صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) فرشید داداشی

فیلم ها : 95 | جزوه ها: 18
فیلم جلسه 0 - معرفی این دوره ی فیزیک

فیلم جلسه 0 - معرفی این دوره ی فیزیک

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
معرفی...
فیلم جلسه 1 - فصل 1: فیزیک و اندازه گیری(1) – ابتدا تا دستگاه یکاها(1)

فیلم جلسه 1 - فصل 1: فیزیک و اندازه گیری(1) – ابتدا تا دستگاه یکاها(1)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
فیزیک دانش بنیادی- مدل سازی- اندازه گیری و کمیت های فیزیکی- اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاهافیزیک دانش بنیادی :در این بخش ...
فیلم جلسه 2 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم)، اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم)، اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
بحث دستگاه بین المللی یکاها رو بررسی میکنیم دو تا سوال حل میکنیم از این موضوع و وارد ...
فیلم جلسه 3 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم)-اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم)-اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها:بقیه قسمت های سوال 8 را از روش او...
فیلم جلسه 4 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) - اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 4 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) - اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها:سوالاتی از تبدیل یکا حل می کنیم ...
فیلم جلسه 5 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)-اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 5 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)-اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها:الان که در تبدیل یکا تسلط پیدا ک...
فیلم جلسه 6 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)-اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت ششم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)-اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت ششم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها:در این جلسه یک سری سوال متنوع از تبدیل یکا حل می کنیم تا تسلط شما بیشتر بشه در ادامه وارد ...
فیلم جلسه 7 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم)- خطا و دقت (قسمت اول)

فیلم جلسه 7 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم)- خطا و دقت (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها:در یک سوال نوشتن چند یکای فرعی بر حسب یکاهای اصلی را آموزش می دهیم که اهمیت زیادی در تست ه...
فیلم جلسه 8 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم) - خطا و دقت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 8 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم) - خطا و دقت (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
خطا و دقت: اگر جلسۀ قبل را خوب یادگرفته باشید در این جلسه می توانید سوالاتش را ح...
فیلم جلسه 9 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت نهم)-تخمین مرتبۀ بزرگی در فیزیک (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت نهم)-تخمین مرتبۀ بزرگی در فیزیک (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تخمینِ مرتبۀ بزرگی در فیزیک: رسیدیم به بخش تخمین ، قرار هست که به جای محاسبات دقیق...
فیلم جلسه 10 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دهم)-تخمین مرتبۀ بزرگی در فیزیک (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دهم)-تخمین مرتبۀ بزرگی در فیزیک (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تخمینِ مرتبۀ بزرگی در فیزیک: ما جلسۀ قبل مبحث تخمین رو کار کردیم. در این جلسه سه...
فیلم جلسه 11 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)- چگالی(قسمت 1)

فیلم جلسه 11 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)- چگالی(قسمت 1)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
رسیدیم به بخش هفتمِ فصل اول یعنی مبحث چگالی، چگالی رو توی دورۀ اول خونده بودین، حالا...
فیلم جلسه 12 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوازدهم)، چگالی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 12 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوازدهم)، چگالی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه ما ادامه جلسه قبل رو خواهیم داشت با بحث چگالی و سوال حل میکنیم امروز یه سری نکات خیلی مهم رو میگیم نکاتی که تو کتاب د...
فیلم جلسه 13 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سیزدهم)، چگالی (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 13 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سیزدهم)، چگالی (قسمت سیزدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
امروز می خوایم بحث چگالی رو ادامه بدیم و مدل های مختلفی از سوال های چگالی رو بررسی کن...
فیلم جلسه 14 - فصل اول: فیزیک و اندازه¬گیری (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 14 - فصل اول: فیزیک و اندازه¬گیری (قسمت چهاردهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه بحث چگالی رو انشاالله تموم میکنیم و دو تا موضوعی که تو این جلسه می خوایم بهش بپردازیم بحث مقایسه چگالی دو تا جسم و...
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت اول)

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
امروز جلسه اول فصل دو هستش بحث انرژی جنبشی رو شروع میکنیم یه سری سوال از بحث حل خواهی...
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه بحث انرژی جنبشی رو ادامه میدیم و سوالاتی رو که مربوط به مقایسه دو حالت...
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه هم سه تا سوال حل می کنیم تا بحث انرژی جنبشی کامل بشه با ما همراه باشید...
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت چهارم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت اول)

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت چهارم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه بحث کار انجام شده توسط نیروی ثابت رو بررسی می کنیم این جلسمون بیشتر بح...
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت پنجم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت پنجم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه می خوایم کار نیرویی که با جا به جایی زاویه می سازه رو بیشتر بررسی بکنیم و سوالاتی رو راجع به اون حل کنیم تا شما به...
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت ششم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت سوم)

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت ششم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه می خوایم کار نیروی وزن رو دنبال کنیم و تعدادی سوال ازش حل می کنیم یک سر...
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هفتم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هفتم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه ما کار کل رو مطرح میکنیم و چند تا سوال ازش حل میکنیم ...
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هشنم)، کار و انرژی جنبشی (قسمت اول)

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هشنم)، کار و انرژی جنبشی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه ما قضیه ای رو می خوایم بررسی کنیم که ارتباط بین انرژی جنبشی و کار کل رو بر...
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت نهم)، کار و انرژی جنبشی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت نهم)، کار و انرژی جنبشی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه سوالات مربوط به قضیه کار انرژی جنبشی رو بررسی می کنیم وقت بذارید و تک تک تک این سوالات رو حل کنید تا به تسلط کافی ...
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت دهم)، کار و انرژی جنبشی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت دهم)، کار و انرژی جنبشی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما بحث انرژی جنبشی رو تو این جلسه ادامه خواهیم داد و سوالات تنوعی رو از این بحث حل خواهیم کرد  صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی ج...
فیلم جلسه 25 - فصل دوم، کار، انرژی و توان (قسمت یازدهم)، کار و انرژی پتانسیل (قسمت اول)

فیلم جلسه 25 - فصل دوم، کار، انرژی و توان (قسمت یازدهم)، کار و انرژی پتانسیل (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه بحث کار و انرژی پتانسیل رو بررسی می کنیم و انواعش رو معرفی خواهیم کرد و وارد بحث انرژی پتانسیل گرانشی میشیم تاحدی توض...
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت دوازدهم)، کار و انرژی پتانسیل( قسمت دوم)

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت دوازدهم)، کار و انرژی پتانسیل( قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه بحث انرژی پتانسیل کشسانی فنر رو شروع می کنیم یه مقدار بیشتر توضیح خواهیم داد در رابطه با بحث فنر و دو تا سوال ازش ...
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت سیزدهم)، کار و انرژی پتانسیل (قسمت سوم)

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت سیزدهم)، کار و انرژی پتانسیل (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه پایستگی انرژی مکانیکی رو بررسی می کنیم، دو تا سوال حل میکنیم یک آزمایش انجام میدیم از شما می خوام خودتون هم وقت بذ...
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت چهاردهم)،پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت اول)

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت چهاردهم)،پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
امروز می خوایم یه سری سوال از بحث پایستگی حل بکنیم، جلسه قبل رو کامل وقت بذارین و ببن...
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت پانزدهم)، پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت پانزدهم)، پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما ادامه بحث پایستگی انرژی مکانیکی رو امروز خواهیم داشت و تعدادای سوال حل می کنیم تا...
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: کار، انرزی و توان (قسمت شانزدهم)، پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: کار، انرزی و توان (قسمت شانزدهم)، پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه یه سری سوال حل می کنیم که در ادامه بهشون خیلی نیاز پیدا خواهیم کرد وقتی که از فصل پایستگی انرژی مکانیکی ما جلوتر میری...
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هفدهم)، پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هفدهم)، پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه پایستگی انرژی مکانیکی رو تموم می کنیم چهار تا سوال خوب تو این جلسه حل می کنیم و چون تو جلسات بعدی ما بحث اتلاف رو ...
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هجدهم)، کار و انرژی درونی (قسمت اول)

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هجدهم)، کار و انرژی درونی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه انرژی درونی رو در موردش صحبت می کنیم و وارد بحث پایستگی انرژی میشیم ما...
فیلم جلسه 33 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت نوزدهم)، کار و انرژی درونی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت نوزدهم)، کار و انرژی درونی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه سوالات بیشتری رو از مسائل اتلاف بررسی می کنیم و در نهایت هم یک جمع بندی داریم نکات خیلی خوبی تو این جمع بندی به شما خ...
فیلم جلسه 34 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیستم)، کار و انرژی درونی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 34 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیستم)، کار و انرژی درونی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه بحث مهمی رو از مسائل پیگیری می کنیم و سوالای خیلی خوبی رو حل می کنیم، س...
فیلم جلسه 35 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و یکم)، کار و انرژی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 35 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و یکم)، کار و انرژی (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه ما یک نکته کاربردی رو به شما توضیح میدیم و وارد بحث دستگاه میشیم، موضوع د...
فیلم جلسه 36 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و دوم)، توان (قسمت اول)

فیلم جلسه 36 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و دوم)، توان (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه توان رو توضیح میدیم و سوالات مختلفی رو تو این جلسه راجع به توان حل می ک...
فیلم جلسه 37 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و سوم)، توان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 37 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و سوم)، توان (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه بحث توان رو ادامه میدیم ، هشت تا سوال خیلی خوب حل می کنیم تو این سوالات به...
فیلم جلسه 38 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و چهارم)، بازده (آخرین قسمت فصل دوم)

فیلم جلسه 38 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و چهارم)، بازده (آخرین قسمت فصل دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
رسیدیم به بحث بازده و آخرین موضوع فصل دوم، یک جلسه به این موضوع اختصاص می دیم و سوالا...
فیلم جلسه 39 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول)، حالت های ماده (قسمت اول)

فیلم جلسه 39 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول)، حالت های ماده (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
توی این فصل نکات مهمی رو راجع به حالت های ماده بحث نانو، بحث فشار و موارد دیگه مطرح خواهیم کرد قبل از این که ما نکات این فصل رو ش...
فیلم جلسه 40 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، حالت های ماده (قسمت دوم)

فیلم جلسه 40 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، حالت های ماده (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو جلسه قبل حالت های ماده رو شروع کردیم این جلسه این بخش رو ادامه میدیم و حرکت براونی رو توضیح خواهیم داد و در ادامه وارد بخش ...
فیلم جلسه 41 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سوم)، نیرو های بین مولکولی

فیلم جلسه 41 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سوم)، نیرو های بین مولکولی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه نیرو های بین مولکولی رو بررسی میکنیم و نکات زیادی از این موضوع رو مطرح می...
فیلم جلسه 42 - فصل سوم: ویژگی های فیزیک مواد (قسمت چهارم)، فشار در جامدات

فیلم جلسه 42 - فصل سوم: ویژگی های فیزیک مواد (قسمت چهارم)، فشار در جامدات

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
این جلسه می خوایم مبحث فشلر رو توضیح بدیم قبل از اینکه وارد بحث فشار مایعات بشیم این ...
فیلم جلسه 43 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 43 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه بحث فشار در شاره هارو مطرح می کنیم و روابطش رو به دست میاریم به تمامه مراحل اثبات دقت کنید صفر تا صد فیزیک دهم (نظام ...
فیلم جلسه 44 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، فشار در شارّه ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 44 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، فشار در شارّه ها (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این قسمت فشار هوا رو توضیح خواهیم داد، هر چند جلسات قبل سوالاتی از فشار هوا داشتیم. تو این جلسه خیلی ریز وارد بحث فشار هوا میش...
فیلم جلسه 45 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم)، فشار در شارّه ها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 45 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم)، فشار در شارّه ها (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
اگر یادتون باشه در جلسات قبل فشار در شاره ها رو بدست آوریم و رسیدیم به فشار کل، و در ر...
فیلم جلسه 46 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هشتم)، فشار در شارّه ها (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 46 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هشتم)، فشار در شارّه ها (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه بحث فشار در شاره ها رو ادامه میدیم و سوالات خیلی خوبی حل می کنیم و در نهای...
فیلم جلسه 47 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نهم)، فشار در شارّه ها (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 47 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نهم)، فشار در شارّه ها (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه بحث سانتی متر جیوه رو خواهیم داشت و سوالات بیشتری ازش حل خواهیم کرد. اگر جلسه قبل رو ندیدید یا بعضی قسمتاشو خوب متوجه...
فیلم جلسه 48 - فصل سوم: ویژگی های فیزیک مواد(قسمت دهم)

فیلم جلسه 48 - فصل سوم: ویژگی های فیزیک مواد(قسمت دهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه بحث فشار سنجش هوا رو می خواهیم بررسی کنیم، ساختارش رو توضیح بدیم چطور کار می کنه و چطور می تونیم فشار هوا رو محاسبه ک...
فیلم جلسه 49 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت یازدهم)، فشار در شاره ها (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 49 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت یازدهم)، فشار در شاره ها (قسمت هفتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه ما سه تا کار انجام میدیم یکی این که  چند تا سوال از بارومتر حل می کنیم مدل...
فیلم جلسه 50 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوازدهم)، فشار در شاره ها (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 50 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوازدهم)، فشار در شاره ها (قسمت هشتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه بحث لوله های U  شکل رو مطرح می کنیم و ازش هم چند تا سوال حل خواهیم کرد با ما همراه باشید  صفر تا صد فیزیک دهم (نظا...
فیلم جلسه 51 - فصل سوم: ویژگی فیزیکی مواد (قسمت سیزدهم)، فشار در شاره ها (قسمت نهم)

فیلم جلسه 51 - فصل سوم: ویژگی فیزیکی مواد (قسمت سیزدهم)، فشار در شاره ها (قسمت نهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه ما فشاره پیمانه ای رو توضیح خواهیم داد و در ادامه وارد بحث فشار سنج شاره ها میشیم و سوالات مربوط رو حل خواهیم کرد صفر...
فیلم جلسه 52 - ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهاردهم)، فشار در شاره ها (قسمت دهم)

فیلم جلسه 52 - ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهاردهم)، فشار در شاره ها (قسمت دهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه سوالات مربوط به لوله های U شکل رو ادامه خواهیم داد و سوالای جدید رو از بحث...
فیلم جلسه 53 - ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پانزدهم)، فشار در شاره ها (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 53 - ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پانزدهم)، فشار در شاره ها (قسمت یازدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه در راستای کتاب درسی پیش میریم یک سری سوالاتی که نرسیدیم تا اینجا از کت...
فیلم جلسه 54 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت شانزدهم)، فشار در شاره ها (قسمت دوازدهم)

فیلم جلسه 54 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت شانزدهم)، فشار در شاره ها (قسمت دوازدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه فشار در شاره ها رو ادامه میدیم و سوال حل خواهیم کرد سوالات این جلسه سوال های خیلی خوب و نکته داری هست توصیه میکنم ...
فیلم جلسه 55 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفدهم)، فشار در شاره ها (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 55 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفدهم)، فشار در شاره ها (قسمت سیزدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه مدل های مختلفی رو ازلوله های U شکل حل خواهیم کرد مدل هایی که این جلسه حل خواهیم کرد بیشتر نزدیک به سوالات کنکور هست ب...
فیلم جلسه 56 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هجدهم)، فشار در شارّه ها (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 56 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هجدهم)، فشار در شارّه ها (قسمت چهاردهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه یکی دو تا مدل لوله های U شکل رو حل خواهیم کرد که بیشتر جنبۀ کنکوری دارن و د...
فیلم جلسه 57 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نوزدهم)، اصل پاسکال

فیلم جلسه 57 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نوزدهم)، اصل پاسکال

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه ما به اصل پاسکالا می پردازیم این اصل رو شما تو علوم سال نهم خوندید بنابرا...
فیلم جلسه 58 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیستم)، نیرو شناوری (قسمت اول)

فیلم جلسه 58 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیستم)، نیرو شناوری (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما میرسیم به بحث های نیروی شناوری و ارشمیدس که تو این جلسه نیرو شناوری رو می گیم فقط ازتون خواهش می کنم فیلم این جلسه رو حتی اگر ...
فیلم جلسه 59 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و یکم)، نیروی شناوری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 59 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و یکم)، نیروی شناوری (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه می خوایم دقیق تر در مورد نیرویشناوری صحبت کنیم و یه سری اسوال از بحث نیرو...
فیلم جلسه 60 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و دوم)، اصل ارشمیدس (قسمت اول)

فیلم جلسه 60 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و دوم)، اصل ارشمیدس (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
توی دو جلسۀ گذشته بحث نیروی شناوری رو مطرح کردیم به عنوان یه مقدمۀ مهم برای وارد شدن ...
فیلم جلسه 61 - فصل سوم:ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و سوم)، اصل ارشمیدس (قسمت دوم)

فیلم جلسه 61 - فصل سوم:ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و سوم)، اصل ارشمیدس (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
خوب ما تو این جلسه لازمه که سوالات بیشتری رو از بحث اصل ارشمیدس حل کنیم یه سری سوال هست مربوط به این که چه حجمی از یک جسم روی آب ...
فیلم جلسه 62 - فصل سوم: ویژگی ها فیزیکی مواد (قسمت یست و چهارم)، اصل ارشمیدس (قسمت سوم)

فیلم جلسه 62 - فصل سوم: ویژگی ها فیزیکی مواد (قسمت یست و چهارم)، اصل ارشمیدس (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/16| آلاء
تو ااین جلسه می خوایم سوالات بیشتری در رابطه با اصل ارشمیدس حل کنیم با ما همراه باشید صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (97-...
فیلم جلسه 63 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و پنجم)

فیلم جلسه 63 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/3/30| آلاء
در این جلسه مبحث شاره ی در حال حرکت آغاز می شود و مباحث اهنگ جریان شاره و معادله پیوستگی بررسی می شوند صفر تا صد فیزیک دهم (نظام ...
فیلم جلسه 64 - فصل سوم : ویژگی های فیزیک مواد ( بیست و پنجم ) - شاره در حرکت ( معادله پیوستگی ) ، اصل برنولی

فیلم جلسه 64 - فصل سوم : ویژگی های فیزیک مواد ( بیست و پنجم ) - شاره در حرکت ( معادله پیوستگی ) ، اصل برنولی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/2/26| آلاء
در این جلسه به حل وببرسی سوالات معاده پیویتگی می پردازیم ، سپس در ادامه وارد اصل برنولی می شویم و ضمن بیان کاربردها و حل سوالات م...
فیلم جلسه 65 - فصل چهارم :دما و گرما ( قسمت اول ) - دما و دماسنج

فیلم جلسه 65 - فصل چهارم :دما و گرما ( قسمت اول ) - دما و دماسنج

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/2/27| آلاء
در این جلسه با بررسی مبحث دما فصل چهار را آغاز می کنیم و برای درک بیشتر مطالب گفته شده 4 سوال هم از این مباحث حل خواهیم کرد.  صفر...
فیلم جلسه 66 - فصل چهارم : دما و گرما ( قسمت دوم) - معرفی دماسنج ها و انبساط طولی

فیلم جلسه 66 - فصل چهارم : دما و گرما ( قسمت دوم) - معرفی دماسنج ها و انبساط طولی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/3/7| آلاء
این جلسه را با بررسی دماسنج ها آغاز می کنیم و در ادامه انسباط های گرمایی را بررسی می کنیم و انبساط طولی را مفصل شرح می دهیم.  صفر...
فیلم جلسه 67 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سوم) - انبساط گرمایی

فیلم جلسه 67 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سوم) - انبساط گرمایی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/3/7| آلاء
فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سوم) - انبساط گرمایی:این جلسه حل یک سری سوال هایی از انبساط طولی و شروع مبحث انبساط سطحی هست  صفر تا ...
فیلم جلسه 68 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهارم) - انبساط حجمی، انبساط غیرعادی آب

فیلم جلسه 68 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهارم) - انبساط حجمی، انبساط غیرعادی آب

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/3/7| آلاء
فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهارم) - انبساط حجمی، انبساط غیرعادی آب: این قسمت شروع مبحث انبساط حجمی هست و برسی انبساط ظاهری و انب...
فیلم جلسه 69 - فصل چهارم : دما و گرما ( قسمت پنجم ) - گرما

فیلم جلسه 69 - فصل چهارم : دما و گرما ( قسمت پنجم ) - گرما

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/3/8| آلاء
فصل چهارم : دما و گرما ( قسمت پنجم ) - گرما:این جلسه بحث گرما را شروع خواهیم کرد و تعادل گرمایی را مورد برسی قرار میدهیم  صفر تا ...
فیلم جلسه 70 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت ششم)، دمای تعادل

فیلم جلسه 70 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت ششم)، دمای تعادل

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/13| آلاء
مبحث تعادل گرمایی رو ادامه میدیم، سوال حل می کنیم و بعدش وارد بحث تغییر حالت های ماده میشیم و چند سوال رو بررسی می کنیم و در فیلم...
فیلم جلسه 71 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هفتم)، تغییر حالت های ماده(قسمت دوم)

فیلم جلسه 71 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هفتم)، تغییر حالت های ماده(قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/21| آلاء
 ما تو جلسه قبل تغییر حالت های ماده رو مطرح کردیم تو این جلسه می خوایم ازش مسئله حل کنیم و وارد بحث دمای تعادل با تغییر حالت بشیم...
فیلم جلسه 72 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هشتم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت اول)

فیلم جلسه 72 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هشتم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/21| آلاء
بچه های تو این جلسه ما یکسری نکات رو از کتاب درسی در مورد بحث گرما مطرح خواهیم کرد و جند تا سوال هم حل می کنیم که این سوالات بیشت...
فیلم جلسه 73 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت نهم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت دوم)

فیلم جلسه 73 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت نهم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/21| آلاء
ما توی بحث تغییر حالت های ماده لازم هست یک سری سوال از کتاب درسی حل کنیم این جلسه رو به این کال اختصاص دادیم تا بحث تغییر حالت ها...
فیلم جلسه 74 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دهم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت سوم)

فیلم جلسه 74 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دهم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/21| آلاء
ما تو این جلسه یک سری از مباحث رو می خوایم تکمیل کنیم یک آزمایش از کتاب درسی رو مطرح می کنیم و در ادامه هم چند تا سوال از بحث گرم...
فیلم جلسه 75 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت یازدهم)،جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 75 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت یازدهم)،جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/21| آلاء
ما تو این جلسه مسائل تعادل را تقسیم بندی خواهیم کرد و  جزئی تر این مسائل رو مطرح می کنیم فقط توجه داشته باشید بعضی از این مسائل ی...
فیلم جلسه 76 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دوازدهم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 76 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دوازدهم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/21| آلاء
ما تو این جلسه می خوایم سوالات دمای تعادل رو ادامه بدیم دمای تعادلی که تغییر خالت توش داریم و سوال دمای تعادل را برای ما مشخص نکر...
فیلم جلسه 77 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سیزدهم)، روش های انتقال گرما (قسمت اول)

فیلم جلسه 77 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سیزدهم)، روش های انتقال گرما (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/21| آلاء
 تو این جلسه بحث انقال گرما رو خواهیم داشت روش های انتقال گرما رو مطرح می کنیم یکی از روش های انتقال گرما رسانش هست موضوع این جلس...
فیلم جلسه 78 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهاردهم)، روش های انتقال گرما (قسمت دوم)

فیلم جلسه 78 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهاردهم)، روش های انتقال گرما (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/21| آلاء
ما تو این جلسه ادامه بحث انتقال گرما رو خواهیم داشت و مبحث هم رفت و تابش رو مورد بررسی خواهیم داشت  صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آمو...
فیلم جلسه 79 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت پانزدهم)، قوانین گازها(قسمت اول)

فیلم جلسه 79 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت پانزدهم)، قوانین گازها(قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/25| آلاء
تو این جلسه قوانین گازها رو  مطرح می کنیم و درسش رو کامل خواهیم داد و مقداری هم سوال حل خواهیم کرد صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموز...
فیلم جلسه 80 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دوازدهم)، قوانین گازها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 80 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دوازدهم)، قوانین گازها (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/25| آلاء
ما تو این جلسه حل سوال از مبحث قوانین گارها رو خواهیم داشت و سوالات زیادی رو خواهیم داشت با ما همراه باشید  صفر تا صد فیزیک دهم (...
فیلم جلسه 81 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت اول)، مقدمات و قانون اول ترمو دینامیک

فیلم جلسه 81 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت اول)، مقدمات و قانون اول ترمو دینامیک

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/25| آلاء
ما امروز فصل پنجم یعنی مبحث ترمودینامیک رو شروع می کنیم میگیم که ترمو دینامیک علمی هست که چه کاری انجام میده چه مباحثی کار می کنه...
فیلم جلسه 82 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت دوم)، فرایند هم حجم

فیلم جلسه 82 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت دوم)، فرایند هم حجم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/25| آلاء
ما تو جلسه پیش مقدمات رو گفتیم و تو این جلسه وارد فزایند های خاص میشیم و فرایندهای خاص رو معرفی خواهیم کرد اولین فرایندمون فرایند...
فیلم جلسه 83 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت سوم)، فرایند هم فشار

فیلم جلسه 83 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت سوم)، فرایند هم فشار

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/25| آلاء
ما تو این جلسه فرایند هم فشار رو معرفی میکنیم نکاتش رو توضیح میدیم و روابط رو به دست میاریم لازم این روابط رو به دقت یاد بگیریم و...
فیلم جلسه 84 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت پنجم)، حل مسائل هم فشار و هم حجم

فیلم جلسه 84 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت پنجم)، حل مسائل هم فشار و هم حجم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/29| آلاء
ما تو این جلسه می خوایم یک سری تمرین و یک سری مسئله از بحث فرایند های هم فشار وهم حجم حل کنیم تا به اندازه کافی روی این مبحث مسلط...
فیلم جلسه 85 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت پنجم)، فرایند هم دما و بی دررو

فیلم جلسه 85 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت پنجم)، فرایند هم دما و بی دررو

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/29| آلاء
تو این جلسه می خوایم بحث فرایند هم دما و فرایند بی دررو، رو شروع کنیم. توضیحاتش رو خواهیم گفت و سوالاتش رو هم از این دو فرایند مط...
فیلم جلسه 86 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت ششم)، بررسی چند رابطه مهم و حل مسائل

فیلم جلسه 86 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت ششم)، بررسی چند رابطه مهم و حل مسائل

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/27| آلاء
ما تو این جلسه یک سری روابط رو بررسی خواهیم کردن مثلا رابطه تغییر انرژی درونی برای فرایند ها بررسی میشه و ازش سوال حل خواهیم کرد ...
فیلم جلسه 87 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت هفتم)، چرخه ترمودینامیک

فیلم جلسه 87 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت هفتم)، چرخه ترمودینامیک

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/29| آلاء
فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت هفتم)، چرخه ترمودینامیک صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) فرشید داداشی فیلم جلسه 87 - ...
فیلم جلسه 88 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت هشتم)، حل مسائل ترمودینامیک

فیلم جلسه 88 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت هشتم)، حل مسائل ترمودینامیک

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/29| آلاء
تو این جلسه ما مسائل چرخه رو حل خواهیم کرد و نکات خیلی خوبی رو تو خیلی مهمی رو تو حل سوالات اشاره خواهیم کرد. صفر تا صد فیزیک دهم...
فیلم جلسه 89 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت نهم)، تشخیص فرایندها و سوالات رسم نمودارها

فیلم جلسه 89 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت نهم)، تشخیص فرایندها و سوالات رسم نمودارها

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/31| آلاء
تو این جلسه چند تا سوال از کتاب درسی در رابطه با اینکه تشخیص بدیم چه نوع فرایندی اتفاق افتاده مطرح می کنیم، در ادامه میخوایم نمود...
فیلم جلسه 90 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت دهم)، تحلیل نمودار

فیلم جلسه 90 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت دهم)، تحلیل نمودار

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/29| آلاء
توی این جلسه قرار هست یک تحلیلی روی نمودارها داشته باشیم، از روی نمودارها بتونیم تشخیص بدیم فشار چقد تغییر میکنه، دما چطور تغییر ...
فیلم جلسه 91 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت یازدهم)، ماشین های گرمایی (قسمت اول)

فیلم جلسه 91 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت یازدهم)، ماشین های گرمایی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/29| آلاء
توی این جلسه ماشین گرمایی رو توضیح میدیم، انواع ماشین گرمایی رو معرفی می کنیم، یک سری روابط در مورد بازده ماشین گرمایی مطرح می کن...
فیلم جلسه 92 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت دوازدهم)، ماشین های گرمایی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 92 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت دوازدهم)، ماشین های گرمایی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/29| آلاء
تو این جلسه میخوایم سوالات بیشتری از ماشین گرمایی حل کنیم، بعد وارد مبحث قانون دوم ترمودینامیک به بیان ماشین گرمایی میشیم و در اد...
فیلم جلسه 93 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت سیزدهم)، ماشین های گرمایی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 93 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت سیزدهم)، ماشین های گرمایی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/29| آلاء
یک سری سوال از ماشین گرمایی و بحث ماشین گرمایی کارنو و قانون دوم ترمودینامیک لازم هست حل کنیم، این جلسه رو به این کار اختصاص می د...
فیلم جلسه 94 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت چهاردهم)، قانون ترمودینامیک و یخچال ها

فیلم جلسه 94 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت چهاردهم)، قانون ترمودینامیک و یخچال ها

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/29| آلاء
تو این جلسه بحث یخچال رو خواهیم داشت، قانون دوم ترمودینامیک به بیان یخچالی رو خواهیم گفت، ضریب عملکرد یخچال رو تعریف خواهیم کرد، ...