فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 69 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت نهم)، نیروی بین سیم های موازی حامل جریان میدان مغناطیسی ناشی از یک حلقه دایره ای حامل جریان

این جلسه دو بخش داره، بخش اول ادامۀ جلسۀ گذشته هست و میخوایم در مورد نیروی مغناطیسی که دو تا سیم به هم وارد میکنن صحبت بکنیم، توی بخش دوم میدان مغناطیسی ناشی از یک حلقۀ حامل جریان رو بررسی خواهیم کرد.