صفر تا صد حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم ها : 74 | جزوه ها: 4

فیلم جلسه 1 - مقدمات حسابان(2) - آشنایی با نمودارهای پایه ای

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به تدریس مقدمات پرداخته می شود مانند آشنایی با قدر مطلق ، کار با قدر مطلق و آشنایی با نمودارهای توابع پایه صفر تا صد

فیلم جلسه 2 - فصل اول: تابع (قسمت اول)، تبدیل نمودار تابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون از فصل یک حسابان 2 رسم تابع به کمک انتقال و انبساط و جابه جایی تابع هستش کارهایی که روی x انجام می گیره، کارهایی که

فیلم جلسه 3 - فصل اول: تابع (قسمت دوم)، آشنایی با تابع درجه سه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از فصل یکحسابان رو می خوایم با شما مرور کنیم، آشنایی با تابع درجه سه هستش، من سعی کردمکه تو این کلیپ  تمام مباحث د

فیلم جلسه 4 - فصل اول: تابع (قسمت سوم)، یکنوایی توابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه امروزمون اختصاصداره به بررسی یکنوایی تابع صعودی و یا نزولی بودن توابع رو ما بررسی خواهیم کردتو این قسمت لازم هست که شما رس

فیلم جلسه 5 - تابع پایه (قسمت اول)، تابع وارون

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث جلسه امروز ما،مبحث تابع وارون هست که شما از سال های پیش باهاش آشنایی دارید ما این مبحث رومرتبط خواهیم کرد با موضوع یکنوایی

فیلم جلسه 6 - فصل اول: تابع (قسمت دوم)، اعمال جبری و ترکیب توابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو بحث امروز پایه مبحث تابع پایه رو پیش می گیریم، ترکیب توابع، اعمال جبری توابع و تساوی دو تابع رو با هم مرور و بررسی می کنیم قشن

فیلم جلسه 7 - تابع پایه (قسمت سوم)، تابع جزء صحیح

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون از توابع  اختصاص داره به تابع جزء صحیح نکاتش ویژگی هاش و قواعد محاسباتی که داخل جزء صحیح شما به کار میبریم مثال های

فیلم جلسه 8 - فصل اول: تابع (قسمت چهارم)، تقسیم و بخش پذیری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون از فصل یک حسابان دو مرتبط با پخش پذیری چند جمله ای ها یه یادآوری براتون انجام میدم از ریاضیات پایه که اصلا تقسیم چند

فیلم جلسه 9 - حل تست های تابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما امروز براتون حل تست و حل نکات ویژه براتون داریمتو فیلمی که براتون در نظر گرفتیم  سری فیلم های حل تست تابع حسابان را به بچه های

فیلم جلسه 10 - حل تست تابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست تابع رو امروز هم ادامه میدیم با موضوعاتی که از شماره 28 جلسه پیش ادامه پیدا می کنه تا شماره 60 امروز ما پیش خواهیم رفت تست

فیلم جلسه 11 - حل تست تابع (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست 64 الی 89 سری فیلم های حل تست تابع حسابان را به بچه های تجربی هم پیشنهاد می کنیم ببینند، که احتمال طرح این تیپ سوالات در ک

فیلم جلسه 12 - حل تست تابع (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز چهارمین جلسه ای هستش که حل تست تابع داریم براتون انجام میدیم انتظار دارم که با مطالعه خوب تست هایی که براتون فراهم کردیم نت

فیلم جلسه 13 - حل تست تابع (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم حل تست تابع رو داریم براتون از شماره 111 شروع می کنیم میریم تا شماره 141 حل تست تابع که بیشتر اختصاص به چهار عمل اصلی و

فیلم جلسه 14 - حل تست تابع (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم حل تست تابع داریم از 142 تا 165رو ما میریم انجام میدیم، اختصاص بیشتر هم داره به صعودی، نزولی و یکنوایی توابع مطالعه کردی

فیلم جلسه 15 - حل تست تابع (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز  باز هم حل تست تابع داریم از شماره 165 تا 185 رو می خوایم حل کنیم مبنای کاری هم بیشتر تابع یک به یک و تابع وارون هستش مطالع

فیلم جلسه 16 - حل تست تابع (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اختصاص داره امروز به حل تست وارون یه مقدار هم سطح تستامون رفته بالا شما هم که انشالله تو کارتون تابع وارون مسلط تر هستید  صفر تا

فیلم جلسه 17 - حل تست تابع (قسمت نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم حل تست تابع داریم و اتفاقا آخرین قسمت حل تست تابع که بیشتر هم اختصاص داره به تابع وارون حتما نکاتش رو از قبل مسلط هستین

فیلم جلسه 18 - مثلثات از ابتدا (قسمت اول)، مفاهیم اولیه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میریم که امروز مبحث مثلثات رو شروع کنیم از ابتدایی ترین مباحث مثلثات شروع خواهیم کرد، تعریف نسبت ها خود سینوس چیه، رادیان چیه ، م

فیلم جلسه 19 - مثلثات از ابتدا (قسمت دوم)، جدول مثلثاتی و حذفیات درون کمانی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه بعدی که برای شما تجربی ها در نظر داریم امروز ادامه مثلثات حذفیات درون کمانی رو به شما خواهیم گفت جدول مثاثاتی رو با یک نگاه

فیلم جلسه 20 - مثلثات از ابتدا (قسمت سوم)، نمودار پایه مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز براتون درس مثلثات رو ادامه میدیم که اختصاص داره به رسم نمودارهای مثلثاتی و نمودارهای مثلثاتی پایه. sin x, cos x, tan x, cot

فیلم جلسه 21 - مثلثات از ابتدا (قسمت چهارم)، نسبت های مثلثاتی دو برابر کمان و نصف کمان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز براتون از مبحث مثلثات روابط مثلثاتی و نسبت های مثلثاتی مجموع و تفاضل رو بررسی می کنیم، نکاتش رو به شما میگیم فرمول های حاشی

فیلم جلسه 22 - مثلثات از ابتدا (قسمت پنجم)، حل معادله مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز مبحث مثلثات حل معادله رو باهم کار خواهیم کرد حل معادلات خاص و همچنین، حل معادله مثلثاتی در حالت کلی رو با هم مرور می کنیم م

فیلم جلسه 23 - مثلثات از ابتدا (قسمت ششم)، کاربرد مثلثات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز مثلثات کاربردش رو داریم برای شما ارائه میدیم بیشتر حل مثلث یافتن اضلاع مثلث، یافتن ضلع های مثلث و کاربرد تو تیپ های مختلف ر

فیلم جلسه 24 - مثلثات از ابتدا (قسمت هفتم)، حل تست (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز ما حل تست مثلثات داریم که به قولی که به شما دادیم قسمت اولش رو میریم تست های خیلی خوبی حل میشه براتون تو 30 دقیقه بیشترین ت

فیلم جلسه 25 - مثلثات از ابتدا (قسمت هشتم)، حل تست (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز باز هم  حل تست ویژه مثلثات رو برای شما در نظر گرفتیم ادامه مجموعه قبلی هستش حتما چندین بار این ویدیو ها رو پشت هم ببنید دست

فیلم جلسه 26 - مثلثات از ابتدا (قسمت نهم)، حل تست (قسمت سوم)، ویژه ریاضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز حل تست مثلثات ویژه بچه های ریاضی رو داریم بحث های سه آلفا رو مشخص خواهیم کرد تست های خوبی هم ازش داریم دوره تناوب یه مقدار

فیلم جلسه 27 - مثلثات از ابتدا (قسمت دهم)، حل تست (قسمت چهارم) ویژۀ ریاضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروزم حل تست ویژۀ مثلثات داریم براتون از تست 8 شروع خواهیم کرد تا پایان تست 15 صفر تا صد حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-139

فیلم جلسه 28 - مثلثات از ابتدا (قسمت یازدهم)، حل تست (قسمت پنجم) ویژۀ ریاضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم باز حل تست ویژه مثلثات رو داریم تست های تا شماره 28 رو برای شما حل خواهیم کرد  صفر تا صد حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 29 - مثلثات از ابتدا (قسمت دوازدهم)، حل تست (قسمت ششم)، ویژه رشته ریاضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 امروز حل تست باز هم برای شما داریم که ویژه رشته ریاضی هستش شماره ۲۸ طبق جزوه که به شما ارائه داده شده حل میشه تا سوال ۴۱ سوالات

فیلم جلسه 30 - حد (قسمت اول)، مفهوم همسایگی و حد داشتن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 به نام خدا سلام بچه ها بحث امروزمون آغاز حد البته با مقدمه همسایگی هستش دقیق همسایگی ها رو باید توجیه بشید مفهومش رو بفهمین چیه

فیلم جلسه 31 - حد (قسمت دوم)، حد از روی نمودار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز قسمت دوم حد رو با شما در پیش میگیریم، اختصاص داره به محاسبۀ حد از روی نمودار، در تمام سوالایی که امروز با هم کار میکنیم، نم

فیلم جلسه 32 - حد (قسمت سوم)، محاسبه حد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 بحث امروز ما از محاسبه حد اختصاص دارد محاسبه حد صفر صفرم موضوع معرفی شده است اینکه چرا مبهم را حذف کنیم چه جوری از صفر کننده خلا

فیلم جلسه 33 - حد (قسمت چهارم)، حدهای مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
  بحث امروز من از هر اختصاص داره به حد های مثلثاتی اونهایی که منتهی می شود  صفر صفرم  یکی دو تا قاعده  یاد میگیریم فرمول های مثلث

فیلم جلسه 34 - حد (قسمت پنجم)، حدهای جزء صحیح

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون ادامۀ مبحث حد هستش، اختصاص داره به حدهایی که شامل جزء صحیح هستن و اینکه اصلاً چپ و راست تو این حدها چه وضعیتی رو برا

فیلم جلسه 35 - حد (قسمت ششم)، حدهای قدر مطلقی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون اختصاص داره به مباحث حد، ادامۀ حدهایی که این بار داخلشون قدر مطلق وجود داره. قبلاً حدهای جزء صحیح دار و براکت دار رو

فیلم جلسه 36 - حد (قسمت هفتم)، حد بی نهایت، مجانب قائم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون ادامۀ موضوعات حد، اختصاص داره به حد بی نهایت، یعنی جایی که جواب حد شما بی نهایت میشه، موضوعات رو با همدیگه موشکافی م

فیلم جلسه 37 - حد (قسمت هشتم)، حد بی نهایت، مجانب قائم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون مجانب قائم در امتداد مبحث حد بی نهایت است ما برای شما مجانب قائم رو معرفی می کنیم دقیق شکل هاش رو برای شما انواعش رو

فیلم جلسه 38 - حد (قسمت نهم)، حد در بی نهایت، مجانب افقی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون اختصاص پیدا میکنه به بررسی حد در بی نهایت روی توابع که معمولاً منتهی میشه به حالت مبهمِ بی نهایت بی نهایتم، اینجاست

فیلم جلسه 39 - حد (قسمت دهم)، حد در بی نهایت، مجانب افقی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در امتداد مبحث حد در بی نهایت و اختصاص داره به مجانب افقی، برای شما شکل های مختلف مجانب افقی رو رسم می کنیم، توضیح م

فیلم جلسه 40 - حد (قسمت یازدهم)، پیوستگی در نقطه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون اختصاص پیدا میکنه به بررسی حد در بی نهایت روی توابع که معمولاً منتهی میشه به حالت مبهمِ بی نهایت بی نهایتم، اینجاست

فیلم جلسه 41 - حد (قسمت دوازدهم)، پیوستگی در بازه و حل تست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در امتداد مبحث پیوستگی بررسی پیوستگی بازه ای تابع هستش اولش یه مقدار مفهومی صحبت می کنیم یه چند تا شکل برای شما رسم

فیلم جلسه 42 - مشتق (قسمت اول)، مفهوم اولیه مشتق (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بحثمون  اختصاص پیدا میکنه به مشتق و ما این کار را با ارائه مفهوم مشتق به شما پی می گیریم دقیقا به شما میگیم که تعریف مشتق ا

فیلم جلسه 43 - مشتق (قسمت دوم)، مشتق در نقاط مسئله دار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در مورد مشتق اختصاص داره به بررسی مشتق و مشتق پذیری در نقاط مسئله دار، به خصوص ریشه های قدر مطلق و جاهایی که براکت خ

فیلم جلسه 44 - مشتق (قسمت سوم)، حل نمونه سوال از مفهوم مشتق و مشتق پذیری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز در ادامۀ مبحث مشتق پذیری و مشتق ناپذیری، مثال های خوبی رو میخوایم براتون حل کنیم هم از دید تشریحی هم از دید تست، به خصوص می

فیلم جلسه 45 - مشتق (قسمت چهارم)، قواعد مشتق گیری (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از مشتق رو در خدمت شما هستیم، اختصاص داره به اثبات قضایای مشتق گیری، یعنی ما یه سری قضایای فرمول هارو براتون اثبات م

فیلم جلسه 46 - مشتق (قسمت پنجم)، قواعد مشتق گیری (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون ادامۀ قواعد مشتق گیری هستش، اختصاص داره به قواعد 12، 13 و 23 که براتون باید آشنا و جذاب باشه و همچنین قاعدۀ مشتق تاب

فیلم جلسه 47 - مشتق (قسمت ششم)، قواعد مشتق گیری (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون اختصاص داره به مشتق اما مشتق  تابع های مثلثاتی برای شما ابتدا ثابت می کنیم که مشتق sin,cos,tan و cot حتی چی هست و چه

فیلم جلسه 48 - مشتق (قسمت هفتم)، مشتق و آهنگ تغییرات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون از مشتق، اختصاص پیدا میکنه به آهنگ تغییرات و موضوعاتی که تو این زمینه میشه برای شما طراحی کرد و همچنین چن تا موضوعات

فیلم جلسه 49 - مشتق (قسمت هشتم)، بررسی نموداری نقاط بحرانی و اکسترمم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز مبحث خیلی مهمی از مشتق رو با هم بررسی و مرور کنیم. نقاط بحرانی رو با هم مرورر می کنیم حتما نقاط مشتق ناپذیر رو هم شکل ها و

فیلم جلسه 50 - مشتق (قسمت نهم)، نقاط بحرانی از دید محاسبه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث امروزمون نقاط بحرانی هستش اما از دید محاسبه دیگه می خوایم حساب کتاب انجام بدیم شکل ها رو شما دقیق فهمیدین می خوام ببینم که ا

فیلم جلسه 51 - مشتق (قسمت دهم)، اکسترمم مطلق از دید محاسبه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون تو مشتق و کاربرد مشتق اختصاص داره به یافتن مقادیر ماکسیموم مطلق و مینیموم مطلق یا به طور کلی اکسترمم مطلق تابع خیلی

فیلم جلسه 52 - مشتق (قسمت یازدهم)، اکسترمم مطلق از دید محاسبه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در امتداد مباحث مشتق اختصاص داره به نقاط اکسترمم مطلق تابع اما از تیپ های بیشتر مثلثاتی ما امروز کار خواهیم کردو چون

فیلم جلسه 53 - مشتق (قسمت دوازدهم)، بهینه سازی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در ادامه مباحث مشتق اختصاص داره به اکسترمم ها مطلق و کاربرد اکستمم های مطلق که موضوع بهینه سازی رو پیش میکشه براتون،

فیلم جلسه 54 - مشتق (قسمت سیزدهم)، بهینه سازی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون باز هم در امتداد مشتق و باز هم در امتداد مبحث بهینه سازی هستش باز هم بحث اکسترمم مطلق، ماکسیمم مطلق رو شما یاد میگیر

فیلم جلسه 55 - مشتق (قسمت چهاردهم)، مشتق مراتب بالاتر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در امتداد مباحث مشتق اختصاص داره به مشتق مراتب بالاتر، که اونجا رد پای پیوستگی ها، مشتق مرتبه اول، وجود اون و همچنین

فیلم جلسه 56 - مشتق (قسمت پانزدهم)، تعیین تقعر تابع و نقطۀ عطف (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در ادامۀ کاربرد مشتق، اختصاص پیدا داره به تعیین جهت تقعر تابع و همچنین نقطۀ عطف تابع در صورت وجود. میخوایم گودی تابع

فیلم جلسه 57 - مشتق (قسمت شانزدهم)، تعیین تقعر تابع و نقطۀ عطف (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزم در ادامۀ مبحث تقعر و تعیین جهت تقعر و همچنین نقطۀ عطف، اختصاص داره به مباحث تخصصی تر و حرفه ای تر و سوالات سطح بالاتر

فیلم جلسه 58 - مشتق (قسمت هفدهم)، ارتباط نمودار تابع و مشتقش

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز در ادامۀ مباحث مشتق و به خصوص مباحث کاربرد مشتق، کارمون اختصاص می کنه به نمودار f و 'f. من به شما نمودار f رو خواهم داد و ن

فیلم جلسه 59 - مشتق (قسمت هجدهم)، اصول رسم نمودار هموگرافیک

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در راستای مباحث مشتق و کاربرد مشتق، اختصاص داره به رسم نمودار هموگرافیک، شما باید یه کوچولو اشاره های کوتاهی از مجان

