فیلم جلسه 74 - لگاریتم (قسمت سوم)، مرور تست (قسمت سوم)

جلسه سوم مرور تست وار لگاریتم رو میخوایم با همدیگه دنبال کنیم، امیدوارم نکات جلسه پیش رو قشنگ مرور کرده، باشید تست هاشو حتماً خودتون یه بار حل کنید امروز قشنگ میتونیم تست های سطح بالاتر اندکی از سطح قبلی بالاتر رو، با همدیگه ببینیم و مرور نهایی لگاریتم رو امروز داشته باشیم با همدیگه، بریم ببینیم چی آماده کردیم براتون.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد حسابان کنکور(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) ثابتی

Loading
مقدمات حسابان(2) - آشنایی با نمودارهای پایه ای

فیلم جلسه 1 - مقدمات حسابان(2) - آشنایی با ن ...

در این جلسه به تدریس مقدمات پرداخته می شود مانند آشنایی با قدر مطلق ، کار با قدر مطلق و آشنایی با نم ...
فصل اول: تایع (قسمت اول)، تبدیل نمودار تابع

فیلم جلسه 2 - فصل اول: تایع (قسمت اول)، تبدی ...

بحث امروزمون از فصل یک حسابان 2 رسم تابع به کمک انتقال و انبساط و جابه جایی تابع هستش کارهایی که روی ...
فصل اول: تابع (قسمت دوم)، آشنایی با تابع درجه سه

فیلم جلسه 3 - فصل اول: تابع (قسمت دوم)، آشنا ...

قسمت دیگه ای از فصل یکحسابان رو می خوایم با شما مرور کنیم، آشنایی با تابع درجه سه هستش، من سعی کردم ...
فصل اول: تابع (قسمت سوم)، یکنوایی توابع

فیلم جلسه 4 - فصل اول: تابع (قسمت سوم)، یکنو ...

جلسه امروزمون اختصاصداره به بررسی یکنوایی تابع صعودی و یا نزولی بودن توابع رو ما بررسی خواهیم کردت ...
تابع پایه (قسمت اول)، تابع وارون

فیلم جلسه 5 - تابع پایه (قسمت اول)، تابع وار ...

مبحث جلسه امروز ما،مبحث تابع وارون هست که شما از سال های پیش باهاش آشنایی دارید ما این مبحث رومرتب ...
فصل اول: تابع (قسمت دوم)، اعمال جبری و ترکیب توابع

فیلم جلسه 6 - فصل اول: تابع (قسمت دوم)، اعما ...

تو بحث امروز پایه مبحث تابع پایه رو پیش می گیریم، ترکیب توابع، اعمال جبری توابع و تساوی دو تابع رو ب ...
تابع پایه (قسمت سوم)، تابع جزء صحیح

فیلم جلسه 7 - تابع پایه (قسمت سوم)، تابع جزء ...

بحث امروزمون از توابع  اختصاص داره به تابع جزء صحیح نکاتش ویژگی هاش و قواعد محاسباتی که داخل جزء صحی ...
فصل اول: تابع (قسمت چهارم)، تقسیم و بخش پذیری

فیلم جلسه 8 - فصل اول: تابع (قسمت چهارم)، تق ...

بحث امروزمون از فصل یک حسابان دو مرتبط با پخش پذیری چند جمله ای ها یه یادآوری براتون انجام میدم از ر ...
حل تست های تابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - حل تست های تابع (قسمت اول)

ما امروز براتون حل تست و حل نکات ویژه براتون داریمتو فیلمی که براتون در نظر گرفتیم  سری فیلم های ح ...
حل تست تابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - حل تست تابع (قسمت دوم)

حل تست تابع رو امروز هم ادامه میدیم با موضوعاتی که از شماره 28 جلسه پیش ادامه پیدا می کنه تا شماره 6 ...
حل تست تابع (قسمت سوم)

فیلم جلسه 11 - حل تست تابع (قسمت سوم)

حل تست 64 الی 89 سری فیلم های حل تست تابع حسابان را به بچه های تجربی هم پیشنهاد می کنیم ببینند، که ...
حل تست تابع (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 12 - حل تست تابع (قسمت چهارم)

