صفر تا صد آمار و مدلسازی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) مهدی امینی راد

فیلم ها : 10 | جزوه ها: 1

فیلم جلسه 1 - تعاریف آماری (قسمت اول) و خطای اندازه گیری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دوستان ریاضی، تجربی و انسانی میتونن این کلیپ هارو ببینن و ازش استفاده کنن، در هر سه گروه دو الی سه تست ازش توی کنکور خواهیم داشت.

فیلم جلسه 2 - تعاریف آماری (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه براتون تعاریف آماری رو درس می دهم و مثال براتون حل می کنم. بچه ها مبحث آما

فیلم جلسه 3 - جدول فراوانی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این جلسه قسمت مهمی رو می خوام بهتون درس بدم قسمتی که به نظر من پیکر آمار هست

فیلم جلسه 4 - جدول فراوانی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت براتون ادامه تمرین های جدول آماری رو می خوام حل کنم إن شاء الله که ببینید

فیلم جلسه 5 - نمودارهای آماری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ان شاءالله تو این قسمت نمودارهای آماری از جمله مستطیلی، میله ای، چند بر، ساقه و برگ و دایره ای رو براتون کاملا توضیح می دیم و مثا

فیلم جلسه 6 - شاخص مرکزی (قسمت اول) - میانگین(قسمت 1)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می خواهیم به شاخص های آماری بپردازیم.از جمله شاخص شماره 1 میانگین یک

فیلم جلسه 7 - شاخص های مرکزی (قسمت دوم ) - میانگین(قسمت 2) و میانه(قسمت 1)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت می خواهیم ادامه ی شاخص های مرکزی، قسمت دوم میانگین و شروع میانه رو با هم داشته باشیمدر این قسمت مثال های زیادی رو از

فیلم جلسه 8 - شاخص های مرکزی (قسمت سوم) -چارک - نمودار جعبه ای - مد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت چارک، نمودارجعبه ای و مد رو خواهیم گفت، در این قسمت شاخص های مرکزی به پای

فیلم جلسه 9 - شاخص های پراکندگی آماری (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت شاخص های پراکندگی آماری رو براتون شروع می کنیم که خیلی مهم هستند، در اینجا محوریت صحبت ما پراکندگی داده های آماری است

فیلم جلسه 10 - شاخص های پراکندگی آماری (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه ی آخر آمار و مدلسازی است، تو این جلسه انتهای بحث شاخص های پراکندگی آماری رو به ش