فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 70 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دهم)، اندازۀ میدان مغناطیسی در مرکز پیچه (ویژۀ رشتۀ ریاضی)

این جلسه ویژۀ رشتۀ ریاضی هست و ما میخوایم اندازۀ میدان مغناطیسی در مرکز یک حلقه و یا پیچه رو به دست بیاریم.