول)

فیلم جلسه 10 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت دهم)، بررسی حرکت دو متحرک با سرعت ثابت (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/9| آلاء
بچه ها تو این جلسه میخوایم حرکت دوتا متحرک که با سرعت ثابت حرکت میکنند رو بررسی کنیم، گاهی این دوتا متحرک خلاف جهت هم حرکت میکنند...
فیلم جلسه 11 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت یازدهم)، بررسی حرکت دو متحرک با سرعت ثابت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 11 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت یازدهم)، بررسی حرکت دو متحرک با سرعت ثابت (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/9| آلاء
تو این جلسه در واقع میخوایم سوالات بیشتری رو در مورد حرکت دو متحرک با سرعت ثابت حل و بررسی کنیم. جزوه جلسه 11 - فصل اول: حرکت بر ...
فیلم جلسه 12 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت دوازدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت اول)

فیلم جلسه 12 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت دوازدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/9| آلاء
ما تو این جلسه میخوایم حرکت با شتاب ثابت رو شروع کنیم. توی حرکت با شتاب ثابت یک سری روابط داریم که لازمه شما روی این روابط مسلط ب...
فیلم جلسه 13 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت سیزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 13 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت سیزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/9| آلاء
توی این جلسه میخوایم سؤالات بیشتری رو در مورد حرکت با شتاب ثابت، حل کنیم. خواهش میکنم وقت بزارید سؤالات رو قبل از اینکه حل من رو ...
فیلم جلسه 14 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت چهاردهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت سوم)

فیلم جلسه 14 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت چهاردهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/11| آلاء
ما داریم سؤالات مربوط به حرکت با شتاب ثابت رو ادامه میدیم، سؤالات متنوعی حل خواهیم کرد، خواهشی که از شما دارم، برای هر سؤال وقت ب...
فیلم جلسه 15 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت پانزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 15 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت پانزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/13| آلاء
تو این جلسه سؤالات حرکت با شتاب ثابت رو ادامه میدیم، تو این جلسه چندتا رابطه و نکتۀ مهم رو بیان خواهیم کرد، توی ابتدای جلسه توی س...
فیلم جلسه 16 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت شانزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 16 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت شانزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/15| آلاء
تو این جلسه میخوایم سؤالات بیشتری رو در مورد حرکت با شتاب ثابت حل کنیم، سؤالات این جلسه خودشون سؤالات بسیار خوبی هستند، تو آزمون ...
فیلم جلسه 17 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هفدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت ششم)

فیلم جلسه 17 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هفدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت ششم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/16| آلاء
ما داریم حرکت با شتاب ثابت رو ادامه میدیم، توی سه سؤال اولمون تو این جلسه ادامۀ جلسۀ قبل رو خواهیم داشت، مدل سؤالات مدل سؤالات جل...
فیلم جلسه 18 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هجدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 18 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هجدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت هفتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/18| آلاء
بچه ها ما حرکت با شتاب ثابت رو ادامه میدیم تو این جلسه، سؤالات مربوط به نمودار مکان زمان رو خواهیم داشت، سؤالات این جلسه بسیار مه...
فیلم جلسه 19 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت نوزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 19 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت نوزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت هشتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/20| آلاء
تو این جلسه میخوایم نمودار سرعت زمان رو بررسی کنیم، سوالات این جلسه مهم هستن و توی جلسات بعدی هم توی سوالات دیگه به کارمون میاد. ...