امروز چهارمین جلسه ای هستش که حل تست تابع داریم براتون انجام میدیم انتظار دارم که با مطالعه خوب تست ...
حل تست تابع (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 13 - حل تست تابع (قسمت پنجم)

امروز هم حل تست تابع رو داریم براتون از شماره 111 شروع می کنیم میریم تا شماره 141 حل تست تابع که بیش ...
حل تست تابع (قسمت ششم)

فیلم جلسه 14 - حل تست تابع (قسمت ششم)

امروز هم حل تست تابع داریم از 142 تا 165رو ما میریم انجام میدیم، اختصاص بیشتر هم داره به صعودی، نزول ...
حل تست تابع (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 15 - حل تست تابع (قسمت هفتم)

امروز  باز هم حل تست تابع داریم از شماره 165 تا 185 رو می خوایم حل کنیم مبنای کاری هم بیشتر تابع یک ...
حل تست تابع (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 16 - حل تست تابع (قسمت هشتم)

اختصاص داره امروز به حل تست وارون یه مقدار هم سطح تستامون رفته بالا شما هم که انشالله تو کارتون تابع ...
حل تست تابع (قسمت نهم)

فیلم جلسه 17 - حل تست تابع (قسمت نهم)

امروز هم حل تست تابع داریم و اتفاقا آخرین قسمت حل تست تابع که بیشتر هم اختصاص داره به تابع وارون حتم ...
مثلثات از ابتدا (قسمت اول)، مفاهیم اولیه

فیلم جلسه 18 - مثلثات از ابتدا (قسمت اول)، م ...

میریم که امروز مبحث مثلثات رو شروع کنیم از ابتدایی ترین مباحث مثلثات شروع خواهیم کرد، تعریف نسبت ها ...
مثلثات از ابتدا (قسمت دوم)، جدول مثلثاتی و حذفیات درون کمانی

فیلم جلسه 19 - مثلثات از ابتدا (قسمت دوم)، ج ...

جلسه بعدی که برای شما تجربی ها در نظر داریم امروز ادامه مثلثات حذفیات درون کمانی رو به شما خواهیم گف ...
مثلثات از ابتدا (قسمت سوم)، نمودار پایه مثلثاتی

فیلم جلسه 20 - مثلثات از ابتدا (قسمت سوم)، ن ...

امروز براتون درس مثلثات رو ادامه میدیم که اختصاص داره به رسم نمودارهای مثلثاتی و نمودارهای مثلثاتی پ ...
مثلثات از ابتدا (قسمت چهارم)، نسبت های مثلثاتی دو برابر کمان و نصف کمان

فیلم جلسه 21 - مثلثات از ابتدا (قسمت چهارم)، ...

امروز براتون از مبحث مثلثات روابط مثلثاتی و نسبت های مثلثاتی مجموع و تفاضل رو بررسی می کنیم، نکاتش ر ...
مثلثات از ابتدا (قسمت پنجم)، حل معادله مثلثاتی

فیلم جلسه 22 - مثلثات از ابتدا (قسمت پنجم)، ...

امروز مبحث مثلثات حل معادله رو باهم کار خواهیم کرد حل معادلات خاص و همچنین، حل معادله مثلثاتی در حال ...
مثلثات از ابتدا (قسمت ششم)، کاربرد مثلثات

فیلم جلسه 23 - مثلثات از ابتدا (قسمت ششم)، ک ...

امروز مثلثات کاربردش رو داریم برای شما ارائه میدیم بیشتر حل مثلث یافتن اضلاع مثلث، یافتن ضلع های مثل ...
مثلثات از ابتدا (قسمت هفتم)، حل تست (قسمت اول)

فیلم جلسه 24 - مثلثات از ابتدا (قسمت هفتم)، ...

امروز ما حل تست مثلثات داریم که به قولی که به شما دادیم قسمت اولش رو میریم تست های خیلی خوبی حل میشه ...
مثلثات از ابتدا (قسمت هشتم)، حل تست (قسمت دوم)

فیلم جلسه 25 - مثلثات از ابتدا (قسمت هشتم)، ...

امروز باز هم  حل تست ویژه مثلثات رو برای شما در نظر گرفتیم ادامه مجموعه قبلی هستش حتما چندین بار این ...
مثلثات از ابتدا (قسمت نهم)، حل تست (قسمت سوم)، ویژه ریاضی

فیلم جلسه 26 - مثلثات از ابتدا (قسمت نهم)، ح ...

امروز حل تست مثلثات ویژه بچه های ریاضی رو داریم بحث های سه آلفا رو مشخص خواهیم کرد تست های خوبی هم ا ...
مثلثات از ابتدا (قسمت دهم)، حل تست (قسمت چهارم) ویژۀ ریاضی

فیلم جلسه 27 - مثلثات از ابتدا (قسمت دهم)، ح ...

امروزم حل تست ویژۀ مثلثات داریم براتون از تست 8 شروع خواهیم کرد تا پایان تست 15
مثلثات از ابتدا (قسمت یازدهم)، حل تست (قسمت پنجم) ویژۀ ریاضی

فیلم جلسه 28 - مثلثات از ابتدا (قسمت یازدهم) ...

امروز هم باز حل تست ویژه مثلثات رو داریم تست های تا شماره 28 رو برای شما حل خواهیم کرد 
مثلثات از ابتدا (قسمت دوازدهم)، حل تست (قسمت ششم)، ویژه رشته ریاضی

فیلم جلسه 29 - مثلثات از ابتدا (قسمت دوازدهم ...

 امروز حل تست باز هم برای شما داریم که ویژه رشته ریاضی هستش شماره ۲۸ طبق جزوه که به شما ارائه داده ش ...
حد (قسمت اول)، مفهوم همسایگی و حد داشتن

فیلم جلسه 30 - حد (قسمت اول)، مفهوم همسایگی ...

 به نام خدا سلام بچه ها بحث امروزمون آغاز حد البته با مقدمه همسایگی هستش دقیق همسایگی ها رو باید توج ...
حد (قسمت دوم)، حد از روی نمودار

فیلم جلسه 31 - حد (قسمت دوم)، حد از روی نمود ...

امروز قسمت دوم حد رو با شما در پیش میگیریم، اختصاص داره به محاسبۀ حد از روی نمودار، در تمام سوالایی ...
حد (قسمت سوم)، محاسبه حد

فیلم جلسه 32 - حد (قسمت سوم)، محاسبه حد

 بحث امروز ما از محاسبه حد اختصاص دارد محاسبه حد صفر صفرم موضوع معرفی شده است اینکه چرا مبهم را حذف ...
حد (قسمت چهارم)، حدهای مثلثاتی

فیلم جلسه 33 - حد (قسمت چهارم)، حدهای مثلثات ...

  بحث امروز من از هر اختصاص داره به حد های مثلثاتی اونهایی که منتهی می شود  صفر صفرم  یکی دو تا قاعد ...
حد (قسمت پنجم)، حدهای جزء صحیح

فیلم جلسه 34 - حد (قسمت پنجم)، حدهای جزء صحی ...

بحث امروزمون ادامۀ مبحث حد هستش، اختصاص داره به حدهایی که شامل جزء صحیح هستن و اینکه اصلاً چپ و راست ...
حد (قسمت ششم)، حدهای قدر مطلقی

فیلم جلسه 35 - حد (قسمت ششم)، حدهای قدر مطلق ...

بحث امروزمون اختصاص داره به مباحث حد، ادامۀ حدهایی که این بار داخلشون قدر مطلق وجود داره. قبلاً حدها ...
حد (قسمت هفتم)، حد بی نهایت، مجانب قائم (قسمت اول)

فیلم جلسه 36 - حد (قسمت هفتم)، حد بی نهایت، ...

بحث امروزمون ادامۀ موضوعات حد، اختصاص داره به حد بی نهایت، یعنی جایی که جواب حد شما بی نهایت میشه، م ...
حد (قسمت هشتم)، حد بی نهایت، مجانب قائم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 37 - حد (قسمت هشتم)، حد بی نهایت، ...

بحث امروزمون مجانب قائم در امتداد مبحث حد بی نهایت است ما برای شما مجانب قائم رو معرفی می کنیم دقیق ...
حد (قسمت نهم)، حد در بی نهایت، مجانب افقی (قسمت اول)

فیلم جلسه 38 - حد (قسمت نهم)، حد در بی نهایت ...

بحث امروزمون اختصاص پیدا میکنه به بررسی حد در بی نهایت روی توابع که معمولاً منتهی میشه به حالت مبهمِ ...
حد (قسمت دهم)، حد در بی نهایت، مجانب افقی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 39 - حد (قسمت دهم)، حد در بی نهایت ...

بحث امروزمون در امتداد مبحث حد در بی نهایت و اختصاص داره به مجانب افقی، برای شما شکل های مختلف مجانب ...
حد (قسمت یازدهم)، پیوستگی در نقطه

فیلم جلسه 40 - حد (قسمت یازدهم)، پیوستگی در ...

بحث امروزمون اختصاص پیدا میکنه به بررسی حد در بی نهایت روی توابع که معمولاً منتهی میشه به حالت مبهمِ ...
حد (قسمت دوازدهم)، پیوستگی در بازه و حل تست

فیلم جلسه 41 - حد (قسمت دوازدهم)، پیوستگی در ...

بحث امروزمون در امتداد مبحث پیوستگی بررسی پیوستگی بازه ای تابع هستش اولش یه مقدار مفهومی صحبت می کنی ...
مشتق (قسمت اول)، مفهوم اولیه مشتق (قسمت اول)

فیلم جلسه 42 - مشتق (قسمت اول)، مفهوم اولیه ...

امروز بحثمون  اختصاص پیدا میکنه به مشتق و ما این کار را با ارائه مفهوم مشتق به شما پی می گیریم دقیقا ...
مشتق (قسمت دوم)، مشتق در نقاط مسئله دار

فیلم جلسه 43 - مشتق (قسمت دوم)، مشتق در نقاط ...

بحث امروزمون در مورد مشتق اختصاص داره به بررسی مشتق و مشتق پذیری در نقاط مسئله دار، به خصوص ریشه های ...
مشتق (قسمت سوم)، حل نمونه سوال از مفهوم مشتق و مشتق پذیری

فیلم جلسه 44 - مشتق (قسمت سوم)، حل نمونه سوا ...

امروز در ادامۀ مبحث مشتق پذیری و مشتق ناپذیری، مثال های خوبی رو میخوایم براتون حل کنیم هم از دید تشر ...
مشتق (قسمت چهارم)، قواعد مشتق گیری (قسمت اول)

فیلم جلسه 45 - مشتق (قسمت چهارم)، قواعد مشتق ...

قسمت دیگه ای از مشتق رو در خدمت شما هستیم، اختصاص داره به اثبات قضایای مشتق گیری، یعنی ما یه سری قضا ...
مشتق (قسمت پنجم)، قواعد مشتق گیری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 46 - مشتق (قسمت پنجم)، قواعد مشتق ...

بحث امروزمون ادامۀ قواعد مشتق گیری هستش، اختصاص داره به قواعد 12، 13 و 23 که براتون باید آشنا و جذاب ...
مشتق (قسمت ششم)، قواعد مشتق گیری (قسمت سوم)

فیلم جلسه 47 - مشتق (قسمت ششم)، قواعد مشتق گ ...

بحث امروزمون اختصاص داره به مشتق اما مشتق  تابع های مثلثاتی برای شما ابتدا ثابت می کنیم که مشتق sin, ...
مشتق (قسمت هفتم)، مشتق و آهنگ تغییرات

فیلم جلسه 48 - مشتق (قسمت هفتم)، مشتق و آهنگ ...

بحث امروزمون از مشتق، اختصاص پیدا میکنه به آهنگ تغییرات و موضوعاتی که تو این زمینه میشه برای شما طرا ...
مشتق (قسمت هشتم)، بررسی نموداری نقاط بحرانی و اکسترمم

فیلم جلسه 49 - مشتق (قسمت هشتم)، بررسی نمودا ...

امروز مبحث خیلی مهمی از مشتق رو با هم بررسی و مرور کنیم. نقاط بحرانی رو با هم مرورر می کنیم حتما نقا ...
مشتق (قسمت نهم)، نقاط بحرانی از دید محاسبه

فیلم جلسه 50 - مشتق (قسمت نهم)، نقاط بحرانی ...

مبحث امروزمون نقاط بحرانی هستش اما از دید محاسبه دیگه می خوایم حساب کتاب انجام بدیم شکل ها رو شما دق ...
مشتق (قسمت دهم)، اکسترمم مطلق از دید محاسبه (قسمت اول)

فیلم جلسه 51 - مشتق (قسمت دهم)، اکسترمم مطلق ...

بحث امروزمون تو مشتق و کاربرد مشتق اختصاص داره به یافتن مقادیر ماکسیموم مطلق و مینیموم مطلق یا به طو ...
مشتق (قسمت یازدهم)، اکسترمم مطلق از دید محاسبه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 52 - مشتق (قسمت یازدهم)، اکسترمم م ...

بحث امروزمون در امتداد مباحث مشتق اختصاص داره به نقاط اکسترمم مطلق تابع اما از تیپ های بیشتر مثلثاتی ...
مشتق (قسمت دوازدهم)، بهینه سازی (قسمت اول)

فیلم جلسه 53 - مشتق (قسمت دوازدهم)، بهینه سا ...

بحث امروزمون در ادامه مباحث مشتق اختصاص داره به اکسترمم ها مطلق و کاربرد اکستمم های مطلق که موضوع به ...
مشتق (قسمت سیزدهم)، بهینه سازی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 54 - مشتق (قسمت سیزدهم)، بهینه ساز ...

بحث امروزمون باز هم در امتداد مشتق و باز هم در امتداد مبحث بهینه سازی هستش باز هم بحث اکسترمم مطلق، ...
مشتق (قسمت چهاردهم)، مشتق مراتب بالاتر

فیلم جلسه 55 - مشتق (قسمت چهاردهم)، مشتق مرا ...

بحث امروزمون در امتداد مباحث مشتق اختصاص داره به مشتق مراتب بالاتر، که اونجا رد پای پیوستگی ها، مشتق ...
مشتق (قسمت پانزدهم)، تعیین تقعر تابع و نقطۀ عطف (قسمت اول)

فیلم جلسه 56 - مشتق (قسمت پانزدهم)، تعیین تق ...

بحث امروزمون در ادامۀ کاربرد مشتق، اختصاص پیدا داره به تعیین جهت تقعر تابع و همچنین نقطۀ عطف تابع در ...
مشتق (قسمت شانزدهم)، تعیین تقعر تابع و نقطۀ عطف (قسمت دوم)

فیلم جلسه 57 - مشتق (قسمت شانزدهم)، تعیین تق ...

بحث امروزم در ادامۀ مبحث تقعر و تعیین جهت تقعر و همچنین نقطۀ عطف، اختصاص داره به مباحث تخصصی تر و حر ...
مشتق (قسمت هفدهم)، ارتباط نمودار تابع و مشتقش

فیلم جلسه 58 - مشتق (قسمت هفدهم)، ارتباط نمو ...

امروز در ادامۀ مباحث مشتق و به خصوص مباحث کاربرد مشتق، کارمون اختصاص می کنه به نمودار f و 'f. من به ...
مشتق (قسمت هجدهم)، اصول رسم نمودار هموگرافیک

فیلم جلسه 59 - مشتق (قسمت هجدهم)، اصول رسم ن ...

بحث امروزمون در راستای مباحث مشتق و کاربرد مشتق، اختصاص داره به رسم نمودار هموگرافیک، شما باید یه کو ...
مشتق (قسمت نوزدهم)، اصول رسم نمودار درجۀ سوم

فیلم جلسه 60 - مشتق (قسمت نوزدهم)، اصول رسم ...

بحث امروزمون در امتداد رسم نمودار و کاربرد مشتق اختصاص داره به آشنایی با تابع درجه 3، بهتره بگم آشنا ...
مشتق (قسمت سیزدهم)، حل تست مشتق (قسمت اول)

فیلم جلسه 61 - مشتق (قسمت سیزدهم)، حل تست مش ...

بحث امروزمون قبل از اینکه به مباحث مقاطع مخروطی و بُرش و دَوَران و ... برسیم، اختصاص داره به حل تست ...
مشتق (قسمت چهاردهم)، حل تست مشتق (قسمت دوم)

فیلم جلسه 62 - مشتق (قسمت چهاردهم)، حل تست م ...

امروز هم در راستای حل تست مشتق، حتماً بهتون یادآوری میکنم که مفاهیم مشتق پذیری و نقطۀ زاویه دار و نق ...
مشتق (قسمت پانزدهم)، حل تست مشتق (قسمت سوم)

فیلم جلسه 63 - مشتق (قسمت پانزدهم)، حل تست م ...

بحث امروزمون در ادامۀ مباحث حل تست مشتق اختصاص پیدا میکنه به تست های 36 تا 54، مباحث قواعد مشتق گیری ...
مشتق (قسمت شانزدهم)، حل تست مشتق (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 64 - مشتق (قسمت شانزدهم)، حل تست م ...

ادامۀ موضوعات حل تست مشتق رو برای شما میخوایم پیش بگیرم. از تست 55 تا 72 رو میخوایم براتون حل کنیم. ...
مشتق (قسمت هفدهم)، حل تست مشتق (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 65 - مشتق (قسمت هفدهم)، حل تست مشت ...

امروز هم حل تست مشتق براتون در نظر گرفتیم، اختصاص داره به مواردی مثل آهنگ تغییرات، مشتق مرتبۀ دوم، م ...
مشتق (قسمت هجدهم)، حل تست مشتق (قسمت ششم)

فیلم جلسه 66 - مشتق (قسمت هجدهم)، حل تست مشت ...

امروز براتون آخرین جلسۀ حل تست مشتق رو در نظر گرفتیم، بحثای خط مماس، چن تا تست بهینه سازی، ماکس و می ...
مشتق (قسمت بیست و ششم)، حل تست مشتق (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 67 - مشتق (قسمت بیست و ششم)، حل تس ...

بحث امروزمون ادامۀ حل تست مشتق هست، امیدوارم براتون مفید بوده باشه، اختصاص بیشتری به تقعر و نمودارشن ...
مشتق (قسمت بیست و هفتم)، حل تست مشتق (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 68 - مشتق (قسمت بیست و هفتم)، حل ت ...

جلسۀ امروزمون هم ادامۀ حل تست مشتق هست، اختصاص بیشتری هم داره به نمودار تابع و تابع مشتقش، همچنین چن ...
هندسه مختصاتی (قسمت اول)، مرور تست (قسمت اول)

فیلم جلسه 69 - هندسه مختصاتی (قسمت اول)، مرو ...

امروز مبحثمون اختصاص داره به هندسۀ مختصاتی که بعضی مواقع شما توی درس های مقاطع مخروطی هم ازش استفاده ...
هندسه مختصاتی (قسمت دوم)، مرور تست (قسمت دوم)

فیلم جلسه 70 - هندسه مختصاتی (قسمت دوم)، مرو ...

بحث امروزمون در امتداد مرور تست وار هندسه مختصاتیه از تست شماره 13 میریم تا 24 بعد مباحثی که کار میک ...
هندسه مختصاتی (قسمت سوم)، مرور تست (قسمت سوم)

فیلم جلسه 71 - هندسه مختصاتی (قسمت سوم)، مرو ...

امروز جلسه سوم حل تمرین تست وار مبحث هندسه مختصاتیه، سوال های خوبی هم براتون تدارک دیدیم، به شرطی که ...
لگاریتم (قسمت اول)، مرور تست (قسمت اول)

فیلم جلسه 72 - لگاریتم (قسمت اول)، مرور تست ...

امروز جلسه اولیه که برای شما مرور تست وار مبحث لگ و تابع نمایی رو میخواهیم انجام بدیم این نیازمند ای ...
لگاریتم (قسمت دوم)، مرور تست (قسمت دوم)

فیلم جلسه 73 - لگاریتم (قسمت دوم)، مرور تست ...

جلسه دوم مرور تست وار لگاریتم رو میخوایم با همدیگه دنبال کنیم، امیدوارم نکات جلسه پیش رو قشنگ مرور ک ...
لگاریتم (قسمت سوم)، مرور تست (قسمت سوم)

فیلم جلسه 74 - لگاریتم (قسمت سوم)، مرور تست ...

جلسه سوم مرور تست وار لگاریتم رو میخوایم با همدیگه دنبال کنیم، امیدوارم نکات جلسه پیش رو قشنگ مرور ک ...