فیلم ها صفر تا صد دین و زندگی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جعفر رنجبرزاده

فیلم جلسه 27 - درس اول سال دوازدهم: هستی بخش (قسمت دوم)، تدریس صفحات 11 الی 14 کتاب درسی

در ادامۀ درس درس اول، بعد از اینکه نیازمندی مخلوقات به خدا در هستی و بقا رو فهمیدین، در ادامه می خوایم ثمرۀ این درک و نیازمندی را بفهمیم و همچنین اینکه ما به ذات خداوند میتونیم درک و فهم داشته باشیم یا فقط باید صفات خدا را بشناسیم یعنی ما در مقابل چیستی خداوند می توانیم اون را درک کنیم یا نه، در ادامۀ بحث که نیمۀ دوم مطالب ما میشه، میخوایم این مطالب رو بررسی و دقت کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم