صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی قدیم) - مهدی امینی راد

فیلم ها : 34

فیلم جلسه 1 - توان رسانی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:مبحث توان رسانی، جمع و تفریف، ضرب و و تقسیم و حل مثالبودجه بندی ریاضی انسانی در کنکور در ابتدای جلسه (فقط 6 سوال ریاضی جو

فیلم جلسه 2 - رسم معادله درجه اول و درجه دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: رسم، شیب خط، راس سهمی و حل مثال های کنکوری علامت های x و y در ناحیه های

فیلم جلسه 3 - ریشه گیری (رادیکال ها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ریشه گیری (رادیکال ها) رادیکال، فرجه، تاثیر فرجه بر علامت، جمع و تفریق رادیکال، ضرب و تقسیم، توان، ساده کردن رادیکال ها، گویا کر

فیلم جلسه 4 - عبارات جبری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
عبارات جبری، اتحادها و تجزیه ها  عبارات جبری و اتحادها در این جلس

فیلم جلسه 5 - عبارات گویا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
روش عددگذاری برای حل سوالات بصورت سریع (عددگذاری دلبخواهی به غیر از ریشه های مخرج) 

فیلم جلسه 6 - معادله خط و معادله درجه اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تددریس معادله خط و معادله درجه اول و حل مثال تذکر: استاد مدام تاکید کردن که قبل ا

فیلم جلسه 7 - نامعادله درجه اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس نامعادله درجه اول و حل مثال وتست های کنکوراز این مبحث امکانش زیاده که در کنکور 96 سوال بیاد پس خوب دقت بکنیدجهت نامعادله ک

فیلم جلسه 8 - استدلال ریاضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
استدلال شهودی، استقرایی، استنتاجیاستدلال ریاضیدر این جلسه به نکات کنکوری و تستی پرداخته شده و از گفتن راه های تشریحی پرهیز شدها

فیلم جلسه 9 - دنبالۀ حسابی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس مباحث: قدر نسبت، واسطۀ حسابی، مجموع جملات دنبالۀ حسابی و ... دنباله حسابیاز کل دنباله ها 2 تست در کنکور میاد که یکیش برای

فیلم جلسه 10 - دنبالۀ حسابی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 حل تست های مبحث دنباله حسابیدر حل تست ها به محاسبات دقت زیاد بکنید وگرنه سخت نیست سوالات حل تست های کنکور 95 و 93 و 92 و 89 و 8

فیلم جلسه 11 - دنبالۀ هندسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس مباحث: قدر نسبت، واسطۀ هندسی، مجموع جملات یک دنبالۀ هندسی و ... دنباله

فیلم جلسه 12 - دنباله هندسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دنباله هندسی سخن استاد:  طبق قولی که بهتون داده بودیم تو این جلسه می خواهیم تست های دنباله ی هندسی و مثال های زیبایی که در دنبال

فیلم جلسه 13 - دنباله مربعی، مثلثی و فیبوناچی(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 دنباله مربعی، مثلثی و فیبوناچی(قسمت اول) جمله عمومی دنباله مربعی(15 جمل

فیلم جلسه 14 - دنباله مربعی، مثلثی و فیبوناچی(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت مثال های دنباله های مربعی، مثلثی و فیبوناچی رو حل می کنیم.

فیلم جلسه 15 - لگاریتم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
یچه ها تو قسمت می خوایم براتون لگاریم و قوانین لگاریتم رو بگیم . ان شاالله که ببینید و با دقت پیگیری کنید . حتما از این مبحث یک ت

فیلم جلسه 16 - لگاریتم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها این جلسه می خوایم براتون ادامه فرمول های لگاریتم و معادلات لگاریتمی رو درس بد

فیلم جلسه 17 - مثلثات (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این کلیپ میخوایم مثلثات رو شروع کنیم، توی اولین دبیرستان باهاش آشنا شدین، چند سالی هست ازش تستی نیومده توی کنکور، ولی ممکنه تو

فیلم جلسه 18 - مثلثات (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت تعداد زیادی از تست های کنکور، تست های چالشی و سخت رو براتون حل میکنیم.

فیلم جلسه 19 - تابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت معرفی تابع و نکات تابع رو خواهیم داشت.

فیلم جلسه 20 - لگاریتم (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز ادمه لگاریتم یعنی کاربرد لگاریتم رو می خوایم بگیم، مسائل زلزله و صوت و انواع ن

فیلم جلسه 21 - مدل سازی ریاضی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت می خوایم مدل سازی رو استارت بزنیم و مسائل رشد رو برای شما حل بکنیم، بچه ها مسائل رشد مسائل بسار مهمیه و برای بچه های

فیلم جلسه 22 - مدل سازی ریاضی (قسمت دوم) - مسائل زوال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما اومدیم تو کلیپ گذشته در مورد مسائل رشد صحبت کردیم تو این کلیپ می خوایم مسائل زوال

فیلم جلسه 23 - بهینه سازی و بازاریابی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دوستان عزیز سلام،‌انشاءالله هرجای این مرز پر گهر که هستید شاد و خوش و خرم باشید و کل

فیلم جلسه 24 - بهینه سازی و بازاریابی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دوستان عزیز سلام. انشاءالله هرجا که هستید شاد و پرامید باشید و با انرژی کلیپ‌های ما

فیلم جلسه 25 - احتمال(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دوستان عزیز سلام، امیدوارم هر کجا که هستید شاد باشید و با انرژی و با قدرت کلیپ‌های م

فیلم جلسه 26 - احتمال (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت ادامۀ احتمال رو بررسی می کنیم، نکات دو تاس و نکات کیسه و مهره رو براتون میگیم. صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آمو

فیلم جلسه 27 - حل سوالات ریاضی (3) انسانی (خرداد ماه 96)،(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دوستان خرداد 95 رو براتون حل میکنم و تمام نکات ریاضی 3 انسانی ریز و درشت رو براتون تدریس می کنم از اول ببنید و منتظر نمره بیست خو

فیلم جلسه 28 - حل سوالات ریاضی (3) انسانی (خرداد ماه 96)،(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این کلیپ قسمت دوم خرداد 95 هستش ببنید استفاده کنید و امتحان نهایی بیـــــــــــست بگ

فیلم جلسه 29 - حل سوالات ریاضی (3) انسانی (خرداد ماه 96)،(قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این قسمت ادامۀ داستنا را براتون مطرح میکنیم نکات ارزنده و طلایی رو براتون میگیم انشاء االله ببنید و استفاده کنید، دوستا

فیلم جلسه 30 - مجموعه ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این کلیپ براتون مجموعه ها رو توضیح میدیم، مجموعه ها برای ریاضی یک هستش یدونه تست مستقیم تو کنکور خواهد داشت و همچنین مرتبط با

فیلم جلسه 31 - مجموعه ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این قسمت براتون مثال ها و تست های کنکور های سال گذشته از مفهوم مجموعه ها رو

فیلم جلسه 32 - احتمال (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها یه ناگفته هایی تو احتمال هست از دهۀ شصت تا هفتاد ازش سوال نیومده حتما اینارو ب

فیلم جلسه 33 - حل تست های ریاضی کنکور سراسری 96 انسانی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
می خوایم براتون شروع کنیم حل تست های سراسری 96 به امید اینکه یک دوره سریع براتون انجام شده باشه و همچنین آماده بشید برای همایش آل

فیلم جلسه 34 - حل تست های ریاضی کنکور سراسری 96 انسانی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
کلیپ دوم حل تست های ریاضی کنکور انسانی 96 رو براتون میخوایم حل کنیم. تو این کلیپ داستا