فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 68 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت هشتم)، میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی (قسمت اول)

تا اینجا ما نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک و نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان و مباحثی که میدان مغناطیسی رو داشتیم و میخواستیم ببینیم این میدانمون چه اثراتی رو داره، از اینجا به بعد میخوایم ببینیم چجوری میتونیم میدان مغناطیسی ایجاد کنیم، توی این جلسه میبینیم وقتی سیم حامل جریانی داشته باشیم، در اطراف این سیم میدان مغناطیسی ایجاد میشه، بریم ببینیم این میدان مغناطیسی به چه صورتی هست.