جمع بندی گسسته و جبر و احتمال کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سروش مویینی

فیلم ها : 4

فیلم جلسه 1 - گسسته و جبر در 2 ساعت قسمت 1: استدلال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در دفترچه کنکور ریاضی بعد از 4 سوال ریاضی 2، 7 الی 8 سوال حسابان حدود 12 سوال دیفرانسیل میرسیم به سوال 124 از اونجا هندسه 1 ها و

فیلم جلسه 2 - گسسته و جبر در 2 ساعت قسمت 2: مجموعه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مجموعه، ضرب دکارتی و رابطه

فیلم جلسه 3 - گسسته و جبر در 2 ساعت قسمت 3: احتمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بریم سراغ فصل های سوم و چهارم از کتاب جبرواحتمال که در فصل 8 گسسته هم با اون رو به رو م

فیلم جلسه 4 - گسسته و جبر در 2 ساعت قسمت 4: گراف

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بخش اول کتاب گسسته با مفهوم گراف آشنا می شیم.گراف 1 الی 2 تست در کنکور سراسری داره، حدود تست 49 دفترچه ریاضی کنکور.  جمع بندی گ