فیلم ها صفر تا صد آمار و مدلسازی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 6 - شاخص مرکزی (قسمت اول) - میانگین(قسمت 1)

در این جلسه می خواهیم به شاخص های آماری بپردازیم.

از جمله شاخص شماره 1 میانگین یکی از شاخص های بسیار مهم ، میانگین در دو جلسه تدریس میشه این جلسه قسمت اولش هست

لینک های مستقیم دانلود این فیلم