فیلم ها صفر تا صد دین و زندگی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جعفر رنجبرزاده

فیلم جلسه 28 - درس دوم دینی دوازدهم: یگانۀ بی همتا، تدریس صفحات 18 الی 26 کتاب درسی

رسیدیم به درس دوم از سال دوازدهم، درس مشترک برای همۀ رشته ها هستش مراتب توحید درس بسیار بسیار مهمی است تو درس ۲ و ۳ کتاب می خواهیم تدریس کنیم را کلا پرونده اش رو ببندیم توحید نظری و توحید عملی   در درس ۲ هرچی می خوانیم توحید های نظری هستند و شاخه بندی های توحید و مراتب توحید میرسیم بررسی کنیم و مراتب شرک رو باهم بررسی می‌کنیم و من در ابتدای کار تمام کلید واژه های مربوط به توحید ها رو میگم کلیدها رو چند بار گوش کنید یا برای خودتان بنویسید ثبت و ضبط کنید از روش بخونید تا کاملاً حفظ و مسلط باشید یک درس بسیار بسیار کلیدی هستش دو تا درس دوم و سوم وقتی این کلید واژه ها را یاد بگیرید و مهارت داشته باشید از درس های دیگه و تست هم بیاد ما میتونیم این جا ازش استفاده بکنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم