فیلم ها صفر تا صد دین و زندگی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جعفر رنجبرزاده

فیلم جلسه 34 - درس هشتم سال دوازدهم: احکام الهی در زندگی امروز، تدریس صفحات 98 الی 108

رسیدیم به درس هشتم دین و زندگی دوازدهم، احکام الهی در زندگی امروز. توی این درس با واژه واجب کفایی آشنا بشیم. بعضی از احکام میبینیم که واجب کفایی اند.(در ادامه توضیح خواهیم داد.) و یه سری از احکام رو در عصر حاضر و در شرایط کنونی در عرصه مسائل اقتصادی، ورزش و بازی و مسائل فرهنگی رو بررسی خواهیم کرد. بریم که این درسم انشاالله جمع و جورش بکنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم