فیلم ها صفر تا صد دین و زندگی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جعفر رنجبرزاده

فیلم جلسه 29 - درس سوم سال دوازدهم: توحید و سبک زندگی، تدریس صفحات 30 الی 38 کتاب درسی

درس سه رو می خواهیم با هم بریم توحید عملی رو میخوایم با هم بررسی کنیم توحید نظری را با هم خوردیم ۴ تا توحید خالقیت مالکیت ولایت و ربوبیت حالا می‌خواهیم ببینیم این توحیدها  اعتقاد باور و ایمان چه تاثیری در روند زندگی ما دارد در زندگی عملی ما چه تاثیری دارد توحید عملی را بخوانیم ابعاد مختلف که به دو تا که بُعد بود اینجا بررسی کردیم بعد فردی و اجتماعی و آیه های مربوط به اون رو با هم بررسی می کنیم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم