زیست ترکیبی کنکور (نظام آموزشی قدیم) ابوالفضل جعفری

فیلم ها : 27 | جزوه ها: 1
فیلم جلسه 0 - معرفی

فیلم جلسه 0 - معرفی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
معرفی #زیست ترکیبی آلاء توسط آقای #جعفریو آموزش نحوه مطالعه زیست در زمان باقی مان...
فیلم جلسه 1 - فصل هشتم سال سوم: ژنتیک مندلی (قسمت اول)- گروه خونی

فیلم جلسه 1 - فصل هشتم سال سوم: ژنتیک مندلی (قسمت اول)- گروه خونی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این قسمت میخوایم راجع به ژنتیک مندلی صحبت کنیم، از این مبحث در کنکور سراسری 4 تا سوال میاد، یکیش از میتوز میوز و مادۀ ژنتیکه، ...
فیلم جلسه 2 - ژنتیک مندلی (قسمت دوم)، حل تیپ تستهای گروه خونی و بیماریها

فیلم جلسه 2 - ژنتیک مندلی (قسمت دوم)، حل تیپ تستهای گروه خونی و بیماریها

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این قسمت میخوایم چند تا تیپ تست از مبحث گروه خونی و بیماری ها براتون حل کنیم....
فیلم جلسه 3 - ژنتیک مندلی (قسمت سوم) - ژنتیک احتمالات

فیلم جلسه 3 - ژنتیک مندلی (قسمت سوم) - ژنتیک احتمالات

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
این قسمت شامله چند بخشهبخش 1: ژنتیک احتمالات - خود لقاحیبخش 2:ژنتیک احتمالات - اتوزوم چند اللیبخش 3: ژنتیک احتمالات - وابسته ب...
فیلم جلسه 4 - ژنتیک جمعیت (قسمت اول)

فیلم جلسه 4 - ژنتیک جمعیت (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
این قسمت هم پایه اش ژنتیک مندلیه، بحث ژنتیک جمعیت پیش دانشگاهیه، فصل 5 پیش دانشگاهی از فصلهای مهم کنکوره سراسریه که 4 تا سوال ازش...
فیلم جلسه 5 - ژنتیک جمعیت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - ژنتیک جمعیت (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
بریم سراغ سبک چهارم حل سوالات ژنتیک جمعیت...
فیلم جلسه 6 - ژنتیک جمعیت (قسمت سوم)

فیلم جلسه 6 - ژنتیک جمعیت (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
بچه ها می خوام راجع به عوامل بر هم زننده تعادل باهاتون صحبت کنم مسائلش رو هم با هم حل ...
فیلم جلسه 7 - ژنتیک جمعیت (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 7 - ژنتیک جمعیت (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
پارت دوم فصل ژنتیک جمعیت راجع به انتخاب طبیعی و تاثیری که روی جمعیت ها میذاره صحبت بکنم یه سوال از سوالات سراسری مربوط به اینه، خ...
فیلم جلسه 8 - ژنتیک جمعیت (قسمت پنجم)، کراسینگ اوور، نوترکیبی

فیلم جلسه 8 - ژنتیک جمعیت (قسمت پنجم)، کراسینگ اوور، نوترکیبی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه میخوایم راجع به استمرار گوناگونی در جمعیت ها صحبت کنیم. دو تا بحث اصلی دا...
فیلم جلسه 9 - ژنتیک جمعیت(قسمت ششم ) - گونه زایی

فیلم جلسه 9 - ژنتیک جمعیت(قسمت ششم ) - گونه زایی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
قسمت چهارم از ژنتیک جمعیتُ گونه زایی هست که تو کنکور یک تست داره...
فیلم جلسه 10 - گیاهی (قسمت اول)

فیلم جلسه 10 - گیاهی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در خدمتتون هستم بابت بحث گیاهی برای این که شارش انرژی رو شروع کنیم خیلی بهتر اول گیاهی رو قشنگ بدونیم چیه، چون شارش انرژی پارت او...
فیلم جلسه 11 - گیاهی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 11 - گیاهی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
 می خوام برم سراغ فصل ده سال سوم مریستم پسین رو بگم و نکات ترکیبی رو که بین این دو فصل وجود داره  زیست ترکیبی کنکور (نظام آموزشی ...
فیلم جلسه 12 - گیاهی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 12 - گیاهی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
می خوام برم سراغ ده سال سوم نکات تریکبیشو بگم با من همراه باشید  ...
فیلم جلسه 14 - فصل ششم: پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی (قسمت اول)، جمعیت و ویژگی های جمعیت

فیلم جلسه 14 - فصل ششم: پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی (قسمت اول)، جمعیت و ویژگی های جمعیت

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
بریم سراغ پیش 2، بچه هایی که کم کاری میکنن و کوتاهی میکنن، روزای پایانی که میخوان کنک...
فیلم جلسه 15 - فصل ششم: پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی (قسمت دوم)، روابط میان جانداران در یک اجتماع زیستی

فیلم جلسه 15 - فصل ششم: پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی (قسمت دوم)، روابط میان جانداران در یک اجتماع زیستی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این قسمت میخوام در مورد تکامل همراه صحبت کنم، خیلی کوتاه و ترکیبی میخوام تدریسش ک...
فیلم جلسه 16 - فصل ششم: پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی (قسمت سوم)، رقابت به جوامع زیستی شکل میدهد

فیلم جلسه 16 - فصل ششم: پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی (قسمت سوم)، رقابت به جوامع زیستی شکل میدهد

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
فصل شش قسمت چهارمش راجع به رقابت به جوامع زیستی شکل میده پنج تا آزمایش خیلی خوبه یه س...
فیلم جلسه 17 - فصل هفتم: رفتار شناسی (قسمت اول)، انواع رفتار

فیلم جلسه 17 - فصل هفتم: رفتار شناسی (قسمت اول)، انواع رفتار

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
فصل هفت پیش دانشگاهی رفتار شناسی فصل شیرین و باحال و جذاب جمع و جور یه تست ازش میاد شاید دو تا بیاد یکی از ویژگی هاشو با فصل های ...
فیلم جلسه 18 - رفتار شناسی (قسمت دوم)، تکامل رفتار

فیلم جلسه 18 - رفتار شناسی (قسمت دوم)، تکامل رفتار

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
بریم سراغ پارت دوم فصل هقت و پارت دو پارت دو فصل هفت کلا جمع می کنم فصل هفت رو ت. فک می ...
فیلم جلسه 19 - شارش انرژی در جانداران (قسمت اول)فتوسنتز مرحله 2 و 1

فیلم جلسه 19 - شارش انرژی در جانداران (قسمت اول)فتوسنتز مرحله 2 و 1

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
خوب رسیدیم به اون فصلی که میگن فصل خیلی عجیب غریبیه، شارش انرژی در جانداران ، دو تا پ...
فیلم جلسه 20 - شارش انرژی در جانداران (قسمت دوم)، فتوسنتز، مرحله سوم چرخه کالوین

فیلم جلسه 20 - شارش انرژی در جانداران (قسمت دوم)، فتوسنتز، مرحله سوم چرخه کالوین

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو ادامه بحث های فتو سنتز بریم سراغ مرحله سوم یعنی چرخه کالوین با من همراه باشید...
فیلم جلسه 21 - ویروس ها و باکتری ها (قسمت اول)- ویروس ها

فیلم جلسه 21 - ویروس ها و باکتری ها (قسمت اول)- ویروس ها

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
امروز با بحث ویروس ها و باکتری ها در خدمتتون هستیم. پارت اول راجع به ویروسه، خیلی راح...
فیلم جلسه 22 - ویروس ها و باکتری ها (قسمت دوم)- باکتری ها

فیلم جلسه 22 - ویروس ها و باکتری ها (قسمت دوم)- باکتری ها

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
بریم سراغ پارت دو فصل نه، باکتری ها باکتری ها خودشون دو پارت هستن: اولش راجع ده ...
فیلم جلسه 23 - آغازیان (قسمت اول)

فیلم جلسه 23 - آغازیان (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
طبق اون صحبت هایی که انجام داده بودیم می خوایم آغازیان رو شروع کنیم، آغازیان دو تا پارت کلی ضبط شده، پارت اول راجع به بحث آمیب صح...
فیلم جلسه 24 - آغازیان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 24 - آغازیان (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ابتدا می خوام راجع به مالاریا صحبت کنم، چرخه زندگی مالاریا رو براتون میکشم روی تخته ...
فیلم جلسه 25 - قارچ ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 25 - قارچ ها (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
رسیدیم به فصل یازده سال چهارم یا پیش دانشگاهی بحث قارچ ها دو تا پارت کلی داره، پارت ا...
فیلم جلسه 26 - قارچ ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 26 - قارچ ها (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
پارت دوم فصل قارچ ها روش های تولید مثل رو توی چهار دسته از قارچ ها بررسی میکنیم آخرش هم راجع به هم زیستی قارچ ها یه ده تا تست نمک...
فیلم جلسه 27 - تحلیل کنکور سراسری 95

فیلم جلسه 27 - تحلیل کنکور سراسری 95

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
بعد از بحث جمع بندیمون راجع به دروس پیش دانشگاهی راجع به ژنتیک و گیاهی با اتق فکر آلا...