فیلم ها صفر تا صد دین و زندگی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جعفر رنجبرزاده

فیلم جلسه 13 - درس اول سال یازدهم: هدایت الهی، تدریس صفحه 2 الی 12

به حول قوه الهی دینی سال یازدهم رو شروع می کنیم، درس اول که شامل بررسی نیازهای برتر انسان است. تو این درس نیازهای اساسی و بنیادین انسان رو که نیازهای فراطبیعی هم هستند بررسی میکنیم و نکات ریز مربوط به هر کدوم رو میگیم و در ادامه به شیوه های هدایت الهی خواهیم پرداخت. با انواع و شیوه های هدایت الهی آشنا میشیم. هدایتی که مخصوص انسان هست رو بررسی میکنیم و یکی دو مورد آیه هم داریم که تو این درس مورد بررسی قرار میگیره.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم