فیلم جلسه 4 - گسسته و جبر در 2 ساعت قسمت 4: گراف

بخش اول کتاب گسسته با مفهوم گراف آشنا می شیم.

گراف 1 الی 2 تست در کنکور سراسری داره، حدود تست 49 دفترچه ریاضی کنکور.

 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها گسسته جمع بندی آلاء (97-1396) سروش معینی

Loading
گسسته و جبر در 2 ساعت قسمت 1: استدلال

فیلم جلسه 1 - گسسته و جبر در 2 ساعت قسمت 1: ...

در دفترچه کنکور ریاضی بعد از 4 سوال ریاضی 2، 7 الی 8 سوال حسابان حدود 12 سوال دیفرانسیل میرسیم به سو ...
گسسته و جبر در 2 ساعت قسمت 3: احتمال

فیلم جلسه 3 - گسسته و جبر در 2 ساعت قسمت 3: ...

بریم سراغ فصل های سوم و چهارم از کتاب جبرواحتمال که در فصل 8 گسسته هم با اون رو به رو میشیم.متغییره ...
گسسته و جبر در 2 ساعت قسمت 4: گراف

فیلم جلسه 4 - گسسته و جبر در 2 ساعت قسمت 4: ...

بخش اول کتاب گسسته با مفهوم گراف آشنا می شیم.گراف 1 الی 2 تست در کنکور سراسری داره، حدود تست 49 دفت ...