فیلم ها صفر تا صد دین و زندگی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جعفر رنجبرزاده

فیلم جلسه 32 - درس ششم دینی دوازدهم: سنت های خداوند در زندگی، تدریس صفحات 68 الی 89

رسیدیم به درس سنت های الهی ، درس ششم پر نکته ترین درس نظام جدید هستش، هم ناکتش زیاده هم آیاتش زیاده هم ارتباط بین اینها بسیار دقیق و یه مقدار کار میبره 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم