فیلم ها صفر تا صد دین و زندگی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جعفر رنجبرزاده

فیلم جلسه 33 - درس هفتم دینی دوازدهم: بازگشت، تدریس صفحات 84 الی 94

رسیدیم به درس هفتم بازگشت ینی درس توبه، تو این درس با توبه انسان آشنا میشید حقیقت توبه رو میفهمید توبه انسان و توبه به خدا رو باهاش آشنا میشیم که هر کدام چه شرایطی داره و حقیقت توبه همون پشیمانی هستش اینارو دقت می کنیم آیات مربوط به توبه

لینک های مستقیم دانلود این فیلم