مثلثات ریاضی تجربی-پورسعید

فیلم ها : 12 | جزوه ها: 1

فیلم جلسه 0 - جلسه صفر صفر تا صد ریاضی تجربی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در خدمت شما هستیم که مجموعۀ صفر تا صد ریاضی تجربی رو با حضور آقایان نباخته و پورسعید تدریس کنیم. مثلثات ریاضی تجربی-پورسعید فیلم

فیلم جلسه 1 - مثلثات (قسمت اول)، تعاریف مقدماتی، نسبت‌های مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه می‌خوایم در مورد مقدمات مثلثات صحبت کنیم، واحدهای اندازه‌گیری زاویه رو معرفی کنیم، نحوه تبدیل رادیان و درجه رو بیان می‌ک

فیلم جلسه 2 - مثلثات (قسمت دوم)، دایرۀ مثلثاتی، تغییرات نسبت‌های مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه می‌خوایم در مورد دایره مثلثاتی صحبت کنیم، تعریف نسبت‌های مثلثاتی در دایره رو معرفی کنیم، محورهای مثلثاتی رو بیان می‌کنیم

فیلم جلسه 3 - مثلثات (قسمت سوم)، کاربرد مثلثات در هندسه، قضیه سینوس‌ها و قضیه کسینوس‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه می‌خوایم در مورد تغییرات نسبت‌های مثلثاتی صحبت کنیم، ارتباط تانژانت زاویه رو با شیب خط معرفی کنیم. قضیه سینوس‌ها و کسینو

فیلم جلسه 4 - مثلثات (قسمت چهارم)، روابط بین نسبت‌های مثلثاتی زوایای، قرینه، متمم، مکمل و ...

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه می‌خوایم در مورد روابط مثلثاتی صحبت کنیم، زوایای متمم و قرینه رو معرفی کنیم، رابطۀ بین زوایا رو بیان می‌کنیم و همچنین در

فیلم جلسه 5 - مثلثات (قسمت پنجم)، اتّحادهای مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه می‌خوایم در مورد اتحادهای مثلثاتی صحبت کنیم  روابط 2 آلفا رو معرفی کنیم فرمول ها رو بیان میکنیم و همچنین در مورد مثال‌ها

فیلم جلسه 6 - مثلثات (قسمت ششم)، حل معادلات مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه میخوایم در مورد معادلات مثلثاتی صحبت کنیم  شمارش با استفاده از دایره مثلثاتی رو معرفی کنیم با ما همراه باشید مثلثات ریا

فیلم جلسه 7 - مثلثات (قسمت هفتم)، حل معادلات مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مثلثات ریاضی تجربی-پورسعید فیلم جلسه 7 - مثلثات (قسمت هفتم)، حل معادلات مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 8 - مثلثات (قسمت هشتم)، حل معادلات مثلثاتی (قسمت سوم) و تناوب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه می‌خوایم در مورد معادلات مثلثاتی صحبت کنیم، روش کلی حل اون رو معرفی کنیم، روابط تانژانت و کتانژانت رو بیان می‌کنیم و همچ

فیلم جلسه 9 - مثلثات (قسمت نهم)، توابع مثلثاتی و تناوب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه میخوایم در مورد توابع مثلثاتی صحبت کنیم  تابع تانژانت و ویژگی‌هاش رو معرفی کنیم تابع متناوب رو برای شما بیان می‌کنیم و ه

فیلم جلسه 10 - مثلثات (قسمت دهم)، آزمون اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به آزمون های آخر کتاب خوشخوان می رسیم و آزمون اول اون را با هم تحلیل می کنیم. مثلثات ریاضی تجربی-پورسعید فیلم جلسه 10

فیلم جلسه 11 - مثلثات (قسمت یازدهم)، آزمون دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به آزمون های آخر کتاب خوشخوان می رسیم و آزمون دوم اون را با هم تحلیل می کنیم. مثلثات ریاضی تجربی-پورسعید فیلم جلسه 11