صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا حسینی فرد

فیلم ها : 42

فیلم جلسه 1 - فصل اول: منطق ریاضی (قسمت اول)، مفهوم گزاره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
از امروز درس آمار و احتمال پایه یازدهم رو شروع می‌کنیم. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا حسینی فرد فیل

فیلم جلسه 2 - فصل اول: منطق ریاضی (قسمت دوم)، ترکیب فصلی، ترکیب عطفی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما این جلسه میخواییم گزاره ها رو بذاریم کنار هم یا اصطلاحا اونا رو ترکیب کنیم صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) -

فیلم جلسه 3 - فصل اول: منطق ریاضی (قسمت سوم)، نقیض گزاره‌های فصلی و عطفی، حل تست گزاره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز سومین جلسه از درس آمار و احتمال سعی میکنیم با نقیض گزاره های فصلی و عطفی آشنا بشیم و بعد یک مقداری تست حل بکنیم. صفر تا صد

فیلم جلسه 4 - فصل اول: منطق ریاضی (قسمت چهارم)، اتحادهای منطقی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز قراره با اولین اتحادها یا هم‌ارزی‌های منطقی آشنا بشیم و از اونا برای استدلال کردن استفاده کنیم صفر تا صد آمار و احتمال یازد

فیلم جلسه 5 - فصل اول: منطق ریاضی (قسمت پنجم)، ترکیب شرطی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه میخواهیم با ترکیب شرطی آشنا بشیم و نکات آن را بررسی کنیم. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا حس

فیلم جلسه 6 - فصل اول: منطق ریاضی (قسمت ششم)، ترکیب شرطی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم راجع به گزارۀ شرطی و عکس و نقیضش صحبت کنیم. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا حسینی

فیلم جلسه 7 - فصل اول: منطق ریاضی (قسمت هفتم)، ترکیب شرطی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه هم تست‌های گزاره شرطی رو حل می‌کنیم تا به تسلط برسیم صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا حسینی ف

فیلم جلسه 8 - فصل اول: منطق ریاضی (قسمت هشتم)، ترکیب شرطی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه همچنان ترکیب شرطی رو خواهیم داشت و نکات مهم اون می‌بینیم. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا

فیلم جلسه 9 - فصل اول: منطق ریاضی (قسمت نهم )، ترکیب دوشرطی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه شرط لازم و شرط کافی خواهیم شد و بعد بریم سراغ دوشرطی و با تعاریف ارزش آن آشنا بشیم و چند تا اتحاد هم اثبات کنیم. صفر

فیلم جلسه 10 - فصل اول: منطق ریاضی (قسمت دهم)، ترکیب دوشرطی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز می خواهیم ترکیب دو شرطی را در قالب تست و مثال بترکونیم. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا حسینی ف

فیلم جلسه 11 - فصل اول: منطق ریاضی (قسمت یازدهم)، ترکیب دوشرطی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز انتهای داستان دو شرطی را هم براتون خواهیم گفت و نقیض اونم بگیم و خیالمون از ترکیب گزاره‌ها راحت می‌شود. صفر تا صد آمار و اح

فیلم جلسه 12 - فصل اول: منطق ریاضی (قسمت دوازدهم)، سور و گزاره‌های سوری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میریم سراغ سور و گزاره‌های سوری و ترکیب‌های اون‌ها و نقیضشون و ساختن گزارۀ سوری. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزش

فیلم جلسه 13 - فصل اول: مجموعه‌ها (قسمت اول)، زیرمجموعه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز به سیزدهمین جلسه آمار و احتمال رسیدیم میخوایم راجع به مجموعه‌ها صحبت بکنیم البته با این نکته که زیرمجموعه و عضویت چه معنایی

فیلم جلسه 14 - فصل اول: مجموعه ها (قسمت دوم)، تعداد زیر مجموعه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه ما میخواهیم بیشتر در مورد زیر مجموعه ها بدونیم میخواهیم تلاش کنیم تعداد زیرمجموعه ها را بشماریم  دو الگو متفاوت برای

فیلم جلسه 15 - فصل اول: مجموعه ها (قسمت سوم)، افراز (بخش اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم بریم امروز تو دل افراز ببینیم افراز چی هست افراز و شمارش تعداد افراز رو یاد بگیریم و بفهمیم که اوضاع از چه قراره صفر تا ص

فیلم جلسه 16 - فصل اول: مجموعه ها (قسمت چهارم)، افراز (بخش دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به شانزدهمین جلسه رسیدیم تو این جلسه میخوایم بحث شمارش افراز رو که شروع کرده بودیمو ببریمش به یه جای قابل قبول برسونیم به همین خا

فیلم جلسه 17 - فصل اول: مجموعه‌ها (قسمت پنجم)، جبر مجموعه‌ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت به اجتماع و اشتراک و تفاضل میپردازیم میخوایم ببینیم جبر مجموعه ها را چه کار میشه کرد چند تا ترفند کاربردی یاد میگیریم

فیلم جلسه 18 - فصل اول: مجموعه‌ها (قسمت ششم)، جبر مجموعه‌ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما در جلسۀ قبل گفتیم که اجتماع و اشتراک چی هستند امروز می‌خوایم فقط تست حل کنیم. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید

فیلم جلسه 19 - فصل اول: مجموعه‌ها (قسمت هفتم)، ضرب دکارتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز می‌خوایم با ضرب دکارتی آشنا بشیم یه مقدمه کوچیک اول بگیم توی شمارش مجموعه‌ها و بعد وارد ضرب دکارتی میشیم. صفر تا صد آمار و

فیلم جلسه 20 - فصل اول: مجموعه‌ها (قسمت هشتم)، ضرب دکارتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز می‌خوایم ضرب دکارتی رو به شکل یک مجموعه ببینیم امروز می‌خوایم ببینیم اگه ضرب دکارتی‌ها رو اجتماع، اشتراک و تفاضل هاشون رو پ

فیلم جلسه 21 - فصل اول: مجموعه‌ها (قسمت نهم)، ضرب دکارتی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز به امید خدا بحث فصل اول رو به پایان میرسونیم امروز میخوایم ته ماجرای ضرب دکارتی شمارش تعداد اعضای مجوعه ضرب دکارتی اجتماعش

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: ترکیبیات (قسمت اول)، مقدمات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه فصل دوم کتاب یعنی ترکیبیات رو شروع خواهیم کرد با ما همراه باشید صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - م

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: ترکیبیات (قسمت دوم)، جایگشت دوری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه  ترکیبیات رو ادامه خواهیم داد و نکات مهمی رو خواهیم گفت که بسیار کاربردی هستند صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آ

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: ترکیبیات (قسمت سوم)، جایگشت های با تکرار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه  ترکیبیات رو ادامه خواهیم داد مبحث جایگشت های با تکرار رو داریم که مبحث با اهمیتی است پس حتما با دقت دنبال کنید صفر ت

فیلم جلسه 25 - فصل دوم: ترکیبیات (قسمت چهارم)، انتخاب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه  ترکیبیات رو ادامه خواهیم داد مبحث انتخاب رو تدریس میکنیم که مبحث مهمی است پس حتما با دقت دنبال کنید صفر تا صد آمار و

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: ترکیبیات (قسمت پنجم)، انتخاب تو در تو

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه ترکیبیات رو به پایان میرسونیم و مبحث انتخاب تو در تو رو تدریس میکنیم  پس حتما با دقت دنبال کنید صفر تا صد آمار و احتم

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: احتمال (قسمت اول)، فضای نمونه و پیشامد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه احتمال رو شروع خواهیم داد مبحث فضای نمونه و پیشامد رو تدریس میکنیم  صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: احتمال (قسمت دوم)، احتمال مقدماتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه احتمال رو ادامه خواهیم داد و مبحث احتمال مقدماتی رو تدریس می‌کنیم. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: احتمال (قسمت سوم)، احتمال مقدماتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز می‌خوایم احتمال مقدماتی رو بیش‌تر ببریم تو فضای شمارش. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا حسینی فر

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: احتمال (قسمت چهارم)، قوانین احتمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه می‌خوایم بریم سراغ قوانین احتمال یا در واقع اصول موضوع احتمال. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمدر

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: احتمال (قسمت پنجم)، احتمال غیرهم‌شانس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به احتمال غیرهم‌شانس. می‌خوایم بگیم احتمال غیرهم‌شانس چیه و چه ویژگی‌هایی داره. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزش

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: احتمال (قسمت ششم)، احتمال شرطی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه درمورد احتمال شرطی بحث خواهیم کرد و مباحث مهمی رو مرور میکنیم صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محم

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: احتمال (قسمت هفتم)، قانون جمع احتمال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه درمورد قانون جمع احتمال بحث خواهیم کرد و مباحث مهمی رو مرور می‌کنیم. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید

فیلم جلسه 34 - فصل دوم: احتمال (قسمت هشتم)، قانون جمع احتمال (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه درمورد احتمال شرطی بحث خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا حسی

فیلم جلسه 35 - فصل دوم: احتمال (قسمت نهم)، پیشامدهای مستقل

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز رسیدیم به بحث پیشامدهای مستقل (وابسته، سازگار و ناسازگار)، یه مفهوم بسیار خاصی پشت این ماجرا هستش که امروز سعی می‌کنیم که ا

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: آمار (قسمت اول)، توصیف و نمایش داده‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل سوم می‌خوایم بحث آمار رو شروع می‌کنیم، یه کم مقدماتی می‌گیم که مربوط به آمار سال دهم هستش و بعد وارد ماجرای آمار سا

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: آمار (قسمت دوم)، معیارهای گرایش به مرکز

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز رسیدیم به بحث شاخص‌های مرکزی یا پارامترهایی که داده‌های ما رو به سمت مرکز می‌برند. امروز راجع به میانگین، میانه و مد صحبت م

فیلم جلسه 38 - فصل سوم: آمار (قسمت سوم)، شاخص‌های پراکندگی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به شاخص‌های پراکندگی، ما تا این‌جا فهمیدیم که وقتی یک سری دادۀ آماری به‌دست میاریم، ... صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظ

فیلم جلسه 39 - فصل سوم: آمار (قسمت چهارم)، شاخص‌های پراکندگی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به ماجرای معیارهای پراکندگی، واریانس و انحراف معیار و ضریب تغییرات و ... صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 40 - فصل سوم: آمار (قسمت پنجم)، روش های نمونه گیری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم: آمار (قسمت پنجم)، روش های نمونه گیری صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا حسینی فرد فیلم جلسه 40

فیلم جلسه 41 - فصل سوم: آمار (قسمت ششم)، روش های گرد آوری داده ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم: آمار (قسمت ششم)، روش های گرد آوری داده ها صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا حسینی فرد فیلم جلس

فیلم جلسه 42 - فصل سوم: آمار (قسمت هفتم)، برآورد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل سوم: آمار (قسمت هفتم)، برآورد صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا حسینی فرد فیلم جلسه 42 - فصل سوم: