فیلم ها صفر تا صد دین و زندگی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جعفر رنجبرزاده

فیلم جلسه 26 - درس اول سال دوازدهم: هستی بخش (قسمت اول)، تدریس صفحات 6 الی 10 کتاب درسی

توی این جلسه میخوام درس اول، هستی بخش رو براتون تدریس کنم، از ابتدای درس تا پایان صفحۀ ۱۰ رو براتون تدریس میکنم و به دو موضوع اصلی نیازمندی مخلوقات به خداوند در هستی و در بقاء رو با هم توی این فیلم بررسی خواهیم کرد.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم