فیلم ها صفر تا صد دین و زندگی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جعفر رنجبرزاده

فیلم جلسه 7 - درس هفتم سال دهم: فرجام کار، تدریس صفحات 74 الی 79

فرجام کار یعنی جایگاه نیکوکاران و بدکاران.تماما آیه های ریز،جمله ها و نکته های خیلی ریزیه. خوب دقت بکنید موقع تدریس، دوتا جمله همین الان بگم خیلی اهمیت داره: خداوند به بدکارها چی میگه و فرشته ها به بدکار ها چی میگن؟ خدا میگه که مگر ما به شما عمر طولانی نداده بودیم؛ فرشته ها میگن مگه رسولان نیومدن واسه هدایت شما؟ مثال گفتم یعنی باید اینقدر ریز حواسمون باشه، و یه موضوع بسیار مهمی که در آخر این درس میخواد براتون نتیجه گیری کنه و انجام بده رابطه بین عمل و پاداشه؛ سه نوع رابطه میشمره: رابطه قراردادی و وضعی، رابطه طبیعی  و رابطه عینی. اونجا هم یه ریزه کاری هایی هست،یه دونه هم آیه داریم،خوب حواستون به نکات درس باشه.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم