فیلم ها صفر تا صد دین و زندگی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جعفر رنجبرزاده

فیلم جلسه 24 - درس یازدهم سال یازدهم: عزت نفس تدریس، صفحات 156 الی 162

عزت نفس درس نهم دینی یازدهم توی این درس، خیلی سبُکِ درس، نکته خیلی زیاد نداره. فقط دقت بکنید اول درس آیه داریم.آیه ها تناسبی دارند با سنت های الهی. خوب اون نکته طلایی اش رو حواست باشه بگیری. یه جاشم که اشاره میشه این درس به انواع تمایلات درونی انسان. تمایلات انسان دو دسته اند یا تمایل خوبی ها و زیبایی ها هستند یا تمایل به گناه و زشتی ها. یکیشو میگم خود عالی یکیشو میگن خود دانی، نفساشم باید بدونی. نفس چی میگن نفس چی میگن، حواست باشه. راه های عزت نفس هم در این درس میخوایم باهم بررسی بکنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم