فیلم ها صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) فرشید داداشی

Loading
فصل 1: فیزیک و اندازه گیری(1) – ابتدا تا دستگاه یکاها(1)

فیلم جلسه 1 - فصل 1: فیزیک و اندازه گیری(1) ...

فیزیک دانش بنیادی- مدل سازی- اندازه گیری و کمیت های فیزیکی- اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاهافی ...
فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم)، اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری ( ...

بحث دستگاه بین المللی یکاها رو بررسی میکنیم دو تا سوال حل میکنیم از این موضوع و وارد بحث مهم تبدیل ی ...
فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم)-اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری ( ...

اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها:بقیه قسمت های سوال 8 را از روش اولِ تبدیل یکا ، حل می کنیم.ه ...
فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) - اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 4 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری ( ...

اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها:سوالاتی از تبدیل یکا حل می کنیم تا در تبدیل یکا مهارت پیدا کن ...
فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)-اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 5 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری ( ...

اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها:الان که در تبدیل یکا تسلط پیدا کردین وقتش رسیده که برویم سراغ ...
فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)-اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت ششم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری ( ...

اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها:در این جلسه یک سری سوال متنوع از تبدیل یکا حل می کنیم تا تسلط ...
فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم)- خطا و دقت (قسمت اول)

فیلم جلسه 7 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری ( ...

اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها:در یک سوال نوشتن چند یکای فرعی بر حسب یکاهای اصلی را آموزش می ...
فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم) - خطا و دقت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 8 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری ( ...

خطا و دقت: اگر جلسۀ قبل را خوب یادگرفته باشید در این جلسه می توانید سوالاتش را حل کنید.در این جلسه ...
فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت نهم)-تخمین مرتبۀ بزرگی در فیزیک (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری ( ...

تخمینِ مرتبۀ بزرگی در فیزیک: رسیدیم به بخش تخمین ، قرار هست که به جای محاسبات دقیق ، محاسبات تقریبی ...
فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دهم)-تخمین مرتبۀ بزرگی در فیزیک (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری ...

تخمینِ مرتبۀ بزرگی در فیزیک: ما جلسۀ قبل مبحث تخمین رو کار کردیم. در این جلسه سه سوال از مبحث تخمین  ...
فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)- چگالی(قسمت 1)

فیلم جلسه 11 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری ...

رسیدیم به بخش هفتمِ فصل اول یعنی مبحث چگالی، چگالی رو توی دورۀ اول خونده بودین، حالا بسته به اینکه م ...
فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوازدهم)، چگالی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 12 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری ...

تو این جلسه ما ادامه جلسه قبل رو خواهیم داشت با بحث چگالی و سوال حل میکنیم امروز یه سری نکات خیلی مه ...
فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سیزدهم)، چگالی (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 13 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری ...

امروز می خوایم بحث چگالی رو ادامه بدیم و مدل های مختلفی از سوال های چگالی رو بررسی کنیم، ابتدا چندتا ...
فصل اول: فیزیک و اندازه¬گیری (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 14 - فصل اول: فیزیک و اندازه¬گیری ...

ما تو این جلسه بحث چگالی رو انشاالله تموم میکنیم و دو تا موضوعی که تو این جلسه می خوایم بهش بپردازیم ...
فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت اول)

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (ق ...

امروز جلسه اول فصل دو هستش بحث انرژی جنبشی رو شروع میکنیم یه سری سوال از بحث حل خواهیم کرد در ادامه ...
فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (ق ...

ما تو این جلسه بحث انرژی جنبشی رو ادامه میدیم و سوالاتی رو که مربوط به مقایسه دو حالت هست رو بیشتر ب ...
فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (ق ...

تو این جلسه هم سه تا سوال حل می کنیم تا بحث انرژی جنبشی کامل بشه با ما همراه باشید
فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت چهارم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت اول)

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (ق ...

ما تو این جلسه بحث کار انجام شده توسط نیروی ثابت رو بررسی می کنیم این جلسمون بیشتر بحث های مقدماتی ه ...
فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت پنجم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (ق ...

ما تو این جلسه می خوایم کار نیرویی که با جا به جایی زاویه می سازه رو بیشتر بررسی بکنیم و سوالاتی رو ...
فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت ششم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت سوم)

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (ق ...

ما تو این جلسه می خوایم کار نیروی وزن رو دنبال کنیم و تعدادی سوال ازش حل می کنیم یک سری نکات رو هم د ...
فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هفتم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (ق ...

ما تو این جلسه ما کار کل رو مطرح میکنیم و چند تا سوال ازش حل میکنیم 
فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هشنم)، کار و انرژی جنبشی (قسمت اول)

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (ق ...

تو این جلسه ما قضیه ای رو می خوایم بررسی کنیم که ارتباط بین انرژی جنبشی و کار کل رو بررسی می کنیم، خ ...
فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت نهم)، کار و انرژی جنبشی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (ق ...

ما تو این جلسه سوالات مربوط به قضیه کار انرژی جنبشی رو بررسی می کنیم وقت بذارید و تک تک تک این سوالا ...
فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت دهم)، کار و انرژی جنبشی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (ق ...

ما بحث انرژی جنبشی رو تو این جلسه ادامه خواهیم داد و سوالات تنوعی رو از این بحث حل خواهیم کرد 
فصل دوم، کار، انرژی و توان (قسمت یازدهم)، کار و انرژی پتانسیل (قسمت اول)

فیلم جلسه 25 - فصل دوم، کار، انرژی و توان (ق ...

تو این جلسه بحث کار و انرژی پتانسیل رو بررسی می کنیم و انواعش رو معرفی خواهیم کرد و وارد بحث انرژی پ ...
فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت دوازدهم)، کار و انرژی پتانسیل( قسمت دوم)

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (ق ...

ما تو این جلسه بحث انرژی پتانسیل کشسانی فنر رو شروع می کنیم یه مقدار بیشتر توضیح خواهیم داد در رابطه ...
فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت سیزدهم)، کار و انرژی پتانسیل (قسمت سوم)

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (ق ...

ما تو این جلسه پایستگی انرژی مکانیکی رو بررسی می کنیم، دو تا سوال حل میکنیم یک آزمایش انجام میدیم از ...
فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت چهاردهم)،پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت اول)

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (ق ...

امروز می خوایم یه سری سوال از بحث پایستگی حل بکنیم، جلسه قبل رو کامل وقت بذارین و ببنید، بیشتر من تو ...
فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت پانزدهم)، پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (ق ...

ما ادامه بحث پایستگی انرژی مکانیکی رو امروز خواهیم داشت و تعدادای سوال حل می کنیم تا شما به خوبی با ...
فصل دوم: کار، انرزی و توان (قسمت شانزدهم)، پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: کار، انرزی و توان (ق ...

تو این جلسه یه سری سوال حل می کنیم که در ادامه بهشون خیلی نیاز پیدا خواهیم کرد وقتی که از فصل پایستگ ...
فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هفدهم)، پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (ق ...

ما تو این جلسه پایستگی انرژی مکانیکی رو تموم می کنیم چهار تا سوال خوب تو این جلسه حل می کنیم و چون ت ...
فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هجدهم)، کار و انرژی درونی (قسمت اول)

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (ق ...

ما تو این جلسه انرژی درونی رو در موردش صحبت می کنیم و وارد بحث پایستگی انرژی میشیم ما تا الان می گفت ...
فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت نوزدهم)، کار و انرژی درونی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (ق ...

تو این جلسه سوالات بیشتری رو از مسائل اتلاف بررسی می کنیم و در نهایت هم یک جمع بندی داریم نکات خیلی ...
فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیستم)، کار و انرژی درونی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 34 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (ق ...

ما تو این جلسه بحث مهمی رو از مسائل پیگیری می کنیم و سوالای خیلی خوبی رو حل می کنیم، سوال ها، سوال ه ...
فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و یکم)، کار و انرژی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 35 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (ق ...

تو این جلسه ما یک نکته کاربردی رو به شما توضیح میدیم و وارد بحث دستگاه میشیم، موضوع دستگاه در واقع م ...
فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و دوم)، توان (قسمت اول)

فیلم جلسه 36 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (ق ...

ما تو این جلسه توان رو توضیح میدیم و سوالات مختلفی رو تو این جلسه راجع به توان حل می کنیم، سوالات مق ...
فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و سوم)، توان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 37 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (ق ...

تو این جلسه بحث توان رو ادامه میدیم ، هشت تا سوال خیلی خوب حل می کنیم تو این سوالات به هر حال نکات ر ...
فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و چهارم)، بازده (آخرین قسمت فصل دوم)

فیلم جلسه 38 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (ق ...

رسیدیم به بحث بازده و آخرین موضوع فصل دوم، یک جلسه به این موضوع اختصاص می دیم و سوالات مربوط به این ...
فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول)، حالت های ماده (قسمت اول)

فیلم جلسه 39 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی موا ...

توی این فصل نکات مهمی رو راجع به حالت های ماده بحث نانو، بحث فشار و موارد دیگه مطرح خواهیم کرد قبل ا ...
فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، حالت های ماده (قسمت دوم)

فیلم جلسه 40 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی موا ...

ما تو جلسه قبل حالت های ماده رو شروع کردیم این جلسه این بخش رو ادامه میدیم و حرکت براونی رو توضیح خو ...
فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سوم)، نیرو های بین مولکولی

فیلم جلسه 41 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی موا ...

تو این جلسه نیرو های بین مولکولی رو بررسی میکنیم و نکات زیادی از این موضوع رو مطرح می کنیم این جلسه ...
فصل سوم: ویژگی های فیزیک مواد (قسمت چهارم)، فشار در جامدات

فیلم جلسه 42 - فصل سوم: ویژگی های فیزیک مواد ...

این جلسه می خوایم مبحث فشلر رو توضیح بدیم قبل از اینکه وارد بحث فشار مایعات بشیم این جلسه مبحث فشار ...
فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 43 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی موا ...

تو این جلسه بحث فشار در شاره هارو مطرح می کنیم و روابطش رو به دست میاریم به تمامه مراحل اثبات دقت کن ...
فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، فشار در شارّه ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 44 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی موا ...

در این قسمت فشار هوا رو توضیح خواهیم داد، هر چند جلسات قبل سوالاتی از فشار هوا داشتیم. تو این جلسه خ ...
فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم)، فشار در شارّه ها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 45 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی موا ...

اگر یادتون باشه در جلسات قبل فشار در شاره ها رو بدست آوریم و رسیدیم به فشار کل، و در رابطه با فشار ن ...
فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هشتم)، فشار در شارّه ها (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 46 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی موا ...

در این جلسه بحث فشار در شاره ها رو ادامه میدیم و سوالات خیلی خوبی حل می کنیم و در نهایت هم یه مقدار ...
فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نهم)، فشار در شارّه ها (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 47 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی موا ...

در این جلسه بحث سانتی متر جیوه رو خواهیم داشت و سوالات بیشتری ازش حل خواهیم کرد. اگر جلسه قبل رو ندی ...
فصل سوم: ویژگی های فیزیک مواد(قسمت دهم)

فیلم جلسه 48 - فصل سوم: ویژگی های فیزیک مواد ...

تو این جلسه بحث فشار سنجش هوا رو می خواهیم بررسی کنیم، ساختارش رو توضیح بدیم چطور کار می کنه و چطور ...
فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت یازدهم)، فشار در شاره ها (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 49 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی موا ...

تو این جلسه ما سه تا کار انجام میدیم یکی این که  چند تا سوال از بارومتر حل می کنیم مدل های مختلفی رو ...
فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوازدهم)، فشار در شاره ها (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 50 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی موا ...

ما تو این جلسه بحث لوله های U  شکل رو مطرح می کنیم و ازش هم چند تا سوال حل خواهیم کرد با ما همراه با ...
فصل سوم: ویژگی فیزیکی مواد (قسمت سیزدهم)، فشار در شاره ها (قسمت نهم)

فیلم جلسه 51 - فصل سوم: ویژگی فیزیکی مواد (ق ...

تو این جلسه ما فشاره پیمانه ای رو توضیح خواهیم داد و در ادامه وارد بحث فشار سنج شاره ها میشیم و سوال ...
ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهاردهم)، فشار در شاره ها (قسمت دهم)

فیلم جلسه 52 - ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چ ...

تو این جلسه سوالات مربوط به لوله های U شکل رو ادامه خواهیم داد و سوالای جدید رو از بحث لوله های U  ش ...
ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پانزدهم)، فشار در شاره ها (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 53 - ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پ ...

ما تو این جلسه در راستای کتاب درسی پیش میریم یک سری سوالاتی که نرسیدیم تا اینجا از کتاب درسی حل کنیم ...
فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت شانزدهم)، فشار در شاره ها (قسمت دوازدهم)

فیلم جلسه 54 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی موا ...

ما تو این جلسه فشار در شاره ها رو ادامه میدیم و سوال حل خواهیم کرد سوالات این جلسه سوال های خیلی خوب ...
فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفدهم)، فشار در شاره ها (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 55 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی موا ...

در این جلسه مدل های مختلفی رو ازلوله های U شکل حل خواهیم کرد مدل هایی که این جلسه حل خواهیم کرد بیشت ...
فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هجدهم)، فشار در شارّه ها (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 56 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی موا ...

در این جلسه یکی دو تا مدل لوله های U شکل رو حل خواهیم کرد که بیشتر جنبۀ کنکوری دارن و در ادامه هم به ...
فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نوزدهم)، اصل پاسکال

فیلم جلسه 57 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی موا ...

تو این جلسه ما به اصل پاسکالا می پردازیم این اصل رو شما تو علوم سال نهم خوندید بنابراین طراح های سوا ...
فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیستم)، نیرو شناوری (قسمت اول)

فیلم جلسه 58 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی موا ...

ما میرسیم به بحث های نیروی شناوری و ارشمیدس که تو این جلسه نیرو شناوری رو می گیم فقط ازتون خواهش می ...
فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و یکم)، نیروی شناوری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 59 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی موا ...

تو این جلسه می خوایم دقیق تر در مورد نیرویشناوری صحبت کنیم و یه سری اسوال از بحث نیروی شناوری مطرح م ...
فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و دوم)، اصل ارشمیدس (قسمت اول)

فیلم جلسه 60 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی موا ...

توی دو جلسۀ گذشته بحث نیروی شناوری رو مطرح کردیم به عنوان یه مقدمۀ مهم برای وارد شدن به اصل ارشمیدس. ...
فصل سوم:ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و سوم)، اصل ارشمیدس (قسمت دوم)

فیلم جلسه 61 - فصل سوم:ویژگی های فیزیکی مواد ...

خوب ما تو این جلسه لازمه که سوالات بیشتری رو از بحث اصل ارشمیدس حل کنیم یه سری سوال هست مربوط به این ...
فصل سوم: ویژگی ها فیزیکی مواد (قسمت یست و چهارم)، اصل ارشمیدس (قسمت سوم)

فیلم جلسه 62 - فصل سوم: ویژگی ها فیزیکی مواد ...

تو ااین جلسه می خوایم سوالات بیشتری در رابطه با اصل ارشمیدس حل کنیم با ما همراه باشید
فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و پنجم)

فیلم جلسه 63 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی موا ...

در این جلسه مبحث شاره ی در حال حرکت آغاز می شود و مباحث اهنگ جریان شاره و معادله پیوستگی بررسی می شو ...
فصل سوم : ویژگی های فیزیک مواد ( بیست و پنجم ) - شاره در حرکت ( معادله پیوستگی ) ، اصل برنولی

فیلم جلسه 64 - فصل سوم : ویژگی های فیزیک موا ...

در این جلسه به حل وببرسی سوالات معاده پیویتگی می پردازیم ، سپس در ادامه وارد اصل برنولی می شویم و ضم ...
فصل چهارم :دما و گرما ( قسمت اول ) - دما و دماسنج

فیلم جلسه 65 - فصل چهارم :دما و گرما ( قسمت ...

در این جلسه با بررسی مبحث دما فصل چهار را آغاز می کنیم و برای درک بیشتر مطالب گفته شده 4 سوال هم از ...
فصل چهارم : دما و گرما ( قسمت دوم) - معرفی دماسنج ها و انبساط طولی

فیلم جلسه 66 - فصل چهارم : دما و گرما ( قسمت ...

این جلسه را با بررسی دماسنج ها آغاز می کنیم و در ادامه انسباط های گرمایی را بررسی می کنیم و انبساط ط ...
فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سوم) - انبساط گرمایی

فیلم جلسه 67 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت س ...

فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سوم) - انبساط گرمایی:این جلسه حل یک سری سوال هایی از انبساط طولی و شروع ...
فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهارم) - انبساط حجمی، انبساط غیرعادی آب

فیلم جلسه 68 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چ ...

فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهارم) - انبساط حجمی، انبساط غیرعادی آب: این قسمت شروع مبحث انبساط حجمی ...
فصل چهارم : دما و گرما ( قسمت پنجم ) - گرما

فیلم جلسه 69 - فصل چهارم : دما و گرما ( قسمت ...

فصل چهارم : دما و گرما ( قسمت پنجم ) - گرما:این جلسه بحث گرما را شروع خواهیم کرد و تعادل گرمایی را م ...
فصل چهارم: دما و گرما (قسمت ششم)، دمای تعادل

فیلم جلسه 70 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت ش ...

مبحث تعادل گرمایی رو ادامه میدیم، سوال حل می کنیم و بعدش وارد بحث تغییر حالت های ماده میشیم و چند سو ...
فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هفتم)، تغییر حالت های ماده(قسمت دوم)

فیلم جلسه 71 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت ه ...

 ما تو جلسه قبل تغییر حالت های ماده رو مطرح کردیم تو این جلسه می خوایم ازش مسئله حل کنیم و وارد بحث ...
فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هشتم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت اول)

فیلم جلسه 72 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت ه ...

بچه های تو این جلسه ما یکسری نکات رو از کتاب درسی در مورد بحث گرما مطرح خواهیم کرد و جند تا سوال هم ...
فصل چهارم: دما و گرما (قسمت نهم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت دوم)

فیلم جلسه 73 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت ن ...

ما توی بحث تغییر حالت های ماده لازم هست یک سری سوال از کتاب درسی حل کنیم این جلسه رو به این کال اختص ...
فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دهم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت سوم)

فیلم جلسه 74 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت د ...

ما تو این جلسه یک سری از مباحث رو می خوایم تکمیل کنیم یک آزمایش از کتاب درسی رو مطرح می کنیم و در اد ...
فصل چهارم: دما و گرما (قسمت یازدهم)،جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 75 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت ی ...

ما تو این جلسه مسائل تعادل را تقسیم بندی خواهیم کرد و  جزئی تر این مسائل رو مطرح می کنیم فقط توجه دا ...
فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دوازدهم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 76 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت د ...

ما تو این جلسه می خوایم سوالات دمای تعادل رو ادامه بدیم دمای تعادلی که تغییر خالت توش داریم و سوال د ...
فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سیزدهم)، روش های انتقال گرما (قسمت اول)

فیلم جلسه 77 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت س ...

 تو این جلسه بحث انقال گرما رو خواهیم داشت روش های انتقال گرما رو مطرح می کنیم یکی از روش های انتقال ...
فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهاردهم)، روش های انتقال گرما (قسمت دوم)

فیلم جلسه 78 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چ ...

ما تو این جلسه ادامه بحث انتقال گرما رو خواهیم داشت و مبحث هم رفت و تابش رو مورد بررسی خواهیم داشت 
فصل چهارم: دما و گرما (قسمت پانزدهم)، قوانین گازها(قسمت اول)

فیلم جلسه 79 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت پ ...

تو این جلسه قوانین گازها رو  مطرح می کنیم و درسش رو کامل خواهیم داد و مقداری هم سوال حل خواهیم کرد
فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دوازدهم)، قوانین گازها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 80 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت د ...

ما تو این جلسه حل سوال از مبحث قوانین گارها رو خواهیم داشت و سوالات زیادی رو خواهیم داشت با ما همراه ...
فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت اول)، مقدمات و قانون اول ترمو دینامیک

فیلم جلسه 81 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت ا ...

ما امروز فصل پنجم یعنی مبحث ترمودینامیک رو شروع می کنیم میگیم که ترمو دینامیک علمی هست که چه کاری ان ...
فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت دوم)، فرایند هم حجم

فیلم جلسه 82 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت د ...

ما تو جلسه پیش مقدمات رو گفتیم و تو این جلسه وارد فزایند های خاص میشیم و فرایندهای خاص رو معرفی خواه ...
فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت سوم)، فرایند هم فشار

فیلم جلسه 83 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت س ...

ما تو این جلسه فرایند هم فشار رو معرفی میکنیم نکاتش رو توضیح میدیم و روابط رو به دست میاریم لازم این ...
فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت پنجم)، حل مسائل هم فشار و هم حجم

فیلم جلسه 84 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت پ ...

ما تو این جلسه می خوایم یک سری تمرین و یک سری مسئله از بحث فرایند های هم فشار وهم حجم حل کنیم تا به ...
فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت پنجم)، فرایند هم دما و بی دررو

فیلم جلسه 85 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت پ ...

تو این جلسه می خوایم بحث فرایند هم دما و فرایند بی دررو، رو شروع کنیم. توضیحاتش رو خواهیم گفت و سوال ...
فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت ششم)، بررسی چند رابطه مهم و حل مسائل

فیلم جلسه 86 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت ش ...

ما تو این جلسه یک سری روابط رو بررسی خواهیم کردن مثلا رابطه تغییر انرژی درونی برای فرایند ها بررسی م ...
فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت هفتم)، چرخه ترمودینامیک

فیلم جلسه 87 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت ه ...

فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت هفتم)، چرخه ترمودینامیک
فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت هشتم)، حل مسائل ترمودینامیک

فیلم جلسه 88 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت ه ...

تو این جلسه ما مسائل چرخه رو حل خواهیم کرد و نکات خیلی خوبی رو تو خیلی مهمی رو تو حل سوالات اشاره خو ...
فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت نهم)، تشخیص فرایندها و سوالات رسم نمودارها

فیلم جلسه 89 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت ن ...

تو این جلسه چند تا سوال از کتاب درسی در رابطه با اینکه تشخیص بدیم چه نوع فرایندی اتفاق افتاده مطرح م ...
فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت دهم)، تحلیل نمودار

فیلم جلسه 90 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت د ...

توی این جلسه قرار هست یک تحلیلی روی نمودارها داشته باشیم، از روی نمودارها بتونیم تشخیص بدیم فشار چقد ...
فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت یازدهم)، ماشین های گرمایی (قسمت اول)

فیلم جلسه 91 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت ی ...

توی این جلسه ماشین گرمایی رو توضیح میدیم، انواع ماشین گرمایی رو معرفی می کنیم، یک سری روابط در مورد ...
فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت دوازدهم)، ماشین های گرمایی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 92 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت د ...

تو این جلسه میخوایم سوالات بیشتری از ماشین گرمایی حل کنیم، بعد وارد مبحث قانون دوم ترمودینامیک به بی ...
فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت سیزدهم)، ماشین های گرمایی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 93 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت س ...

یک سری سوال از ماشین گرمایی و بحث ماشین گرمایی کارنو و قانون دوم ترمودینامیک لازم هست حل کنیم، این ج ...
فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت چهاردهم)، قانون ترمودینامیک و یخچال ها

فیلم جلسه 94 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت چ ...

تو این جلسه بحث یخچال رو خواهیم داشت، قانون دوم ترمودینامیک به بیان یخچالی رو خواهیم گفت، ضریب عملکر ...

فیلم جلسه 94 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت چهاردهم)، قانون ترمودینامیک و یخچال ها

تو این جلسه بحث یخچال رو خواهیم داشت، قانون دوم ترمودینامیک به بیان یخچالی رو خواهیم گفت، ضریب عملکرد یخچال رو تعریف خواهیم کرد، قانون اول ترمودینامیک رو برای یخچال خواهیم نوشت و مسائل مربوط به یخچال رو حل خواهیم کرد.