فیلم جلسه 5 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت پنجم) حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت دوم)

تو این جلسه بحث نمودار سرعت زمان رو خواهیم داشت، تحلیلی در مورد نمودار خواهیم کرد و در ادامه نکته ای رو خواهیم گفت که مربوط میشه به بدست آوردن جابجایی از روی نمودار سرعت زمان و در نهایت هم سوالاتی در رابطه با همین نکته حل خواهیم کرد.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) فرشید داداشی

Loading
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت اول)، شناخت حرکت، تندی متوسط، سرعت متوسط (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ...

توی این جلسه بحث مسافت، جابجایی، سرعت متوسط و تندی متوسط رو خواهیم داشت. البته سؤالات مربوط به این ج ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت دوم)، شناخت حرکت، تندی متوسط، سرعت متوسط (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ...

ما تو این جلسه میخوایم بیشتر در مورد تفاوت بین تندی متوسط و سرعت متوسط صحبت کنیم، در واقع تفاوت بین ...
فصل اول:حرکت بر خط راست (قسمت سوم)تحلیل بیشتر معادله و نمودار مکان زمان، تندی لحظه ای و سرعت لحظه ای

فیلم جلسه 3 - فصل اول:حرکت بر خط راست (قسمت ...

توی این جلسه ما دوتا موضوع رو میخوایم بررسی کنیم، بحث اولمون در مورد معادلۀ مکان زمان هست، که یه سری ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت چهارم)، حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت اول)

فیلم جلسه 4 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ...

ما توی اول جلسه یه سوال از کتاب درسی رو مطرح میکنیم و میخوایم ازش یه نتیجه خیلی مهم بگیریم، بعداً به ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت پنجم) حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ...

تو این جلسه بحث نمودار سرعت زمان رو خواهیم داشت، تحلیلی در مورد نمودار خواهیم کرد و در ادامه نکته ای ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ششم)، حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ...

تو این جلسه ما میخوایم سوالات مربوط به سرعت زمان رو ادامه بدیم، مسائل متنوعی رو حل خواهیم کرد، از تش ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هفتم)، شتاب متوسط و شتاب لحظه ای

فیلم جلسه 7 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ...

موضوع این جلسمون بحث شتاب متوسط و شتاب لحظه ای، یه سری سوالاتی که در حد جایگزاریه حل میکنیم، برای ای ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هشتم)، حرکت با سرعت ثابت (قسمت اول)

فیلم جلسه 8 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ...

توی این جلسه میخوایم موضوع حرکت با سرعت ثابت رو بررسی کنیم، یعنی الآن میدونیم سرعت متوسطمون ثابتِ می ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت نهم)، حرکت با سرعت ثابت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ...

تو این جلسه میخوایم بحث حرکت با سرعت ثابت رو ادامه بدیم، اول جلسه مروری بر جلسه قبل داریم و در ادامه ...