فیلم ها زیست ترکیبی کنکور (نظام آموزشی قدیم) ابوالفضل جعفری

فیلم جلسه 27 - تحلیل کنکور سراسری 95

بعد از بحث جمع بندیمون راجع به دروس پیش دانشگاهی راجع به ژنتیک و گیاهی با اتق فکر آلاء به این نتیجه رسیدیم که کنکور سراسری سال های قبل رو با هم تحلیل و بررسی کنیم فقط قبلش حتما خودتون کنکور سراسری رو بذارین جلو دستتون حل کنید و تحیلیل کنید و بعدش این فیلم رو ببنید