مشتق ریاضی تجربی-نباخته

فیلم ها : 10 | جزوه ها: 1

فیلم جلسه 0 - جلسه صفر صفر تا صد ریاضی تجربی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در خدمت شما هستیم که مجموعۀ صفر تا صد ریاضی تجربی رو با حضور آقایان نباخته و پورسعید تدریس کنیم. مشتق ریاضی تجربی-نباخته فیلم جلس

فیلم جلسه 1 - مشتق (قسمت اول)، تعریف مشتق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسۀ اولِ مشتق رو امروز استارت میزنیم، تو این جلسه میخوایم راجع به تعریف مشتق صحبت کنیم و مشتق چپ و راست. تعریف مشتق اهمیت خاصی د

فیلم جلسه 2 - مشتق (قسمت دوم)، تعبیر هندسی مشتق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این فیلم میخوایم موضوع مشتق رو ادامه بدیم و راجع به تعبیر هندسی مشتق صحبت کنیم، اینکه مشتق با چه مفهومی ایجاد شده و فلسفۀ وجود

فیلم جلسه 3 - مشتق (قسمت سوم)، رابطۀ مشتق‌پذیری و پیوستگی و مشتق‌گیری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز می‌خوایم راجع به مشتق تابع صحبت بکنیم، اینکه چجوری از تابع‌ها مشتق بگیریم و قوانین مشتق‌گیری رو با همدیگه مرور بکنیم. مشتق

فیلم جلسه 4 - مشتق (قسمت چهارم)، مشتق تابع مرکب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسۀ چهارم مشتق رو شروع می‌کنیم با موضوع مشتق تابع مرکب و مثال‌ها و تست‌های متنوعی رو ان‌شاءالله براتون حل می‌کنیم. مشتق ریاضی تج

فیلم جلسه 5 - مشتق (قسمت پنجم)، نکات مشتق‌گیری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
می‌خوایم راجع به یه سری نکات و ریزه‌کاری‌های مشتق‌گیری با هم صحبت کنیم، اگر توی ضابطه تابعی، قدر مطلق یا براکت دیدید چی کار باید

فیلم جلسه 6 - مشتق (قسمت ششم)، هوپیتال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه میخوایم راجع به هوپیتال صحبت کنیم که یکی از کاربردهای مهم مشتقِ و توی حدهای صفر صفرم به دردمون میخوره و موضوع دیگه‌ای

فیلم جلسه 7 - مشتق (قسمت هفتم)، خط مماس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به موضوع خط مماس از مبحث مشتق، البته خط مماس رو یه مقدمه‌ای ازش گفته بودیم، تو این جلسه مفصل‌تر صحبت می‌کنیم راجع به اینکه

فیلم جلسه 8 - مشتق (قسمت هشتم)، آهنگ تغییر و مشتق‌پذیری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مشتق رو ادامه می‌دیم با مبحث آهنگ تغییر، آهنگ تغییر خیلی موضوع مهمیه از این جهت که همیشه یه دونه سوال توی کنکور داره و در عین حال

فیلم جلسه 9 - مشتق (قسمت نهم)، مشتق‌ناپذیری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این آخرین جلسۀ مشتق هستش، تو این جلسه راجع به انواع نقاط مشتق‌ناپذیر صحبت می‌کنیم، البته انواع مشتق‌ناپذیر و مشتق‌پذیر رو در ابتد