فیلم ها صفر تا صد دین و زندگی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جعفر رنجبرزاده

فیلم جلسه 14 - درس دوم سال یازدهم: تداوم هدایت (قسمت اول)، تدریس صفحات 16 الی 27 (قسمت اول)

رسیدیم به درس دوم دینی یازدهم، موضوع بسیار مهمی رو میخواهیم اینجا برای شما مطرح بکنیم. اینکه فطرت مشترک انسان ها چیه و  ویژگی های فطری چیه و در ادامه اینکه آیا پیامبران الهی متعددند آیا دین آنها هم متعدد هست یا نه و اینکه اگر دین الهی یکسانه چرا بعضی از احکام متفاوته؟.. اینم بررسی بشه و اینکه دلایل تعدد انبیاء چیه و چرا انبیاء در عصر و زمان های متعدد تجدید شدند و تکرار شده نبوت در وجود پیامبران الهی.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم