صفر تا صد منطق کنکور سید حسام الدین جلالی

فیلم ها : 29

فیلم جلسه 1 - درس اول: انسان و تفکر ،درس دوم: چگونه تعریف می­کنیم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما امروز اولین ویدیو از درس منطق سال سومتون رو می خوایم آموزش بدیم، در این ویدیو ما د

فیلم جلسه 2 - درس دوم: چگونه تعریف می کنیم (قسمت دوم)، تعریف درست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این ویدیو قراره که با هم ادامه درس دو منطق رو بخونیم و بفهمیم درس دو منطق گفتیم راجع به اینه که چه جوری تعریف کنیم و درست تعری

فیلم جلسه 3 - درس سوم: تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت اول)، شناخت مفاهیم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما امروز تو این ویدیو می خوایم درس سه منطق رو شروع بکنیم اما درس سه سه تا بحث خیلی مهم

فیلم جلسه 4 - درس سوم: تعریف ئ دنیای مفاهیم (قسمت دوم)، نسبت های چهارگانه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو ویدیو امروزمون می خوایم قسمت دوم درس سه رو باهم بخونیم یعنی نسبت های چهار گانه تقریبل یک ویدیو کاملمونو نسبت های چهارگانه پر م

فیلم جلسه 5 - درس سوم: تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت سوم)، ذاتی و عرضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امزوز قراره که بخش سوم از درس سوم منطق رو تو این ویدیو با هم یاد بگیریم این بخش بخش ذا

فیلم جلسه 6 - درس چهارم :اقسام ذاتی و عرضی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز می خوایم تو این ویدیو قسمت اول درس چهار رو با هم تمرین کنیم یه درسیه که شما خیلی فک میکنید سخته در صورتی که اصلا سخت نیست ف

فیلم جلسه 7 - درس چهارم منطق: اقسام ذاتی و عرضی(قسمت دوم)-نکات تکمیلی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی ویدئوی قبلی درس چهارم تقریباً تموم شد یه سری نکات تکمیلی خیلی مهم داره که شامل نکات کنکوری و نکات تستی و... است. توی این قسمت

فیلم جلسه 8 - درس پنجم منطق: اقسام تعریف-تعریفهای منطقی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
خیلی دقیق محکم و منطقی میخوایم وارد درس پنجم منطق بشیم. وقتی این ویدئو تموم بشه، نصف

فیلم جلسه 9 - فلسفه پیش، فصل اول: کلیات (1)، (قسمت اول)، مقدمات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ببنید بچه ها امروز می خوایم با هم فلسفه بخونیم فلسفه پیش دانشگاهی رو، اما روشمون تو فلسفه پیش دانشگاهی با منطق یه مقدار فرق می کن

فیلم جلسه 10 - فلسفه پیش، فصل اول: کلیات (1)، (قسمت دوم)، ما بعد الطبیعه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بخش دو درس یک فلسفه پیش دانشگاهی همون طور که قبلا گفتم حتما باید کتاب همراهتون باشه کتاب جلتون باشه با هم بریم بخش دوم رو یاد بگی

فیلم جلسه 11 - فلسفه پیش، فصل اول: کلیات (1)، (قسمت سوم)، حیرت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما تو این ویدیو که اسمشو گذاشتیم حیرت بخش چرا فلسفه بیاموزیم لحظات حیرت و فطرت اول و

فیلم جلسه 12 - فلسفه پیش، فصل اول: کلیات، (قسمت چهارم)، دین و فلسفه( قسمت اول )

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این فیلم بخش دین و فلسفه را شروع می کنیم، تا آخر حدیث حضرت علی(ع) در مورد شناخت خدا

فیلم جلسه 13 - فلسفه پیش، فصل اول: کلیات، (قسمت پنجم)، دین و فلسفه( قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه درس اول کامل میشه و همه نکاتش گفته میشه

فیلم جلسه 14 - منطق درس ششم: قضیه و اقسام آن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما تو این ویدیو درس ششم منطق رو می خوایم با هم بخونیم درس ششم منطق هست تعریف قضیه و اق

فیلم جلسه 15 - منطق درس هفتم: اقسام قضایای حملی و شرطی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این ویدیو می خوایم با هم درس هفت منطق رو بخونیم درس هفت منطق درس مهمیه نکات بسیلر مهمی داره که من سعی کردم تمام نکات رو باز کن

فیلم جلسه 16 - منطق درس هفتم: اقسام قضایای حملی و شرطی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این ویدیو ویو تکمیلی قسمت دوم درس هفته دو تا نکته جا موند از ویدیو قبلی درس هفت رو اول تو این ویدیو توضیح میدم بعدم میریم با هم ت

فیلم جلسه 17 - منطق، درس هشتم: احکام قضایای حملی (قسمت اول)، تقابل (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این ویدئو درس هشتم منطق رو با هم کار می کنیم. درس هشت یک ذره طولانیه، یه سری مطالب

فیلم جلسه 18 - منطق، درس هشتم: احکام قضایای حملی (قسمت دوم)، تقابل (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این ویدئو می پردازیم به ادامۀ درس هشتم. تداخل و عکس از این درس باقی مونده و توی وی

فیلم جلسه 19 - منطق، درس هشتم: احکام قضایای حملی (قسمت سوم)، حل تست های کنکوری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این ویدئوی پایانی درس هشتم هستش که توی اون به حل 4 تست خیلی مهم می پردازیم و روش تست زنی اونها رو میگیریم و دقت کنین که تست های خ

فیلم جلسه 20 - درس نهم منطق: استدلال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این ویدیو قراره که درس نه منطق رو به شما بگم اقسام استدلال رو این اقسام استدلال رو خوب یاد بگیرید چون تست هاش یه مقداری ممکنه

فیلم جلسه 21 - درس دهم: اقسام قیاس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما درس ده که مهم ترین درس منطق هستش رو مهم تر ینی پر کاربرد و البته راحت ینی فرمولی و راحت رو ت این ویدیو شروع می کنیم اما سه تا

فیلم جلسه 22 - درس دهم منطق: اقسام قیاس (قسمت دوم)، قیاس اقترانی حملی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این ویدیو که الان می خواین ببینید مهم ترین بخش منطق هستش و درس ده قسمت دومش قیاس اقترانی حملی هستش می خوایم شکل ها و ضرب ها رو با

فیلم جلسه 23 - درس دهم منطق:اقسام قیاس (قسمت سوم) ، شرایط انتاج

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اومدیم ویدیو بعدی اون الان باید اون 64 تا ضرب رو نوشته باشید تمرین کرده باشید مسلط شده باشید که من الان می خوام شرایط انتاج را بگ

فیلم جلسه 24 - درس دهم: اقسام قیاس (قسمت چهارم)، اثبات ضروب منتج

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوام اثبات ضروب مننتج رو بگم ، نظام قدیمی ها که حتما باید این ویدیو رو ببینند ولی نظام جدیدیا هم ببینند ضرر نکردن،

فیلم جلسه 25 - درس دهم منطق: اقسام قیاس (قسمت پنجم)، قیاس استثنائی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به آخرین ویدیو درس ده، ینی قیاس استثنائی، قیاس استثنائی رو میگم و درس ده هم تموم بشه و دیگه تموم ویدیو ها هم خیلی زیاد نیس

فیلم جلسه 26 - درس یازدهم منطق: ارزش قیاس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز درس یازدهم منطق رو می خوام تو این جلسه با هم کار کنیم ارزش قیاس درس آسونی هست یه سوال ازش یه بار بیشتر تیومده. یعنی یه سوال

فیلم جلسه 27 - درس دوازدهم منطق: محتوای استدلال (قسمت اول)، منابع قضایا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
الان می خوایم درس دوازدهم قسمت اولش رو شروع کنیم، درس دوازدهم رو تو دو تا ویدیو شروع میکنیم هرچند تو یه دونه ویدیو هم میشه توضیحش

فیلم جلسه 28 - درس دوازدهم منطق: محتوای استدلال (قسمت دوم)، صنعت های پنج گانه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به بخش دوم در دوازده که خیلی مهمه و از بخشی از این بخش دوم تو این سال های اخیر بسیار تست زیاد اومده ینی حداقل تو کنکورهای

فیلم جلسه 29 - درس سیزدهم منطق: مغالطه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به درس آخر منطق ینی درس مغالطه این درس، درس بسیار ساده ای هست اما خیلی مهمه چرا؟ چون همیشه تست آخر منطق معمولا مغالطه است