فیلم جلسه 60 - مشتق (قسمت نوزدهم)، اصول رسم نمودار درجۀ سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در امتداد رسم نمودار و کاربرد مشتق اختصاص داره به آشنایی با تابع درجه 3، بهتره بگم آشنایی بیشتر با تابع درجه 3. چون

فیلم جلسه 61 - مشتق (قسمت سیزدهم)، حل تست مشتق (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون قبل از اینکه به مباحث مقاطع مخروطی و بُرش و دَوَران و ... برسیم، اختصاص داره به حل تست مشتق که شما یه جمع بندی کامل

فیلم جلسه 62 - مشتق (قسمت چهاردهم)، حل تست مشتق (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم در راستای حل تست مشتق، حتماً بهتون یادآوری میکنم که مفاهیم مشتق پذیری و نقطۀ زاویه دار و نقطۀ گوشه و وجود مشتق و همچنین

فیلم جلسه 63 - مشتق (قسمت پانزدهم)، حل تست مشتق (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در ادامۀ مباحث حل تست مشتق اختصاص پیدا میکنه به تست های 36 تا 54، مباحث قواعد مشتق گیری و همچنین نقاط گوشه رو تو این

فیلم جلسه 64 - مشتق (قسمت شانزدهم)، حل تست مشتق (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ موضوعات حل تست مشتق رو برای شما میخوایم پیش بگیرم. از تست 55 تا 72 رو میخوایم براتون حل کنیم. مشتق تابع مرکب، تعریف مشتق و

فیلم جلسه 65 - مشتق (قسمت هفدهم)، حل تست مشتق (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم حل تست مشتق براتون در نظر گرفتیم، اختصاص داره به مواردی مثل آهنگ تغییرات، مشتق مرتبۀ دوم، مشتق پذیری مرتبۀ دوم و ... پیش

فیلم جلسه 66 - مشتق (قسمت هجدهم)، حل تست مشتق (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز براتون آخرین جلسۀ حل تست مشتق رو در نظر گرفتیم، بحثای خط مماس، چن تا تست بهینه سازی، ماکس و مین مطلق رو برای شما حل خواهیم

فیلم جلسه 67 - مشتق (قسمت بیست و ششم)، حل تست مشتق (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون ادامۀ حل تست مشتق هست، امیدوارم براتون مفید بوده باشه، اختصاص بیشتری به تقعر و نمودارشناسی و این گونه مباحث داره که

فیلم جلسه 68 - مشتق (قسمت بیست و هفتم)، حل تست مشتق (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسۀ امروزمون هم ادامۀ حل تست مشتق هست، اختصاص بیشتری هم داره به نمودار تابع و تابع مشتقش، همچنین چند تا هم از تست های نمودارشناس

فیلم جلسه 69 - هندسه مختصاتی (قسمت اول)، مرور تست (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز مبحثمون اختصاص داره به هندسۀ مختصاتی که بعضی مواقع شما توی درس های مقاطع مخروطی هم ازش استفاده هایی می کنید. نیازه که اول ف

فیلم جلسه 70 - هندسه مختصاتی (قسمت دوم)، مرور تست (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در امتداد مرور تست وار هندسه مختصاتیه از تست شماره 13 میریم تا 24 بعد مباحثی که کار میکنیم بیشتر اختصاص داره به فاصل

فیلم جلسه 71 - هندسه مختصاتی (قسمت سوم)، مرور تست (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز جلسه سوم حل تمرین تست وار مبحث هندسه مختصاتیه، سوال های خوبی هم براتون تدارک دیدیم، به شرطی که جلسات قبل رو قشنگ مطالعه کرد

فیلم جلسه 72 - لگاریتم (قسمت اول)، مرور تست (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز جلسه اولیه که برای شما مرور تست وار مبحث لگ و تابع نمایی رو میخواهیم انجام بدیم این نیازمند اینه که شما حتماً از سال یازدهم

فیلم جلسه 73 - لگاریتم (قسمت دوم)، مرور تست (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه دوم مرور تست وار لگاریتم رو میخوایم با همدیگه دنبال کنیم، امیدوارم نکات جلسه پیش رو قشنگ مرور کرده، باشید تست هاشو حتماً خود

فیلم جلسه 74 - لگاریتم (قسمت سوم)، مرور تست (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه سوم مرور تست وار لگاریتم رو میخوایم با همدیگه دنبال کنیم، امیدوارم نکات جلسه پیش رو قشنگ مرور کرده، باشید تست هاشو حتماً خود